CNAS – Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa de reabilitare medicală în sanatorii balneare şi recuperare medicală, în alte sanatorii și preventorii

0
389

farmec.ro
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN SANATORII, INCLUSIV SANATORII BALNEARE:
1. Serviciile de recuperare medicală sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.
1.1. Servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în sanatorii balneare
  • Servicii de medicină: 14 – 21 zile/an/asigurat acordate;
  • Recuperare şi balneologie, într-un singur episod care cuprinde minim 4 proceduri/zi, pentru minim 5 zile/săptămână.
*) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile.
1.1.1. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare au în vedere patologia specifică şi afecţiunile asociate ale asiguratului cu specificul de tratament balnear.
1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de medicină fizică şi de reabilitare, cu încadrarea în prevederile mai sus menţionate.
1.2. Servicii medicale de recuperare medicală acordate în sanatorii altele decât balneare şi preventorii
1.2.1. Serviciile medicale de recuperare medicală acordate în alte sanatorii decât cele balneare şi în preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.
1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare medicală eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ÎN SANATORII, INCLUSIV SANATORII BALNEARE
1. Serviciile de recuperare medicală sunt servicii acordate în regim de spitalizare în sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, inclusiv furnizori constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii balneare ori au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare.
1.1. Servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în sanatorii balneare
  • Servicii de medicină: 14 – 21 zile/an/asigurat acordate;
  • Recuperare şi balneologie, într-un singur episod care cuprinde minim 4 proceduri/zi, pentru minim 5 zile/săptămână.
*) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile.
1.1.1. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi de reabilitare au în vedere patologia specifică şi afecţiunile asociate ale asiguratului cu specificul de tratament balnear.
1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de medicină fizică şi de reabilitare, cu încadrarea în prevederile mai sus menţionate.
1.2. Servicii medicale de recuperare medicală acordate în sanatorii altele decât balneare şi preventorii
1.2.1. Serviciile medicale de recuperare medicală acordate în alte sanatorii decât cele balneare şi în preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi.
1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare medicală eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

MN: Vă recomandăm să urmăriți și serialul nostru despre Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia, aici. Programări se pot face pe balnear.net

Mangalia News, 24.03.2023.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply