ANUNȚ IMPORTANT cu privire la acordarea pachetelor lunare cu alimente, din partea Direcției Asistență Socială Mangalia

0
1476

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ: ANUNȚ IMPORTANT CU PRIVIRE LA ACORDAREA BENEFICIULUI CONSTÂND ÎN PACHETUL LUNAR CU ALIMENTE ❗ ❗ ❗

Având în vedere prevederile legale în vigoare (HCL. 126/26.09.2017), privind aprobarea “Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială”, vă înștiințăm că documentele privind reînnoirea dosarului pentru acordarea pachetului lunar cu alimente, le puteți depune în continuare la sediul Direcției Asistență Socială din Str. Delfinului nr.1, urmând ca beneficiul să vă fie acordat după verificare și aprobare cu luna următoare depunerii actelor necesare.

Vă reamintim că pentru întocmirea dosarului sunt necesare următoarele documente:
– CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
– DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PENTRU TOȚI MEMBRII FAMILIEI:
a) Copia actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei;
b) Cupon de pensie (după caz);
c) Cupon indemnizație de șomaj, certificat de încadrare în grad de handicap, cupon alocație de stat (după caz);
d) Adeverință de salarizare (după caz);
e) Certificat de atestare fiscală eliberat de Serviciul Taxe și Impozite Locale din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, care să ateste că nu au datorii pentru toți membrii familiei;
f) Certificat de deces (după caz);
g) Hotărâre de divorț (după caz).

Beneficiarii de pachete lunare sunt următoarele persoane:
– Pensionari cu pensie până la 850 lei/persoană și în cazul familiilor veniturile cumulate să nu depășească suma de 2.000 lei/familie;
– Persoane cu vârsta de 60 de ani fără niciun venit;
– Persoanele încadrate în grad de handicap: grav, accentuat, mediu și ușor;
– Veteranii de război și văduvelor acestora.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării pachetului lunar cu alimente:

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

– clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești (case vacanță, piscine, saune și altele) ori alte imobile aflate în una din următoarele forme de deținere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.
– motociclete, motorete, scutere și autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
– obligația achitării impozitelor și taxelor locale către bugetul local.

Neîndeplinirea uneia dintre condițiile sus menționate duce le excluderea acordării beneficiului alimentar.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

(Comunicat transmis de DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ, de pe lângă Primăria Mangalia).


Mangalia News, 26.01.2018.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply