Sorin Mihai: Comisia Socială, Sănătate, Culte şi Învăţământ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia vă pune la dispoziție adresa de poștă electronică

0
1261

Sorin MihaiComisia Socială, Sănătate, Culte şi Învăţământ din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia vă pune la dispoziție adresa de poștă electronică [email protected] 

Astfel, ne propunem să venim atât în sprijinul cetățenilor Mangaliei (cu un mijloc rapid și eficient de comunicare), cât și în ajutorul executivului, pentru ca informațiile care se raportează la activitatea noastră să fie transmise în timp util până parcurg traseul oficial și, astfel, să putem fi cunoștință de cauză cu privire la solicitările dumneavoastră înainte ca acestea să ne parvină prin aparatul de specialitate din primărie.

Pe această cale sperăm să primim fotocopii ale documentelor (care vizează activitatea comisiei sus-numite) pe care le-ați depus la registratura Primăriei Municipiului Mangalia, solicitări pentru audiențe, opinii, sesizări etc.

Deoarece de-a lungul timpului au ajuns la noi foarte puține astfel de documente adresate în mod expres Comisiei Sociale, Sănătate, Culte şi Învăţământ, veți găsi mai jos un extras din HCL 7 din 14 iunie 2016, anume art. 14, (3), în care sunt precizate ATRIBUȚIILE SPECIALE ale acestei comisii (pentru a vă putea orienta, la modul general, solicitările, sesizările, opiniile etc):

– analizează dosarele cu cereri pentru locuinţe şi propune consiliului repartizarea acestora persoanelor îndreptăţite;

– analizează cererile pentru sediu ale asociaţiilor, ale fundaţiilor, ale formaţiunilor politice de pe raza municipiului şi propune consiliului repartizarea de spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă către acestea;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

– controlează unităţile de cultură şi de tineret municipale cu privire la modul de folosire şi administrare al acestora, în care sens prezintă rapoarte consiliului şi propune măsuri;

– avizează şi coordonează din punct de vedere legislativ activitatea şi programele instituţiilor de cultură, tineret şi sport din Municipiul Mangalia;

– efectuează studii pentru evaluarea nivelului de sărăcie, a deviaţiei sociale, a delicvenței infracţionale şi pentru atragerea unor resurse locale şi donaţii, sponsorizări cu caracter permanent, etc., conform legii, în vederea înfiinţării unor instituţii de binefacere pentru ocrotirea minorilor (leagăne, grădiniţe, şcoli), a unor instituţii de asistenţă pentru bătrâni fără ocrotitori legali, cantina săracilor, cămine de cazare etc. pe lângă consiliul municipal;

– verifică, analizează, avizează activitatea şi programele sportive şi de agrement municipale şi propune măsuri corespunzătoare. Propune consiliului înfiinţarea unor societăţi comerciale pentru organizarea şi asigurarea unor activităţi sportive, artistice şi de agrement cu participarea acestuia şi a altor agenţi economici, precum şi a unor măsuri în vederea creării condiţiilor de petrecerea timpului liber al cetăţenilor pentru amenajarea, întreţinerea locurilor de promenadă, a parcurilor, a înfiinţării unor parcuri cu destinaţie permanentă de „orăşel al copiilor“, a amenajării unor terenuri de sport pentru tenis, a unor cluburi, ştranduri, plaje etc., inclusiv prin închirierea celor existente unor agenţi economici;

– efectuează studii şi propune colaborarea în domeniu cu alte consilii;

– controlează activitatea de conservare si valorificare culturală a monumentelor istorice și de arhitectură şi propune măsuri corespunzătoare;

– propune, analizează şi avizează proiecte de hotărâre privind manifestări culturale şi sportive din oraş;

– studiază şi identifică raporturile sociale degenerative şi propune proiecte de hotărâri pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor potrivit competenţei legale în vederea asigurării ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;

– controlează modul în care instituţiile publice, agenţii economici asigură exerciţiul drepturilor cetăţenilor şi a libertăţilor acestora şi face propuneri; la realizarea controlului poate cere sprijinul organelor de poliţie şi poate sesiza procuratura după informarea consiliului şi aprobarea acestuia;

– verifică, analizează, avizează activitatea şi programele serviciilor de asistenţă şi protecţie socială şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

– se informează asupra activităţii ştiinţifice desfăşurate la nivelul instituţiilor de învăţământ de la nivelul municipiului, prezintă rapoarte şi propuneri cu măsuri pentru implicarea consiliului municipal în asigurarea condiţiilor corespunzătoare funcţionalitate lor;

– întocmeşte avizele pentru proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.

 Prof. Sorin Mihai, consilier local UNPR. (sursa foto: mangalia.ro).


N.red: Comisia Sociala, Sanatate, Culte si Invatamant are următoarea alcătuire:

  1. MIHAI SORIN – UNPR – președinte
  2. SALI GHIULSERIN – PNL
  3. ALI LEILA – PNL
  4. CIURARU VALENTIN – PNL
  5. FOLEANU PAUL FLORIN – PSD
  6. SILISTRA ELENA ALEXANDRA – PMP
  7. MENABIT OZGHIUN – PSD.

Mangalia News, Joi, 29 iunie 2017.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply