Damen, companie familială – Povestea lui Costică și Teodor Dumitrașc, constructori de nave la Damen Shipyards Galați

0
2009
Costică Dumitrașc (dreapta) și Teodor (stânga) sunt tată și fiu. Pasiunea lui Costică pentru construcția navelor a început în 1981: “Era pe vremea lui Ceaușescu. Am absolvit școala și am venit direct la șantier ca mecanic. De atunci nu mi-am schimbat locul de muncă. Lucrez în aceeași sector mecanic, îmi place ceea ce fac și nu am nevoie de altceva”.

Teodor este singurul fiu al lui Costică. De fapt mama lui, Lilica, a lucrat și ea în șantier, ca sudor, înainte de a se pensiona în 2001. Teodor povestește: ”Am avut ocazia să încep un curs de formare profesională la șantier, ca tubulator, în 2012. Am urmat acel curs și apoi m-am angajat la MT1, la secția tubulatură. Am simțit că este o oportunitate de a mă dezvolta”. Faptul că l-a avut și încă îl are pe tatăl său aproape înseamnă mult pentru Teodor: „Pentru că tata îmi spunea mereu povești despre șantier de când eram copil, a ajuns să-mi placă și am vrut să ajung aici”.

Purtarea numelui de familie Damen nu este necesară, pentru a deveni o parte a familiei Damen. Iar acestea fiind spuse, nu este neobișnuit să vedem câteva generații de familii lucrând în cadrul companiei noastre.

Costică Dumitrașc (right) and Teodor (left) are father and son. Costică’s passion for shipbuilding began in 1981: “It was during Ceaușescu’s time. I had graduated and I came directly to the shipyard as a mechanic. Since then I have not changed my workplace. I work in the same mechanical facility, I like what I do and I don’t need anything else”.
Teodor is the only son of Costică. Actually his mother, Lilica, also worked in the yard as a welder initially, before retiring in 2001. Teodor recounts: “I had an opportunity to start a professional training course at the yard as a pipefitter in 2012. I followed that course and then got a job in the MT1 Piping Facility. I felt it was an opportunity to develop myself”.
The fact that he had and still has his father close to him means a lot to Teodor: “Because my father always told me stories about the yard since I was a child, I got to like it and I wanted to get here”.
Carrying the surname Damen is not required to become a part of the Damen family. And with that said it is not unusual to see several generations of families working within our family company.

Comentarii pe Fb – Cojan Roberto: Emoționale momente în viata unui părinte, să poată transmite mai departe ceea ce el a făcut o viață. Felicitări pentru poveste și pentru fotografie!


Mangalia News, 18.04.2022. (sursa: Damen – facebook.com/DamenShipyards).

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply