Primăria Constanța a lansat o nouă procedură de selecție de proiecte nonprofit de interes general din domeniile sportiv, social și tineret | Câți bani acordă pentru proiectele aprobate?

0
310
carturesti.ro%20

Anunţ de participare la procedura de selecţie de proiecte nonprofit de
interes general din domeniile sportiv, social şi tineret.

Primăria Municipiului Constanţa, cu sediul în B-dul Tomis nr.51, tel. 0241.485.893, îşi propune să acorde fonduri financiare nerambursabile în anul 2022, din bugetul propriu al municipiului Constanţa, pentru procedura de selecţie de proiecte nonprofit de interes general din domeniile sportiv, social şi tineret.
Temeiul legal: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018.
Criteriile stabilite nu pot fi schimbate pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă.

Valoarea fondurilor financiare solicitate şi ofertate este fermă, pe toată durata
contractului.

1. Pentru susţinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniul sportiv.
Bugetul alocat sesiunii de selecție: 1.200.000 de lei.
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 200.000 de lei.
2. Pentru susţinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniul social.
Bugetul alocat sesiunii de selecție: 100.000 de lei.
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 50.000 de lei.
3. Pentru susţinerea proiectelor nonprofit de interes general din domeniul tineret.
Bugetul alocat sesiunii de selecție: 400.000 de lei.
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 200.000 de lei.

Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte din domeniile sportiv, social şi tineret va fi întocmită în conformitate cu Regulamentul de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul municipiului Constanța care poate fi descărcat online de pe site-ul www.primaria-constanta.ro. Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul secundar al Primăriei Municipiului Constanţa, din str. Cuza Vodă, nr.27, sau la numărul de telefon 0241.485.893.
Toate ofertele vor fi evaluate de către comisia de evaluare și selecție, conform grilei
de evaluare valabilă pentru domeniile sportiv, social şi tineret.

Propunerile de proiecte se depun la sediul secundar al Primăriei Municipiului Constanța, de pe str. Cuza Vodă, nr. 27, sau prin poștă, la aceeași adresă, cu confirmare de primire, până la data de 11.08.2022, ora 15.00.

Primaria Constanta – Anunt de participare la procedura de selectie de proiecte nonprofit de interes general din domeniile sportiv, social şi tineret

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


Mangalia News, 01.08.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply