Varianta revizuită a viitoarelor Programe Operaționale 2021-2027 este supusă consultării publice

0
338
carturesti.ro%20

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu sprijinul instituțiilor responsabile de politicile naționale sectoriale, a revizuit prima variantă a  Programelor Operaționale 2021-2027, astfel încât acestea să asigure investiții complementare cu alte instrumente de finanțare, precum Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și să fie în acord cu nevoile identificate la nivel național și cu obiectivele de politică stabilite la nivel european, care vizează O Europă mai competitivă, mai conectată, mai reziliență, dar și mai socială, mai incluzivă și mai aproape de cetățenii săi.

Prin intermediul viitoarelor Programe Operaționale aferente Politicii de Coeziune, în perioada de programare financiară 2021-2027, România va beneficia de o finanțare totală de 31,3 miliarde euro pentru dezvoltarea unor domenii fundamentale, cum ar fi inovarea, infrastructura, protecția mediului, sănătatea, educația, ocuparea, incluziunea socială, dezvoltarea urbană sau teritorială.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene acordă o atenție deosebită aplicării în practică a principiului parteneriatului, asigurând astfel posibilitatea implicării în procesul decizional a autorităților regionale, locale, urbane și a altor autorități publice, a societății civile, a partenerilor economici și sociali și, după caz, a organizațiilor de cercetare și universităților.

În acest scop, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează o a doua etapă de consultare publică pe marginea celei de-a doua versiuni a Programelor Operaționale 2021-2027, prin publicarea acestora pe site-ul instituției, la secțiunea Perioade de Programare 2021-2027 – https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/.

Publicarea versiunilor revizuite ale Programelor Operaționale se realizează progresiv, în corelare cu finalizarea procesului de consultare interinstituțională. Partenerii sunt rugați să transmită observații pe marginea PO până la data de 26 noiembrie 2021, respectiv până la data de 29 noiembrie în cazul PO Transport. Adresele de mail sunt indicate în secțiunile aferente fiecărui PO.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Mangalia News, 23.11.2021. (sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene).piese-auto-mangalia.roLeave a Reply