Primăria Municipiului Mangalia face ANGAJĂRI. Formular de înscriere și Bibliografii concurs

0
1612
astratex.ro

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare, în data de 02.03.2020, ora 10:00 – proba scrisă, 02.03.2020 ora 14:00 proba practică şi în data de 04.03.2020, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de:

Arhivar, treapta profesională IA – Compartimentul Registrul Agricol, Arhivă;

Referent, treapta profesională IA – Biroul Parcuri și Spații Verzi;

Inspector de specialitate I – Biroul Parcuri și Spații Verzi;

– 2 x Muncitor necalificat, treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari;

Guard –  Serviciul Ordine Publică, Pază și Proximitate.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Condiţii  specifice pentru ocuparea posturilor:

1) Arhivar IA – Compartimentul Parcuri și Spații Verzi:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime: 6 ani și 6 luni;

2) Referent treapta profesională IA – Biroul Parcuri și Spații Verzi:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime: 6 ani și 6 luni;

3) Inspector de specialitate I – Biroul Parcuri și Spații Verzi:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor: 4 ani;

4) Guard – Serviciul Ordine Publică, Pază și Proximitate:

– studii medii sau generale;

– curs calificare profesională;

– vechime în muncă: nu este cazul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, din Şoseaua Constanţei nr.13, Direcţia Management Resurse Umane, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: [email protected]

Dosarele trebuie să cuprindă:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

f) cazierul judiciar;

g) dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Descărcați de aici:

Formular-concurs-contractuali

Bibliografii-concurs-Primaria-Mangalia-2-4-martie-2020


Mangalia News, Luni, 10 februarie 2020.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply