Consiliul Judeţean Constanţa este convocat astăzi în şedinţă ordinară. Care este ordinea de zi

0
611
carturesti.ro%20

C O N V O C A T O R

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 30.01.2019, ora 13:00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” doamnei Doina Păuleanu.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

2.     Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Constanţa” doamnei Aurelia Lăpuşan.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

3.     Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membri în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a domnilor, Subprefect Done Ionuţ şi Inspector şef, împuternicit la comanda Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu” Lt. Col Ferencz Daniel-Mihai.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al Comunei Poarta Albă în domeniul public al Judeţului Constanţa şi aprobarea unui act adiţional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A.

      Iniţiator: Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al Orasului Negru Vodă în domeniul public al Judeţului Constanţa şi aprobarea unui act adiţional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A.

      Iniţiator: Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al Orasului Năvodari în domeniul public al Judeţului Constanţa şi aprobarea unui act adiţional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A.

          Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al Municipiului Constanţa în domeniul public al Judeţului Constanţa şi aprobarea unui act adiţional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al Comunei Ostrov în domeniul public al Judeţului Constanţa şi aprobarea unui act adiţional la contractul privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. RAJA S.A.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Oraş Băneasa în domeniul public al Judeţului Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Oraş Negru Vodă în domeniul public al Judeţului Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Nicolae Bălcescu  în domeniul public al  Judeţului Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui  imobil din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Judeţului Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Chirnogeni în domeniul public al Judeţului Constanţa, în vederea construirii a 4 locuinţe protejate şi a unui Centru de zi.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Comuna Topraisar în domeniul public al Judeţului Constanţa în vederea construirii a 4 locuinţe protejate şi a unui Centru de zi.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

15.  Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al Judeţului Constanţa a unor bunuri imobile.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente anului 2019 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina”, a acordului de parteneriat cu UAT Judeţul Constanţa, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea şi a cofinanţării acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Închiderea  Complexului de Servicii Comunitare Delfinul”, a acordului de parteneriat cu UAT Judeţul Constanţa, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea şi a cofinanţării acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Închiderea  Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, a acordului de parteneriat cu UAT Judeţul Constanţa, a bugetului proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea şi a cofinanţării acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

21.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ 367/19.12.2018 privind aprobarea serviciului de pază şi monitorizare pe anul 2019 la obiectivele aparţinînd Consiliului Judeţean  Constanţa.

      Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

23.  Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ liceal şi special postliceal din judeţul Constanţa, pentru anul şcolar 2019-2020.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Teatrului de Stat Constanţa, pentru anul 2018.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

25.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale pentru anul 2019.

      Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Constanţa către Partidul Naţional Liberal, filiala Constanţa, de a acorda în folosinţă gratuită spaţiul din municipiul Constanţa, strada Ion Lahovari nr. 2A, către Teatrul de Stat Constanţa.

      Iniţiator: Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.

PREŞEDINTE,

ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.


Mangalia News, 30.01.2019.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply