Menabit Ozzy: DESPRE REZOLVAREA PETITIILOR DE LA CETATENI

0
705

carturesti.ro%20
farmec.ro

primaria-mangalia

DESPRE REZOLVAREA PETIȚIILOR DE LA CETĂȚENI

   După ce a fost reales, dl Primar a desființat programul de audiențe pe care le ținea Joia. Nu-i mai pasă de problemele cetățenilor?

   Cui se pot adresa cetățenii cu petiții și cereri?

   Consiliul Local Mangalia are trei Comisii de Specialitate:

– Comisia Urbanism și Juridic,
– Comisia Economică, Turism, Industrie,
– Comisia Social, Sănătate, Culte și Învățământ.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

   (Cultura și Sportul nu le-au inclus in aceste comisii, Regulamentul de Organizare si functionare al Consiliului Local a fost adoptat când dl Primar a avut majoritate în CL, dar vom remedia această situație. Pentru Cultură și Sport, vă puteți adresa comisiei Sociale.)

   Pentru petițiile cetățenilor către dl Primar, care au nevoie de HCL:

   Obligatoriu, aparatul de specialitate al Primarului – dacă domnia sa aprobă rezolvarea lor -, înaintează petițiile spre avizare acestor comisii.

   Comisiile de specialitate ale Consiliului Local țin audiențe și primesc cererile cetățenilor spre rezolvare. Dacă dlui Primar nu-i mai pasă de cetățenii Mangaliei care au probleme de rezolvat cu primăria, consilierii locali – in calitate de aleși locali – sunt obligați prin lege să țină audiențe. După primirea în audiență a unei solicitări cetățenești, pot dispune aparatelor de specialitate să execute un referat asupra subiectului petiției.

   Mai mult decat atât, pentru a veni in ajutorul cetățenilor și pentru a simplifica birocrația, cat si pentru a face funcționale departamentele primăriei în folosul cetățeanului, dezvoltăm o aplicație online pentru ca cetățenii Mangaliei să își înscrie numărul de înregistrare al petiției (aplicația este de real folos spre încunoștiințarea comisiilor) și mai departe petentul să ia la cunoștință unde se află respectiva petiție pe traseul birocratic.

   Astfel, depășirea termenelor legale sau neprezentarea petițiilor către comisiile de specialitate de către funcționarii primăriei să poată fi sancționate printr-o cerere a comisiei către dl Primar, în conformitate cu Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

   Eu fac parte din comisia Social, Sănătate, Culte și Învățământ. La fiecare două săptămâni, joia, de la ora 15:00, se țin ședințele comisiei în care se primesc audiențe.

   Pe mine mă puteți contacta și la numărul de telefon 0742 983 127, vă pot primi în audiență în orice zi, în calitate de consilier local.

   Conform legii, Consiliul Local este Autoritate Publică, la fel cum Primarul este Autoritate Publică. Spre deosebire de consilierii locali, care sunt Aleși Locali prin vot de către cetățenii Mangaliei, funcționarii publici pe funcții de conducere sunt numiți de către Primar.

   Consiliul Local reprezintă interesele Unității Administrativ Teritoriale (UAT) Mangalia. Conform OG 35/ 2002 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale (art. 61 și 62), funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului sunt obligați să furnizeze informațiile solicitate în termenul stabilit.

   Refuzul de a furniza informatii Autorității Publice Locale, Primar ori Consiliu Local, se sancționează conform Legii 188/1999 sau răspund penal, în funcție de natura faptelor.

   Menabit Ozzy, consilier local PSD.


Mangalia News, 05.10.2016.piese-auto-mangalia.ro

libris.ro%20
libris.ro%20


Leave a Reply