Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia face angajări! Lista posturilor disponibile

0
3186

carturesti.ro%20
farmec.ro
Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 13 posturi contractuale de execuție vacante cu normă întreagă.
Lista posturilor vacante:
 • asistent medical debutant (PL), specialitate balneofizioterapie, la Laborator recuperare, medicină fizică și balneologie-pavilion A, normă întreagă, 8h/zi, 2 posturi,
 • asistent medical șef (PL), specialitate balneofizioterapie, la secția sanatorială recuperare, medicină fizică și balneologie-pavilion A, normă întreagă, 8h/zi, 1 post,
 •  îngrijitoare, la laborator recuperare, medicină fizică și balneologie, Pavilion B, normă întreagă, 8h/zi, 1 post,
 •  îngrijitoare, la secția spital recuperare, medicină fizică și balneologie II, normă întreagă, 8h/zi, 1 post,
 •  îngrijitoare, la secția sanatorială, recuperare, medicină fizică și balneologie, normă întreagă, 8h/zi, 3 posturi,
 •  fochist, muncitor calificat IV, la centrala termică, normă întreagă, tura 12/24, 1 post,
 •  muncitor necalificat, la bloc alimentar, normă întreagă, program inegal zi, 1 post,
 •  spălătoreasă, spălătorie Pavilion A, normă întreagă, 8h/zi, 1 post,
 •  economist debutant, la Serviciul achiziții publice, contractare, aprovizionare, transport, normă întreagă, 8h/zi, 1 post,
 •  economist specialist IA, Serviciul financiar-contabilitate, normă întreagă, 8h/zi, 1 post.
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
Pentru posturile de asistent medical debutant, specialitate balneofizioterapie (PL):
 • Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 •  Certificat O.A.M.G.M.A.M.R. și aviz de liberă practică/adeverință O.A.M.G.M.A.M.R.
 • Fără vechime în specialitate.
Pentru postul de asistent medical șef, specialitate balneofizioterapie:
 •  Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
 •  Certificat O.A.M.G.M.A.M.R. și aviz de liberă practică/adeverință O.A.M.G.M.A.M.R.
 •  Adeverință de grad principal în specialitate balneofizioterapie
 •  5 ani vechime ca asistent medical.
Pentru posturile de îngrijitoare:
 •  Diplomă de absolvire a școlii generale
 •  fără vechime în meserie.
Pentru postul de fochist, muncitor calificat IV:
 •  Diplomă de absolvire a școlii generale
 • Certificat de calificare
 •  Autorizație ISCIR vizată
 •  Fără vechime în meserie.
Pentru postul de spălătoreasă:
 •  Diplomă de absolvire a școlii generale
 •  fără vechime în meserie.
Pentru postul de muncitor necalificat:
 •  Diplomă de absolvire a școlii generale
 •  Fără vechime în meserie.
Pentru postul de economist debutant:
 •  Diploma de licență în specialitate economică
 •  Fără vechime în specialitate.
Pentru postul de economist specialist IA:
 • Diplomă de licență în specialitate economică
 • 6 ani 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza astfel:
 • Pentru posturile sanitare de asistenți medicali debutanți balneofizioterapie și asistent medical șef – la Hotel Hora (stațiunea Saturn, str. Greenport),
 • Pentru posturile auxiliar sanitar de îngrijitoare – la Hotel Hora (stațiunea Saturn, str. Greenport),
 • Pentru posturile de fochist, spălătoreasă și muncitor necalificat, economiști – la sediul din strada Mircea cel Bătrân, nr. 2, Municipiul Mangalia, Județul Constanța.
Calendar: Data limită de depunere a dosarelo:r 04.08.2023, ora 16.00.
Pentru posturile de asistent medical debutant, specialitate balneofizioterapie (PL):
 • Proba scrisă în data de 10.08.2023, ora 11.00,
 • Proba interviu în data de 18.08.2023, ora 11.00,
Pentru postul de asistent medical șef, specialitate balneofizioterapie (PL):
 • Proba scrisă în data de 10.08.2023, ora 09.00,
 • Proba interviu în data de 18.08.2023, ora 09.00,
Pentru posturile de îngrijitoare:
 • Proba scrisă în data de 10.08.2023, ora 09.00,
 • Proba interviu în data de 18.08.2023, ora 09.00,
Pentru postul de fochist, muncitor calificat IV:
 • Proba scrisă în data de 10.08.2023, ora 11.00,
 • Proba interviu în data de 18.08.2023, ora 11.00,
Pentru postul de muncitor necalificat:
 • Proba scrisă în data de 10.08.2023, ora 09.00,
 • Proba interviu în data de 18.08.2023, ora 09.00,
Pentru postul de spălătoreasă:
 • Proba scrisă în data de 10.08.2023, ora 11.00,
 • Proba interviu în data de 18.08.2023, ora 11.00,
Pentru postul de economist specialist IA:
 • Proba scrisă în data de 10.08.2023, ora 09.00,
 • Proba interviu în data de 18.08.2023, ora 09.00,
Pentru postul de economist debutant:
 • Proba scrisă, în data de 10.08.2023, ora 11.00,
 • Proba interviu, în data de 18.08.2023, ora 11.00.
Relații suplimentare la Biroul Resurse-Umane-Salarizare,
Telefon: 0749123103.


Mangalia News, 23.07.2023.piese-auto-mangalia.ro

libris.ro%20
libris.ro%20


Leave a Reply