OCTAVA NELINIȘTII – volum de versuri apărut sub semnătura jurnalistului Mihalache Bocai, cu ilustrații de Constantin Grigoruță și Elena D. Bocai – Prezentare în PREMIERĂ!

0
463

carturesti.ro%20
farmec.ro
„Octava neliniștii” este o reeditare a volumului inițial intitulat „Amintirea câmpiei” și se dorește a fi un omagiu adus Dobrogei si oamenilor ei, simbolurilor perene care ar trebui să ne guverneze viața” – Mihalache Bocai.

Octava neliniștii mă vinde în tragic păcat,
Ierburile plânse se logodesc înspre stele.
Tremurânda risipă rătăcește a sânge uscat,
Vreau să le chem, dar n-ajung până la ele…
Amintirile ning a mama și a tata,
Fiorul unei tâmple șoptește albastru.
Întorc lacrimi în mare și înspre vatră,
Răzvrătirea-mi flămândă e urgisită în astru…
Plătim cu neuitare și nerostite mirări
Iazurile potopite în colți de mesteceni.
Plângem lumină și rotunde înserări,
Adăstăm manuscrise cu uscate petreceri…

Ovidiu Dunăreanu: „Nu poți să te naști în Dobrogea, să îți petreci copilăria, adolescența și tinerețea în acest ținut miraculos și subtil dintre ape, apoi, la maturitate, să-i calci toate hotarele în postura de ziarist dăruit, să mai ai pe deasupra și o fire prin excelență impresionabilă, și să nu-i descoperi colțului acesta de lume frumusețea rafinată, copleșitoare, capabilă să te înalțe pe culmile sublimului. Nu altceva s-a întâmplat și cu Mihalache Bocai. Iar în urma acestei „revelații“ emoționante, el a simțit nevoia să-și mărturisească trăirile într-o suită de crochiuri lirice. Consemnate, înnoite și adunate în timp, ele au dat contur volumului de față, având un titlu revelator „Octava neliniștii“, metaforă ce te invită neîntârziat la lectură”.

Nastasia Savin: „Textele scrise de Mihalache Bocai sunt pline de culoare și de muzicalitate, amestecate cu o intensă doză de sensibilitate, astfel încât pătrund adânc în suflet, cu impetuozitate și, în același timp, cu gingășia unui izvor limpede și darnic. Sunt versuri definite de un impuls de a spune și a încorpora totul fără a contesta răul existenței. Știe să ofere un tablou participativ și atent asupra lumii, făcând din poezie o practică a vieții de zi cu zi prin descrierile locurilor și a interiorităților umane surprinse în clipa decăderii sau a grației lor. În plus, configurația magmatică a vieţii şi complexitatea realităţii sunt transcrise cu fidelitate. Textele permit cititorului nu doar să simtă emoții la rândul său, ci să înțeleagă starea afectivă a scriitorului în momentul în care le-a scris. Lectura textelor deschide un spațiu nelimitat de experiență, dincolo de obiectivitate și de subiectivitate, un spațiu în care viața este plăcere, amintire, regret și durere: „Cuvintele au iarăși duhuri de ploi / și falnic se ridică grâul în vise.” (Mamei).

DOBROGEA – sub tropotul Istoriei…

Dintotdeauna, suntem ai Dobrogei ca atunci când suntem ai părinților… Vânturile buiace ale anotimpurilor, mantia primenitoare a Dunării, toropitoarea căldură dar și pastelata armonie a întinderilor aflate într-o metamorfoză deplină a credinței și credințelor, murmura, de mii și mii de ani, o taină sublimă de Mare și Cer…

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Orgolioasele câmpii, amplele văi, țărmul mării, dealurile, munții vechi și Delta mirifică povestesc și sting zvonuri de legendă și bejenie ale multor neamuri și etnii, dar și veghează odihnitor, într-o metamorfoză deplină, ca speranța unui însetat…
Biografia Dobrogei este alcătuită temeinic de o Mare de poveste, de o Dunăre ca un privilegiu dumnezeiesc, de încercări și încărcări istorice, de un Destin Întemeietor ocrotit de Sfântul Apostol Andrei… Tropotul cailor, de la Dunăre la Marea cea Mare, a umplut clepsidrele, a lăsat lacrimi cerești și multe tălpi risipite în țărâna geometriei dobrogene, unde recoltele se măsurau cu banița, cu căruța, cu barca, cu vaporul sau trenul… Rod al Credinței, Luminii și Faptei, Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propovăduit Evanghelia pe acest teritoriu, motiv pentru care este considerat cel care a creștinat poporul roman… Andreas înseamnă viteaz, bărbătesc, apărător, ocrotitor…

Odihnitoare lumini de brume, drumuri și Cer, templele de liniște amplă a mânăstirilor, a minaretelor, a altor lăcașuri de cult, cât și ploile, ninsorile și Soarele consfințesc eternitatea locurilor într-o somptuoasă alcătuire… Teritoriu cu perseverență caldă și molipsitoare, cu
energie uluitoare, cu neliniști frumoase, cu optimism și înțelepciune, Dobrogea are o amprentă adâncă în evoluția socială și culturală a României. Răsunetul Istoriei este
și poate fi construit și reconstruit din tăceri, din cristalele aprinse ale amforelor, din așteptările încremenite ale Tristelor și Ponticelor surghiunitului Ovidius Nasso, din
cnutul șfichiuitor al multor armate trecătoare…

Gonind, uneori, cirezi de vise oarbe, în sălbatice strigări, pământul ei, mozaic geologic, a fost și este mărunțit gospodărește, păzit, lucrat și recoltat, din generație în generație, în fireasca zbatere a eficienței, într-un aspru nesaț care vămuiește speranțele oamenilor… Este evident, ca un cuvânt scris, că și aici s-a născut toleranța unei sacralități, iar prinosul luminii s-a revărsat și se revarsă odihnitor și jertfelnic…

Astăzi, constatăm, ca întotdeauna, că Dobrogea a fost, este și va fi o imensă grădină care și-a înrădăcinat oamenii în bunul pământ, o grădină care poate fi construită și reamenajată în contururi îngerești. Profunde resorturi stau în așteptare, depozitare de energii uluitoare, de neliniști, optimism, înțelepciune și îndreptățite speranțe…

Mihalache BOCAI, note din volumul „Octava neliniștii”.

Succintă prezentare a jurnalistului Mihalache Bocai: n.20.04.1950, Pecineaga, județul Constanța, student la Drept, doi ani, apoi absolvent al Facultății de Jurnalism – Bucuresti. Din 1976, „a adunat” 41 de ani de presă, la Constanța și Târgu Mureș. Debut la “Dobrogea Nouă”, cu premiul lll, la reportaj. Din 1979, transfer la ziarul “Steaua Roșie”, Târgu Mureș, până în mai 1990, când a revenit la Constanța, la ziarul “Cuget Liber”. Aici a fost redactor stagiar, redactor, redactor principal, redactor șef și director la același ziar, dar și al întregului Trust de presă “Cuget Liber”. A colaborat cu alte publicatii regionale, cu revistele de cultură “Tomis”, “Vatra” și “România Literară”, cu revista “Magazin Istoric”, semnând numeroase articole. In perioada 2005-2008, a fost directorul coordonator al ziarului “Noua realitate”, din Constanța. Până în anul 2015, la pensionare, a fost consilier de presă al unui parlamentar constănțean. Este membru al Comitetului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, filiala Dobrogea – “Vasile Canarache”.

Ilustrațiile superbe, care susțin mesajele poemelor din acest volum sunt realizate de Constantin Grigoruță și Elena D. Bocai.
MN: Redacția cotidianului online Mangalia News mulțumește publicistului constănțean Mihalache Bocai pentru faptul că ne-a acordat onoranta ocazie de a realiza această premieră jurnalistică. Promitem că vom anunța din timp lansarea oficială a volumului „OCTAVA NELINIȘTII”, cu atât mai mult cu cât s-ar putea ca acest eveniment literar să aibă loc la Mangalia!

Mangalia News, 08.04.2023.piese-auto-mangalia.ro

libris.ro%20
libris.ro%20


Leave a Reply