Nou proiect ERASMUS+, cu parteneri din Spania și Portugalia, la Liceul Tehnologic ‘Ion Bănescu’ din Mangalia

0
285
starshiners.ro%20

ANUNȚ
privind derularea proiectului ERASMUS+
nr. 2022-1-RO01-KA121-VET – 000053909

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia anunță derularea unui nou proiect Erasmus+, în anul școlar 2022-2023, cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA121-VET – 000053909, având ca parteneri organizații din Spania și Portugalia.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului ERASMUS +, Acțiunea Cheie 1 – Formare
profesională (VET), cu un buget de 88.920 EURO, are durata de 3 săptămâni și se adresează unui grup de 28 de elevi aflați în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, învățământ profesional, profil tehnic, nivel 3 și nivel 4, domeniul de pregătire de bază mecanică / electromecanică. Stagiul de pregătire practică este parte componentă a instruirii practice prevăzută de curriculum de clasa a XI-a, calificarea Mecanic auto/Tehnician proiectant CAD/Tehnician electromecanic.

Mobilitatea de învățare pe termen scurt se va desfășura în două fluxuri a câte 14 elevi, în fiecare țară: Flux I – martie 2023, Spania și Flux II: mai – iunie 2023, Portugalia.

Obiectivele proiectului sunt:
O1- Îmbunătățirea competențelor tehnice de specialitate, pe domeniul de formare profesională, într-un mediu real, pentru 84 elevi din învățământul profesional și tehnic, până la sfârșitul anului 2025;
O2- Îmbogățirea experienței personale a competențelor cheie și a celor transversale a 84 elevi prin contactul cu o altă realitate europeană, pentru asigurarea unei bune tranziții de la școala la piața muncii;
O3- Elaborarea și integrarea unor instrumente curriculare digitale în pregătirea practică de
specialitate, în acord cu noile schimbări de paradigmă intervenite în procesul instructiv educativ.
Rezultatele proiectului:
Pe termen scurt:
– la final de mobilitate – atingerea rezultatelor învățării prevăzute în acordul de formare
(ECVET) și Europass (creșterea, îmbunătățirea, aprofundarea cunoștințelor, abilităților,
compentențelor participanților, în domeniul mecanicii/electromecanicii – 100% dintre
participanți vor obține certificatele Europass, note și puncte de credit, corespunzătoare SPP-urilor);
– acumularea de competente cheie: lingvistice de comunicare într-o limba străină, culturale, sociale, civice;
– schimbarea comportamentului și a unor mentalități (80% dintre participanți).
Pe termen mediu:
– la final de ciclu de învățământ prin reducerea absenteismului, creșterea performanțelor
școlare în învățământul profesional cu 20%, creșterea și promovarea examenului de
bacalaureat cu 3%;
– creșterea interesului pentru învățare și a stimei de sine (80% participanți, 25% la nivelul altor elevi din școală);
– reducerea cu 10% a numărului de absențe și a riscului de abandon școlar, creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat;
– fiecare program de lucru se va încheia cu elaborarea de instrumente web și cu actualizarea CDL-urilor în raport cu noua metodologie.
Pe termen lung:
– creșterea anual a procentului de absolvenți, gradului de inserție pe piața muncii și continuarea studiilor în învățământul universitar;
– creșterea ratei de absolvire, integrarea cu succes pe piața muncii.
Pentru a fi competitivi pe piața muncii, școala trebuie să-și orienteze politica de formare
profesională a tinerilor în conformitate cu noile cerințe, astfel încât la absolvirea studiilor să le ofere posibilitatea de a accede facil spre un loc de muncă în domeniul lor de pregătire. Ca atare, plasamentul elevilor noștri în service-uri / ateliere / societăți dotate cu tehnologii moderne, de ultimă generație și formarea prin mobilitate reprezintă o nevoie, dar în același timp și o șansă pentru tinerii noștri de a putea fi pregătiți conform tendințelor actuale de pe piața muncii naționale și europene de profil, o șansă ca ei să aibă o experiență de muncă în urma căreia să-și formeze o imagine corectă despre oportunitățile de carieră.

Responsabil proiect,
Prof. Virginica BARABAȘ.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Mangalia News, 01.11.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply