Asociația FLAG Mangalia Litoral anunță o nouă sesiune de depunere a proiectelor (APEL 7), din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată

0
330
starshiners.ro%20
Miercuri, 15 iunie 2022, Asociația FLAG Mangalia Litoral, va realiza deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor ( APEL 7) în cadrul următoarelor măsuri cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală Integrată plasată sub responsabilitatea comunității pentru zona pescărească de Sud-Est a județului Constanța (Mangalia Litoral) finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr.4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:
  • Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură;
  • Sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învățării, pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură.

Alocarea financiară totală pentru cele două măsuri este de 570.000,00 euro.

Sumele alocate vor fi de:

  • 840.871,00 lei/170.000,00 euro, pentru Măsura 1 – Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură;
  • 1.978.520,00 lei/400.000,00 euro, pentru Măsura 2 – Sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură.

Viitorii beneficiari pot depune proiecte în cadrul celor două măsuri cuprinse în strategie, începând cu data de 15 iunie 2022, ora 08.00, prin încărcare în aplicația MY SMIS pentru Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG-uri).

Cererea de finanțare se va completa urmărind “Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare”, Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale. Depunerea de proiecte se realizează în sesiune închisă, cu termen limită de depunere.

Termenul limită de încărcare în sistemul de informare MY SMIS pentru Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG-uri) este 15 iulie 2022, ora 23.00Pentru mai multe informații, accesați site-ul nostru: afml.ro.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Mangalia News, 10.06.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply