ANUNȚ! Chiriaşii ANL de la blocurile OD1-OD8 din Mangalia vor putea să-și cumpere locuințele! A fost aprobat Regulamentul de vânzare a locuințelor ANL din Municipiul Mangalia

0
1197
astratex.ro

ANUNŢ în atenţia chiriaşilor ANL (bl.OD1-OD8), privind CUMPĂRAREA locuinţelor.

La iniţiativa domnului Primar al Municipiului Mangalia, RADU CRISTIAN, a fost aprobat REGULAMENTUL DE VÂNZARE A LOCUINŢELOR ANL din municipiul Mangalia, prin H.C.L. nr.52/24.03.2022, acesta cuprinzând modificările legislative care au intrat în vigoare la data de 01.11.2021, astfel vă comunicăm următoarele:
1. Pentru cererile de cumpărare depuse PÂNĂ LA DATA DE 24.03.2022:
a) în perioada următoare, Serviciul Fond Locativ va comunica preţul de vânzare şi va solicita actualizarea unor documente din cererea de cumpărare (care nu mai sunt valabile la data prezentului anunţ);
b) dacă titularii de contracte de închiriere sunt de acord cu preţul comunicat, vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Mangalia:
– acordul în scris privind noul preţ şi avansul în lei sau în procente (în cazul achiziţionării cu plata în rate),
– documentele actualizate solicitate;
c) Serviciul Fond Locativ îi va înştiinţa pe titularii care au procedat conform lit.b) dacă mai sunt eligibili. În cazul în care sunt eligibili, acestora li se va solicita perioada pentru care optează să achite ratele lunare (nu se aplică la plata integrală);
d) În urma înştiinţării de la lit.c), titularii vor comunica în scris la Registratura Primăriei Municipiului Mangalia răspunsul privind perioada aleasă de achitare a ratelor lunare (nu se aplică la plata integrală);
e) În urma răspunsurilor depuse conform lit.d), titularii vor primi scadenţarul aferent perioadei pentru care au optat (nu se aplică la plata integrală).
2. Pentru cererile de cumpărare depuse DUPĂ DATA DE 24.03.2022:
a) titularii de contracte vor solicita preţul locuinţei printr-o cerere la Registratura instituţiei;
b) Serviciul Fond Locativ va comunica preţul de vânzare;
c) Dacă chiriaşii sunt de acord cu preţul, vor depune dosarul de cumpărare (cererea-tip şi documentele necesare se găsesc la Registratura instituţiei sau se pot solicita pe adresa de e-mail [email protected]);
d) Serviciul Fond Locativ îi va înştiinţa pe titularii care au procedat conform lit.c) dacă mai sunt eligibili. În cazul în care sunt eligibili, acestora li se va solicita perioada pentru care optează să achite ratele lunare (nu se aplică la plata integrală);
e) În urma înştiinţării de la lit.d), titularii vor comunica în scris la Registratura Primăriei Municipiului Mangalia răspunsul privind perioada aleasă de achitare a ratelor lunare (nu se aplică la plata integrală);
f) În urma răspunsurilor depuse conform lit.e), titularii vor primi scadenţarul aferent perioadei pentru care au optat (nu se aplică la plata integrală).
După urmarea etapelor de mai sus, Primarul Municipiului Mangalia – RADU CRISTIAN va iniţia proiectele de hotărâre privind vânzarea, nominal, către Consiliul Local al Municipiului Mangalia. După aprobarea şi adoptarea hotărârilor, titularii au obligaţia să programeze semnarea contractelor de vânzare la un notar public şi să comunice data stabilită Serviciului Fond Locativ. Până la data stabilită de semnare, se va comunica fiecărui titular o adeverinţă care va cuprinde fişa de calcul şi scadenţarul actualizate, în urma recalculării sumelor virate.
Pentru alte informaţii în acest sens ne puteţi contacta la 0756201259, sau la [email protected]. (Direcția Asistență Socială Mangalia).


Mangalia News, 13.05.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply