Consiliul Județean Constanța a finalizat evaluarea aparatului propriu al instituției, prezentând concluziile în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat și managerii instituțiilor subordonate, precum și directorii direcțiilor din cadrul CJC

0
622

farmec.ro

Conducerea Consiliului Județean Constanța a finalizat evaluarea aparatului propriu al instituției, prezentând concluziile în cadrul unei conferințe de presă, la care au participat și managerii instituțiilor subordonate, precum și directorii direcțiilor din cadrul CJC.

În ceea ce priveşte rezultatele acestei evaluări, ca un diagnostic al activităţii aparatului propriu al CJC, preşedintele Mihai Lupu, a făcut o scurtă prezentare a câtorva elemente concludente pentru activitatea internă, precum şi măsurile de eficientizare propuse.

“În aceste luni care au curs de la preluarea mandatului de preşedinte al CJC, am prefigurat un plan de analiză şi acţiuni, care să ne arate exact structura existentă şi ce necesităţi sunt pentru ca această instituţie să funcţioneze cât mai eficient. Am pornit, aşa cum este firesc, de la evaluarea aparatului propriu, precum şi a instituţiilor subordonate CJC, iar în paralel cu  desfăşurarea acestui proces de analiză, am urmărit îndeaproape şi am pus la punct, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Constanţa. Am obţinut, astfel, un document programatic, cu obiective şi acţiuni concrete, măsurabile şi realizabile. Am gândit şi am realizat, alături de Primaria Municipiului Constanţa, un mecanism de aplicare a acestei strategii, prin înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Constanţa. Iată că astăzi, putem spune că această asociaţie este funcţională, bine structurată şi urmează să emită documentul final care ne va furniza linia exactă de dezvoltare pe care trebuie să o urmăm, în următorii 7 ani” – a spus Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.

Pe parcursul prezentării, preşedintele CJC a făcut o trecere în revistă a tuturor direcţiilor/serviciilor, din punct de vedere al activităţii acestora, precum şi perspectiva măsurilor de îmbunătăţire a procedurilor de lucru. O propunere foarte importantă pentru eficientizarea şi transparenţa actului administrativ, constă în necesitatea digitalizării instituţiei, dar şi a specializării cât mai aplicate a personalului angajat.

Un alt subiect important, abordat în cadrul conferinţei, a fost reprezentat de necesitatea dezvoltării sistemului de management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului Constanţa. Ca şi propunere de îmbunătăţire a serviciului, preşedintele CJC şi-a exprimat intenţia completării proiectului, aflat în stadiu final, prin atragerea unor noi fonduri, pe următoarele axe de finanţare, pentru completarea cu componenta transformării deşeurilor într-o sursă de energie şi materie primă, ce pot fi exploatate financiar, în folosul comunităţii.

Tot în cadrul conferinţei de miercuri, managerii instituţiilor subordonate au prezentat un scurt raport de activitate, precum şi proiectele pe care le au în derulare şi cele viitoare, cu privire la eficientizarea activităţii instituţiilor pe care le conduc. De asemenea, aceştia au mai prezentat şi dificultăţile întâmpinate în ultima perioadă.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

La finalul conferinţei, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a punctat necesitatea suportului necondiţionat a instituţiei pe care o conduce, pentru ca entităţile aflate în subordinea acesteia să poată derula şi implementa cât mai multe proiecte în folosul locuitorilor judeţului Constanţa.

“Dacă ne referim la cultură, toate instituţiile din subordine au nevoie de suportul CJC. În fiecare zi căutăm resursele financiare necesare pentru ca aceste instituţii să poată ajunge într-un timp cât mai scurt, la o capacitate optimă de funcţionare. Relocarea Tetrului pentru Copii şi Tineret într-un spaţiu cât mai propice este o necesitate. De asemenea, Teatrul de Stat are nevoie de o sală modernă, spaţioasă, pentru a putea găzdui un public mai numeros. Totodată, aşteptăm expertiza finală a Teatrului de Vară din Mamaia, pentru a avea o imagine reală asupra acestuia şi cum poate fi transformat, pentru a fi redat circuitului cultural. Nici muzeele nu le-am lăsat deoparte. Muzeul de Istorie este o instituţie ce găzduieşte piese extrem de valoroase ale identităţii noastre. Această clădire necesită reparaţii urgente ale acoperişului, dar şi lucrări la interior, care să pună în valoare cât mai eficient, patrimoniul pe care îl deţine. Muzeul de Artă Constanţa precum şi Biblioteca Judeţeană, au nevoie de noi sedii care să poată găzdui, patrimoniul educaţional al acestora.

Dacă ne referim la infrastructura de drumuri judeţene, este inacceptabil ca în secolul XXI, să avem, încă, 60 de km de drumuri la stadiu de pământ. De asemenea, nu putem accepta ca din totalul de 70 de UAT-uri, doar 51 să fie racordate la sistemul de apă curentă şi canalizare. Sănătatea este un domeniu vital al oricărei societăţi şi acord o atenţie deosebită acestui sector. În acest moment aşteptăm expertiza tehnică pe care o avem în derulare asupra clădirii SCJU pentru a cunoaşte exact, pentru cât timp această clădire va putea fi exploatată în condiţii optime.  Este impetuos necesar, construirea unui nou spital în judeţul nostru. Întreprindem toate demersurile posibile pentru ca în judeţul Constanţa să fie ridicat, în viitorul cât mai apropiat, un nou spital regional. Drămuim fiecare bănuţ pe care îl avem şi îl cheltuim transparent, pentru o dezvoltare cât mai eficientă şi unitară a judeţului” – a mai declarat Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța.

Rezultatele analizei asupra funcționării CJC, 15.09.2021

Încă de la preluarea mandatului de Președinte al Consiliului Județean Constanța, la data de 29 octombrie 2020, am prefigurat un plan de analiză și acțiune astfel încât să obțin rezultate maxime în cei 4 ani de mandat. În aceste luni care au trecut, am analizat sistematic activitatea fiecărei structuri din cadrul aparatului propriu al CJC și activitatea instituțiilor subordonate consiliului județean.

În paralel cu desfășurarea acestui proces de analiză, am urmărit îndeaproape elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța astfel încât să obținem un document programatic cu acțiuni concrete, măsurabile și realizabile. Am gândit şi înființat Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța, alături de Primăria Municipiului Constanța, organism integrator al strategiei iar astăzi suntem la momentul în care asociația funcționează la capacitate și a început să pună în practică tot ce am programat în cadrul strategiei.

În ceea ce privește rezultatele analizei diagnostic a activității aparatului propriu al CJC vă voi prezenta în continuare câteva cifre concludente, urmând ca rezultatele activității instituțiilor subordonate să vi le prezinte succint fiecare manager în parte.

Astfel, evaluând INSTRUMENTELE LA DISPOZIȚIA PREȘEDINTELUI:

1.AUDIT INTERN:
-activitatea se desfășoară prin intermediul Compartimentului de Audit Public Intern, aflat în subordinea directă a președintelui CJC;
-din cele 17 entități subordonate, doar două au structură proprie de audit intern, pentru celelalte, funcția se exercită prin structura de la nivelul C JC;
-în perioada 15.11.2020 – 15.09.2021 s-au efectuat un număr de 7 misiuni de audit public intern (de asigurare: regularitate, performanță, de sistem și ad-hoc), desfășurate la departamentele din aparatul propriu al CJC și la unitățile subordonate (Teatrul de Copii și Tineret Căluțul de Mare Constanța, Teatrul de Stat Constanța, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, Muzeul de Artă Constanţa și Serviciul Resurse Umane CJC, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ); la acestea se adaugă misiunea de Evaluare a sistemului de prevenire a Corupției în anul 2021;
-gradul de realizare a planului de audit pentru perioada analizată a fost de 100% și nu au fost raportate recomandări ale auditorilor, care nu au fost implementate;
-propuneri de eficientizare a exercitării funcției: creșterea numărului de auditori care efectuează misiuni de audit și creșterea numărului de misiuni efectuate de către echipe mixte, cu personal de specialitate atras din cadrul aparatului propriu CJC.

2.CONTROL INTERN:
-activitatea se desfășoară prin intermediul Serviciului Control aflat în subordinea directă a președintelui CJC;
-în perioada analizată s-au desfășurat 12 acțiuni de control cu tematică la: CME Jean Constantin, SCJU Sf. Apostol Andrei, Teatrul dec Stat, CJC L4, Serviciul Achiziții Publice CJC, comisia de control transport CJC, Școala nr.19, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, DGASPC, procesul de inventariere bunurilor din patrimoniul Muzeului de Artă Constanța;
-propuneri de eficientizare a exercitării funcției: o mai bună fundamentare a planului anual de control, implementarea procedurilor operaționale de lucru, utilizarea de echipamente informatice mai performante.

3.CONSILIERE JURIDICĂ ȘI CONTECIOS ADMINISTRATIV:
-activitatea se desfășoară prin intermediul Serviciului Juridic din cadrul direcției generale, aflate în subordinea directă a președintelui CJC;
-în perioada vizată analizei au fost un număr de 140 de dosare pe rolul instanțelor de judecată, în toată țara (București, Galați, Bacău, Hârșova), fiind atât dosare civile cu obiect diferit (achiziții publice, răspunderi contractuale, acțiuni în anulare acte administrative, plângeri contravenționale, contestații la executare), cât și dosare care vizează cercetarea penală a fostului președinte al CJC, Nicuşor-Daniel Constantinescu (3 dosare pentru infracțiuni de abuz în serviciu);
-din numărul total de dosare au fost finalizate un număr de 56 dosare, iar sumele câștigate în dosarele civile sunt în cuantum de 6 milioane lei (reprezentând recuperare finanțare din fonduri europene de la Ministerul Lucrărilor Publice, Administrația Fondului de Mediu, executare garanție de bună execuție Telor Invest SRL) și obținere de soluții favorabile în proporție de 80% din totalul situațiilor litigioase;
-în dosarele penale în care este inculpat fostul președinte al CJC, Constantinescu Nicușor Daniel instanța a admis constituirea ca parte civilă a CJC pentru suma de aproximativ 19,5 milioane lei (reprezentând plăți către asociații și fundații culturale și sportive, plați pentru elicopter multifuncțional cu uz medical);
-în perioada de analiză numărul de petiții, cereri, solicitări formulate în baza prevederilor Legii nr.544/2001 a fost de aproximativ 1500, iar un procent de 20% au fost soluționate favorabil;
-propuneri de eficientizare a exercitării funcției: digitalizarea într-o proporție cât mai mare a sistemului de depunere și înregistrare a documentelor adresate CJC, redimensionarea structurii în sensul creșterii numărului de juriști activi, gestionarea dosarelor juridice într-un sistem informatic integrat, cu monitorizarea și avertizarea termenelor, posibilitatea folosirii instituției medierii.

4.ECONOMIC, FINANCIAR, CONTABILITATE, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE, INFORMATIC
-funcția economică este îndeplinită de o structură organizată la nivel de direcție generală și acoperă și activitățile legate de achiziții publice, informatică, urmărire contracte, taxe, managementul resursei umane în CJC;
– în urma analizei s-a constatat faptul că toate serviciile, birourile și compartimentele din cadrul direcției sunt funcționale în condițiile în care s-au efectuat redistribuiri de personal între servicii și compartimente;
-în ceea ce privește execuția bugetară pentru primele 6 luni ale exercițiului financiar actual pe venituri: secțiunea funcționare s-au realizat 92,13% iar pe secțiunea dezvoltare 17,51% iar pe cheltuieli: secțiunea funcționare 70,77% și secțiunea dezvoltare 10,41%;
-propuneri de eficientizare a exercitării funcției: actualizarea ROF, în concordanță cu atribuțiile specifice și cu obiectivele generale și specifice stabilite la nivelul CJC.

STRUCTURI FUNCȚIONALE ȘI FUNCȚII SUPORT SERVICII PUBLICE CJC

1.DIRECȚIA DE DEZVOLTARE JUDEȚEANĂ ȘI COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE, SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
-în perioada de analiză, direcția a inițiat un număr de 92 hotărâri de consiliu județean (51 pe sănătate, 37 pe învățământ, 4 pe ajutor social);
-propuneri de eficientizare a desfășurării activităților: redimensionarea structurii și asigurarea unei conduceri eficiente, pregătirea profesională continuă a personalului care își desfășoară activitatea în structură, informatizarea anumitor procese și implementarea procedurilor operaționale de lucru.

2.DIRECȚIA GENERALĂ DE PROIECTE
– În perioada de referință, direcţia a avut în implementare un număr de 13 proiecte, din care 2 proiecte finalizate în luna august 2021;
-Proiectele în implementare sunt structurate pe:
a)Programul Operațional Regional 2014-2020:
a.1. Reabilitarea și modernizarea drumului DJ 223, tronsonul Cernavodă-Rasova-Aliman-Ion Corvin, valoarea totală aprox.155,5 mil. lei (contribuție CJC aprox. 3,2 mil. lei);
a.2. Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu-Săcele-Istria- Mihai Viteazu, valoare totală aprox.107,2 mil.lei (contribuție CJC aprox. 2,2 mil. lei);
a.3. Modernizarea infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria-DN22/Tariverde, valoare totală aprox. 27,7 mil lei (contribuție proprie CJC aprox.553 mii lei);
a.4. Restaurarea, conservare, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic, valoare totală aprox.14,4 mil.lei (contribuție proprie CJC aprox.310 mii lei);
a.5. Salvarea și punerea în valoare a Mormântului Pictat Hypogeu, valoare totală aprox.6.5 mil lei (cofinanțare eligibilă CJC aprox. 105,8 mii lei);
a.6. Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, valoare totală aprox.8,5 mil lei (cofinanțare eligibilă CJC aprox.690 mii lei);
b)Programul Operațional Comun bazinul Mării Negre
b.1. Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre ALERT, valoare totală aprox.725 mii euro (contribuție CJC aprox. 30 mii euro);
b.2. Dezvoltarea și Promovarea Turismului Activ în Bazinul Mării Negre, valoare totală aprox. 314 mii euro (contribuție CJC aprox 23,3 mii euro);
c)Programul Operațional Capacitate Administrativă – Îmbunătățirea capacității Administrative a Consiliului Județean Constanța, în valoare totală aprox 2,4 mil.lei (contribuție CJC aprox. 47 mii lei);
d)Programul Operațional Infrastructură Mare – Dotarea centrelor din cadrul DGASPC Constanța în vederea întăririi capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, valoare aprox. 1,7 mil. euro;
e)Masterplanul Investițiilor în Turism și a Criteriilor de Eligibilitate a Proiectelor de Investiții în Turism aprobat prin HG 558/2017 – Extindere Delfinariu Constanța, valoare totală investiție aprox.21 mil.lei;
Proiecte finalizate:
“Patrimoniul Cultural comun, sursă de dezvoltare a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” și „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Carsium”.
-propuneri de eficientizare a activităților desfășurate: atragerea de personal cu pregătire tehnică în implementarea proiectelor prezente și viitoare, pregătirea profesională continuă în domeniul de activitate.

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI
-În perioada de referinţă au fost demarate următoarele proiecte:
1.Realizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Constanța;
2.Centrele pentru Protecția Plantelor Constanța, Medgidia, Cogealac, Hârșova – siturile contaminate istoric, orfane, contaminate actual și potențial contaminate;
3.Actualizare Plan Local de Acțiune pentru Mediu;
4.Elaborare Plan Menținere a Calității Aerului în Județul Constanța;
5.Derularea Proiect Violet – Conservarea clădirilor de patrimoniu prin măsuri de reducere a consumului de energie;
6.Derulare proiect Reconstrucție ecologică și împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosințelor agricole, aflate în perimetrul de ameliorare Hârșova și Chirnogeni;

3.DIRECȚIA DE TURISM ȘI COORDONARE A INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ SUBORDONATE
Principalele acțiuni în domeniul turismului întreprinse și desfășurate în perioada de referință, au fost de elaborare a documentațiilor privind:
a) recunoașterea a 12 rute cultural-turistice (ca de ex.: Ruta Cetăților Antice, Ruta Credinței și Speranței, Ruta istorie, Spiritualitate și Artă, ruta pe urmele lui Dionysos între Dunăre și Marea Neagră, Ruta De la Cetățile Romane de pe Limesul Dunărean la Cetățile Grecești de la Pontul Euxin etc);
b)atestarea a 3 eco- destinații turistice, cum ar fi: Ancora Deltei, Gura Dobrogei și Ținuturile verzi, antice și spirituale ale Dobrogei;
c)amenajarea unui traseu cicloturistic în județul Constanța și introducerea acestuia în circuitul turistic;
d)semnalizarea unitară a obiectivelor turistice din județul Constanța;
-în ceea ce privește coordonarea instituțiilor de cultură s-a demarat în perioada de referință inventarierea bunurilor culturale din patrimoniul Muzeului de Artă și elaborarea calendarului de activități culturale desfășurate de către instituțiile publice de cultură;
-referitor la atribuirea contractelor cu finanțare nerambursabilă pe domeniile sport și cultură în baza prevederilor Legii 350/2005, menţionăm ca pe domeniul ”sport” au fost atribuite 5 contracte, iar în domeniul ”cultură” nu a fost atribuit nici un contract, în perioada de referinţă;
-a fost demarat procesul de organizare a concursului de proiecte de management de la Muzeul de Artă și evaluarea managementului de la Teatrul de Stat Constanța.

4.DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ, URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
În perioada de analiză, au fost întreprinse următoarele activităţi:
a)Monitorizare infrastructură rutieră și județeană – amintim aici monitorizarea derulării contractului de deszăpezire pentru 2020-2021 în valoare de totală de 8.323 mii lei și contractul aflat în derulare de executare lucrări (covoare bituminoase, plombe, pietruire, amenajare acostamente, consolidări fundații drumuri, estetică rutieră);
b)Investiții – s-au derulat servicii de actualizare expertiză tehnică a clădirii SCJU, întocmire expertiză tehnică pentru podul de pe DJ226, lucrări reparații la Ambulatoriul de la Eforie Sud, modernizare DJ 393, extindere UAMS Agigea (rest de executat), reabilitare DJ222, reabilitare DJ224, modernizare DJ392, modernizare DJ393;
c)Patrimoniu – contract de cadastrare 14 loturi eferente Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA, servicii cadastrale și înscrierea în cartea funciară existentă, pentru imobilele Depozit de deșeuri și stație sortare deșeuri reciclabile Tortoman, cadastru și înscriere în cartea funciară pentru corp Z aleea Magnoliei nr.2, servicii cadastrale și dezmembrare DJ226, Dj226A;
d)Urbanism – s-a eliberat un număr de 182 certificate de urbanism, 55 autorizații de construire și 43 aviz PUZ.

5.UIP DEȘEURI
Valoarea totală a contractului este de aprox. 249,7 milioane lei din care contribuția CJC aprox. 1,8 milioane lei.
În conformitate cu angajamentele asumate de Consiliul Județean Constanţa, în calitate de beneficiar al Contractului/acordului de finanțare, prin echipa de implementare, s-au desfășurat următoarele activități:
a)contracte de lucrări: prestare servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de drumuri de acces la obiectivele Ovidiu, Deleni și Tortoman;
b)contracte de servicii: asistență tehnică privind supervizarea contractelor de lucrări aferente proiectului și asistență tehnică pentru realizarea comunicării, informării și publicității din cadrul proiectului;
c)contract de servicii de audit în cadrul proiectului;
d)contract de servicii de asistență tehnică privind supervizarea contractului de proiectare.

6.AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
Înființată prin HCJ nr.124/26.05.2021 și are în componență 6 consilieri județeni, subprefectul județului, inspector șef IPJ, Inspector Șef IJJ, Inspector Șef ISU, Șef serviciu Poliția de Frontieră, director general Direcția Generală Poliția Locală și de la înființare au avut loc ședințe în localitățile Eforie, Techirghiol și Adamclisi.
Principalele proiecte ATOP în perioada ce a trecut de la constituire sunt: înființarea Liceului Militar al Ministerului Afacerilor Interne în județul Constanța și modificarea și completarea prevederilor Legii nr.161/1991 republicată, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.


Mangalia News, 17.09.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply