EROII REPUBLICII – CONSTANTIN NESTERENCO – Distincții de STAT oferite de Republica Moldova unei personalități remarcabile

0
882
starshiners.ro%20

EROII REPUBLICII – CONSTANTIN NESTERENCO.

S-a născut la 16 august 1966, în orașul Ungheni, Republica Moldova. A absolvit Academia Agricolă din Kiev, facultatea „Mecanizarea agriculturii”, în anul 1988, iar în 1991, a absolvit Facultatea pedagogică din cadrul aceleași Academii; Teza de Doctorat (1994) a susținut-o la Universitatea Pedagogică de Stat din Kiev; Academia de Administratie Publică, Masterat Relații Internationale, cu Mențiune (1998); conferențiar universitar (2006); Universitatea de Stat de Educatie Fizică si Sport, Masterat, Managemental culturii fizice (2014).

Cariera sa profesională începe ca inginer-șef în gospodăria agricolă „Boris Glavan”, raionul Soroca (1988); mai apoi, lucreaza ca instructor la Comitetul Raional al Tineretulului Soroca, (1989); în perioada anilor 1990 – 1998 activează ca profesor, șef de catedră și șef de secție la Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, iar din 1998 până în prezent, este director al acestui Colegiu. Rezultatele cercetărilor sale sunt reflectate în 69 de publicații, inclusiv două manuale, о monografie, 16 articole în reviste de circulație națională, 22 articole în culegeri internaționale, 14 articole în alte comunicări științifice etc.

Pentru merite deosebite pe tărâmul științific, i-a fost conferită Diploma de Excelență a Guvernului Republicii Moldova, gradul Unu, 2015, 2018. Este posesor al distincției „Audi ent eminent”, pentru performanță academică si participare activă în viața Academiei de Administrate Publică, cu înscriere în Cartea de Onoare. A primit înaltul Titlu onorific de „Cetățean de Onoare al orașului Soroca”, prin Decizia Consiliului orășenesc din 30 octombrie 2014. În baza Hotărârii din 30.04.2015, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al ASM i-a conferit Diploma de Onoare a Academiei de Știință a Moldovei, „Pentru merite importante obținute în domeniul pedagogiei”.

Pentru vitejie și spirit de sacrificiu în asigurarea securității nucleare a statului, în îndeplinirea unor misiuni speciale de lichidare a consecințelor avariei de la CAE Cemobil, în 1987 a fost decorat cu: Ordinul „Crucea Cernobîl – Bărbăție, Onoare. Umanitate”, Medalia „În amintirea lichidării catastrofei la CTE din Cernobîl, 2011. Insigna “Participant la lichidarea consecintelor avariei SAEC, 2013”; Ordinul „Crucea lichidatorului”, categoria întâi; Medalia „Aniversarea de 30 de ani”, categoria I. Ordinul „Steaua Pentru Merite”, categoria I. Ordinul „Steaua pentru bărbăție”, categoria I. Medalia „Lichidarea avariei la CTE din Cernobîl, Medalia „Veteran în memoria catastrofei de la Cemobil”. Ordinul „Onoare, Respect, Memorie”, Nr. 261; Medalia „ Pentru Cooperare, a Armatei Nationale, Brevet Nr. 1065, Ordinul Ministrului Apararii nr. 76 din 13.02.2017, Brevet Nr. 387, Medalia „Cuviosul Paisie Velicicovski”, 08.09.2017, înmânată de către Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove. Prin Ordinul Inspectoratului General al M.A.I. al României, din 28.06.2019, i s-a conferit Distinctia onorifică „Partener pentru ordine și siguranță publică, clasa a II-а”, ”pentru curajul si dârzenia manifestate la salvarea oamenilor și valorilor materiale, în timpul situațiilor excepționale și pentru contributiiile deosebite in sustinerea activităților specifice Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”. I-a fost decernat, de asemenea, Diploma de Onoare a Inspectoratului General al Politiei, MAI al Republicii Moldova, 2018, pentru consolidarea eforturilor pentru mentinerea climatului de siguranță al cetățenilor RM.

Diploma de Onoare a Ministerului Agriculturii și Industriei Prelucrătoare, pentru activitatea îndelungată și fructuoasă în complexul agroalimentar, experiența bogată, înaltul profesionalism. Diploma președintelui raionului Soroca, 2017, 2018, 2019, pentru activitate prodigioasă; Diploma de onoare a Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului al Republicii Moldova, pentru activitate îndelungată si prodigioasa, aport deosebit la pregătirea și perfectionarea specialiștilor pentru Complexul agroindustrial, 24.08.2017, Diploma de Onoare a Ministerului de Interne a RM, 2018.

Diploma de Onoare a Universitajii Agrare de Stat din Moldova, pentru merite deosebite. Premiant al Concursului Republican al Lucrărilor Metodice. Diploma de Onoare a Camerei de Comert și Industrie a Republicii Moldova. Diploma Primăriei orașului, Consiliului Raional, Comitetului Olimpic, Federatiei triatlon, Federației de fotbal, Federatiei de lupte universale, pentru merite în promovarea culturii fizice și sportului. Pentru munca nobilă depusă în domeniul apărării și întăririi păcii, i-a fost desemnată Diploma de Onoare a Comitetului pentru Apărarea Păcii. Din partea International Academy of Sciences and Higer Education London, Great Britain, i-au fost decemate Diplomele „SCIENTIFIC PROGRESS”, ”SOPHIST”, „SCIENTIFIC THOUGHT LEADER”. La Campionatul Stiintific Euroasiatic, secția ”Educational sciences”, a obtinut: 1. ”Third Class Diploma of Excellence, Medal of the third winner”. 2. „Bronz” (Economic sciences and Management) „Bronz” (Pedagogical sciences), ”Bronz” (Psychological sciences), 3. „ Aur”, (Sociological sciences).

Posedă gradul militar de locotenent colonel în rezervă. Ordinul „Gloria Muncii” i s-a conferit prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, la data de 29.04.2020, „Pentru merite deosebite în activitatea profesională, poziție civică activă și contribuție la promovarea valorilor general-umane”.

Eroii Republicii – Constantin Nesterenco.

MN: Redacția cotidianului online Mangalia News a avut privilegiul de a-l cunoaște pe fratele nostru de peste Prut, domnul Constantin Nesterenco și în alte ipostaze admirabile, de Maestru al muzicii pline de mesaje tulburătoare… Am primit cu încântare piesele muzicale semnate de Maestrul Constantin Nesterenco, dedicate Mangaliei, pentru care îi mulțumim și cu acest prilej! Vi le oferim din nou, interpretate alături de frumoasa și talentata Ana-Maria Halupneac.


Mangalia News, 14.09.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply