151 de proiecte din județul Constanța, aprobate pentru implementare. Vezi lista primăriilor care primesc bani de la guvern!

0
2425

farmec.ro

ORDINEA.RO: Ministerul Dezvoltării Regionale a aprobat lista proiectelor de infrastructură depuse de către reprezentanții administrațiilor locale pentru comunitățile unde își desfășoară activitățile. Astfel, localitățile constănțene primesc bani pentru investiții în domeniul infrastructurii, așa încât munca primarilor din județul Constanța pare să prindă contur. Cei mai mulți dintre ei și-au postat pe cea mai cunoscută rețea de socializare informații despre proiectele aprobate. Cu toții și-au exprimat încrederea că viitorul comunităților lor va fi unul bun.

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale. Totodată, ministrul Dezvoltării Regionale, Sevil Shaidehh a anunțat că a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării.

Iată lista localităților care primesc bani de la bugetul de stat și sumele alocate pentru fiecare proiect:

JUDEȚUL CONSTANȚA  – lei –
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL 693,091,963.97
1 23 August Reabilitare, modernizare și extindere rețea alimentare cu apă în localitatea 23 August 2,075,847.00
2 23 August Modernizare și reabilitare drumuri localitatea Mosneni, comuna 23 August 7,690,880.00
3 Adamclisi Înființare grădiniță în localitatea Adamclisi 1,313,495.00
4 Adamclisi Modernizare străzi în interiorul localității Zorile comuna Adamclisi 10,940,970.95
5 Agigea Alimentare cu apă lotizare locuinţe zona Lac Agigea, localitatea Agigea, județul Constanta 1,006,465.00
6 Agigea Lucrări de canalizare menajeră în cartierul de Vest, comuna Agigea, judeţul Constanţa 943,939.00
7 Agigea Lucrări de canalizare menajeră str. Condorului, Șoimului, Pajurei, Corbului, Vulturului și strada Tiberiu Brediceanu, tronson str. Rândunelelor-str. Vulturului, comuna Agigea, județul Constanța 446,855.00
8 Albeşti Modernizare și reabilitare drumuri 5,080,510.00
9 Aliman Asfaltare străzi în comuna Aliman, jud. Constanța 15,206,242.00
10 Aliman Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Aliman, județul Constanța 507,870.57
11 Amzacea Înființare sistem de canalizare menajeră, localitatea Amzacea 7,018,152.00
12 Amzacea Dispensar medical în comuna Amzacea, judeţul Constanţa 783,104.74
13 Amzacea Asfaltare străzi în comuna Amzacea, județul Constanța 12,891,413.00
14 Bărăganu Alimentare cu apă a localităţii Bărăganu şi reabilitare alimentare cu apă a localităţii Lanurile 1,664,753.00
15 Castelu Construire școală  cu 8 săli de clase în localitatea Nisipari, județul Constanța. 2,711,350.00
16 Castelu Sistematizare zone de lotizări în comuna Castelu, județul Constanța.-Drumuri de acces și iluminat public 7,300,967.00
17 Chirnogeni Asfaltare străzi în satul Plopeni, comuna Chirnogeni 3,953,095.00
18 Chirnogeni Construire poduri şi podeţe şi dalare canale de scurgere ape pluviale în localităţile Plopeni, comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa 18,818,509.23
19 Ciocârlia Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciocârlia 7,389,233.00
20 Ciocârlia Modernizare străzi în comuna Ciocârlia, județul Constanța 7,910,848.00
21 Cobadin Dotare Școală gimnazială nr. 1 ”Pericle Martinescu” Viișoara, clasele I-VIII, comuna Cobadin, județul Constanța 232,974.00
22 Cogealac Centura ocolitoare comuna Cogealac, județul Constanța 9,869,350.00
23 Comana Reabilitarea și extinderea dispensarului uman din localitatea Comana, jud. Constanța 770,005.00
24 Costineşti Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineşti, judeţul Constanţa 4,804,566.00
25 Crucea Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanţa 3,890,017.00
26 Crucea Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Stupina, com. Crucea, jud. Constanţa 4,816,922.00
27 Crucea Asfaltare drumuri comunale în comuna Crucea, localitățile Crișan și Siriu 8,924,990.00
28 Cumpăna Extindere reţea alimentare cu apă (L=2.700ml) şi reţea canalizare menajeră (L=6.055ml; conducte refulare =985ml; 3 staţii de pompare) în comuna Cumpăna, jud. Constanţa 5,504,494.00
29 Cumpăna Construcţie creşă în comuna Cumpăna, jud. Constanţa 3,055,422.00
30 Cumpăna Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Cumpăna, jud. Constanța 4,942,130.00
31 Cumpăna Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa – 10,7 km 6,400,481.00
32 Cuza Voda Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere în loc. Cuza Vodă, județul Constanța 4,462,200.00
33 Cuza Voda Construcție grădiniță cu orar prelungit în localitatea Cuza Vodă, județul Constanța 1,913,941.00
34 Deleni Reabilitare, modernizare, extindere dispensar uman în localitatea Deleni, județul Constanța 530,250.00
35 Dumbrăveni Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Dumbrăveni, jud. Constanța 258,682.34
36 Gârliciu Reabilitare, modernizare și dotare grădinița de copii în com. Gârliciu, jud. Constanța 570,000.00
37 Gârliciu Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în com. Gârliciu, jud. Constanța 580,000.00
38 Gârliciu Reabilitare și modernizare străzi în com. Gârliciu, jud. Constanța 8,898,200.00
39 Gârliciu Modernizare iluminat public în com. Gârliciu, jud. Constanța 530,000.00
40 Ghindăreşti Reabilitare și modernizare grădiniță Ghindărești, comuna Ghindărești, județul Constanța 1,150,000.00
41 Grădina Extindere și reabilitare sistem alimentare cu apă sat Cheia, comuna Grădina, județul Constanța 1,747,338.88
42 Grădina Reabilitare și extindere Școală Gimnazială nr. 1 Grădina din comuna Grădina, județul Constanța 1,792,473.00
43 Grădina Execuție imobil -Dispensar- în localitatea Cheia, comuna Grădina, județul Constanța 1,437,686.00
44 Grădina Execuție tramă stradală, evacuare ape pluviale și accese curți 11,694,664.00
45 Horia Racordarea în regim de urgență a puțului special forat, pentru combaterea poluării cu nitrați, la rețeaua de alimentare cu apă a satului Tichileşti 343,690.00
46 Horia Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Horia, județul Constanța 4,822,745.00
47 Independenţa Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei şi şcolii cu cls I-IV, localitatea Fântâna Mare (Bapunar), comuna Independența, județul Constanța 590,282.00
48 Independenţa Modernizare străzi în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Constanţa 4,978,634.13
49 Ion Corvin Realizarea infrastructurii de canalizare și stație de epurare în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa 8,634,315.00
50 Ion Corvin Construire Şcoala Gimnazială nr.1 Ion Corvin și gradiniță cu program normal în localitatea Ion Corvin, județul Constanța 2,374,675.64
51 Ion Corvin Reabilitare și modernizare Scoală Gimnazială nr.2 Viile, în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa 1,703,481.43
52 Ion Corvin Extindere și reabilitare unitate sanitară în localitatea Ion Corvin, județul Constanța 458,343.90
53 Ion Corvin Asfaltare străzi în comuna Ion Corvin, județul Constanța 8,495,118.91
54 Istria Asfaltare străzi interioare localitățile Istria și Nuntași, comuna Istria, județul Constanța 5,091,757.58
55 Limanu Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Limanu, județul Constanța 7,328,233.00
56 Lipniţa Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Lipnița, județul Constanța 510,373.15
57 Lumina Extensie rețele canalizare menajeră zona B2+str. Aleea Narciselor, str. Prelungirea Iasomiei și str. Gării, loc. Lumina, jud. Constanța 2,590,935.56
58 Lumina Modernizare (pietruire și asfaltare) străzi comuna Lumina, cartier B3, jud. Constanța 2,460,552.96
59 Mereni Rețea captare și distribuție apă comuna Mereni, jud.Constanța, localitatea Miriștea 1,239,028.00
60 Mereni Grădiniță cu program normal cu 2 săli de grupă, sat Osmancea, comuna Mereni, jud. Constanța 385,206.00
61 Mereni Modernizare străzi în comuna Mereni, jud. Constanța localitatea Osmancea 4,063,625.00
62 Mihai Viteazu Extindere Liceu Tehnologic „Mihai Viteazu”, localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Constanța 2,050,347.70
63 Mihail Kogălniceanu Branșamente apă localitatea Piatra – Com. M. Kogălniceanu 942,887.00
64 Mihail Kogălniceanu Grădiniţă cu orar prelungit comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa 1,871,742.00
65 Mihail Kogălniceanu Reabilitare și modernizare dispensar comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța 1,656,128.00
66 Mihail Kogălniceanu Modernizare drumuri comunale şi drumuri de acces în zone rurale – UAT Mihail Kogălniceanu – Zona EST 10,522,354.00
67 Mircea Vodă Modernizare drumuri locale în comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa 13,962,230.00
68 Municipiul Constanţa Reabilitare, supraînălțare și modernizare clădire Sală de tenis de masă, Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru, str. Ion Corvin, nr.2, Municipiul Constanța 2,080,000.00
69 Municipiul Constanţa Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.1, str.Adamclisi nr.1 Municipiul Constanța 1,630,000.00
70 Municipiul Constanţa Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, Aleea Mălinului nr.4, Municipiul Constanța 2,610,000.00
71 Municipiul Constanţa Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, Aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța 2,190,000.00
72 Municipiul Constanţa Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii Autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal nr.15, Municipiul Constanța 216,000.00
73 Municipiul Constanţa Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii Autorizației de funcționare pentru Școala gimnazială Marin Sorescu, Str. Mihu Copilu nr.1, Municipiul Constanța 105,000.00
74 Municipiul Mangalia Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială cartier Dobrogea II Mangalia, județul Constanța 520,291.80
75 Municipiul Mangalia Sistematizare pe verticală cartier Dobrogea II 3,238,067.61
76 Municipiul Medgidia Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța 2,982,078.31
77 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „K. Ataturk” din municipiul Medgidia, județul Constanța 6,968,369.28
78 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,295,770.08
79 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,603,683.90
80 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 11 din municipiul Medgidia, județul Constanța 464,645.26
81 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,679,588.63
82 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 8 din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,102,273.15
83 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Piticot din municipiul Medgidia, județul Constanța 890,725.14
84 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța 916,350.75

 

Mai mult, în ordinea.ro, Joi, 20 iulie 2017. Un articol de Mihaela Tîrpan.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

 


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply