Elena-Alexandra Silistră, consilier local PMP, își prezintă Raportul anual de activitate

0
1070
carturesti.ro%20

RAPORT DE ACTIVITATE

În urma alegerilor locale din data de 5 Iunie 2016, Partidul Mişcarea Populară Mangalia a obţinut un procent de 5.47% voturi, câştigând un mandat de consilier local în cadrul Consiliului Municipal Mangalia. Pe data de 23 Iunie 2016, a avut loc şedinţa de constituire şi validare a noului Consiliu Local, unde am depus jurământul de a respecta Constituţia şi legile ţării şi de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterea şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Mangalia.

În temeiul art. 51, alin. 4 al Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, pe baza acestui raport de activitate, aduc la cunoştinţa cetăţenilor activitatea de consilier local desfăşurată în Consiliul Local Municipal Mangalia, în perioada primului an de mandat.
Sunt membră în Comisia Socială, Sănătate, Culte şi Învăţământ şi în Consiliile de Administraţie a Şcolii Gimnaziale nr. 3 Mangalia şi a Liceului Tehnologic ”Ion Bănescu”.

În cadrul şedinţelor ordinare, extraordinare şi de îndată, întrunite de Consiliul Local Mangalia, am luat parte şi am votat toate proiectele de hotărâre prezentate, urmărind doar interesul cetăţenilor.

Am identificat o parte dintre nevoile, priorităţile şi problemele cu care se confruntă cetăţenii, aducându-le în atenţia publică şi cerând imperios rezolvarea lor:
– Problema sistemului medical şi starea spitalelor din Mangalia;
– Terenurile sportive de pe raza municipiului;
– Grădiniţa “La Barăci”, lucrare abandonată;
– Sprijinirea culturii;
– Tulburarea liniştii publice;
– Deşeurile menajere etc.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

În cursul anului 2016 am iniţiat şi depus 3 (trei) proiecte de hotărâre, după cum urmează:

• Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei apartamentelor de la Căminul C9 Neptun din locuinţe de urgenţă (termen inexistent din punct de vedere juridic) în locuinţe de serviciu şi de necesitate.
Acesta prevedea schimbarea destinaţiei apartamentelor (49 apartamente), astfel: un număr de 34 dintre acestea în locuinţe de serviciu pentru angajaţii unităţilor de învăţământ din Mangalia şi pentru pentru angajaţii cu statut de cadre medicale din cadrul Spitalului Municipal Mangalia, şi un număr de 15 apartamente să fie păstrate ca locuinţe de necesitate, potrivit prevederilor legale.

Menţionez faptul că acest proiect s-a regăsit de două ori pe masa Consiliului Local Municipal Mangalia (17.08.2016 şi 06.09.2016), nefiind votat. În luna martie a anului curent, proiectul a suferit modificări şi a fost adoptat cu majoritate de voturi.

• Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de administrare şi folosinţă gratuită a terenului situat în Municipiul Mangalia, către Şcoala Gimnazială ”Gala Galaction”, în vederea amenajării unui spaţiu de joacă pentru copii. Terenul este situat în partea de Vest a localului B al Şcolii, între clădirea acesteia şi sediul AJOFM Mangalia, la adresa Şoseaua Constanţei, nr. 27.

Proiectul de hotărâre a fost depus la registratura Primăriei, în luna august a anului 2016, neajungând niciodată din partea PMP pe masa de lucru a Consiliului Municipal Mangalia. Propunerea a venit, ulterior, din partea primarului Mangaliei.

• Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Mangalia, ca instituţie publică polisportivă, având următoarele ramuri sportive: atletism, arte marţiale de contact, baschet, box, canotaj, echitaţie, fotbal, handbal, judo, karate modern, lupte, rugby, şah, sportul pentru persoane cu handicap, sportul pentru toţi, tenis, tenis de masă, volei, yachting.

Proiectul a fost depus în data de 08.09.2016, are raportul de specialitate, dar nu s-a regăsit încă pe masa Consiliului Local.

Mă aştept ca, deşi iniţiat de Partidul Mişcarea Populară Mangalia, primarul să şi-l asume, aşa cum a făcut şi cu cele două proiecte precedente ale PMP. Cu toate acestea, voi fi de acord cu orice proiect care îşi justifică utilitatea pentru municipiul nostru.

De asemenea, în calitate de consilier local, am avut o serie de acţiuni favorabile urbei, după cum urmează:

– Am adresat 3 (trei) scrisori deschise primarului municipiului Mangalia, solicitând să facă publică Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia, pentru perioada 2014-2020, pentru a oferi posibilitatea cetăţenilor de a veni cu sugestii, propuneri şi proiecte în întâmpinarea şi completarea acesteia;

– Am intermediat, în cadrul şedinţei Comisiei Sociale, Sănătate, Culte şi Învăţământ, întâlnirea dintre directorii instituţiilor de învăţământ, care au în administrare săli de sport, şi reprezentanţii asociaţiilor sportive ale elevilor care se antrenează în aceste săli, în vederea eliminării taxei de utilizare a sălilor de sport, taxă care, pentru muţi dintre părinţi, reprezintă o povară din punct de vedere financiar. Întâlnirea şi-a atins obiectivul, înţelegându-se necesitatea respectării Hotărârii de Consiliu ce impune gratuitatea folosirii sălilor de sport de către toţi elevii încadraţi într-o asociaţie sportivă;

– Cu prilejul “Zilei Internaţionale a Turismului” (septembrie 2016), Partidul Mişcarea Populară s-a implicat într-o acţiune de promovare, desfăşurând o acţiune de conştientizare a cetăţenilor, prin împărţirea de pliante ce conţin 10 dintre punctele de atracţie turistică ce fac ca Mangalia să fie căutată şi vizitată;

– În luna septembrie a aceluiaşi an (2016), cu ocazia “Zilei Internaţionale a Curăţeniei”, împreună cu o parte dintre colegii PMP Mangalia şi cetăţeni responsabili, am desfăşurat o acţiune de ecologizare a zonei “La Steaguri” din Neptun, eveniment primit cu entuziasm de către toţi cei implicaţi;

– Împreună cu colegii din Partidul Mişcarea Populară şi oamenii de bine de pe raza municipiului Mangalia, am strâns şi oferit donaţii (hăinuţe şi jucării) unui număr de 11 copilaşi din satul Vârtop, comuna Albeşti, care se confruntau cu severe lipsuri materiale. Bucuria participării la un astfel de eveniment a fost nemărginită;

– Am sprijinit, prin donaţie, o trupă locală de teatru, ai cărei membri ne fac mândri că sunt concetățenii urbei noastre;

– Am susţinut “Balul Bobocilor“ al Liceului Teoretic Callatis, PMP fiind unul dintre principalii sponsori ai evenimentului;

– Cu prilejul “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice“ (Octombrie, 2016) am vizitat un grup de bătrâni şi le-am oferit, în primul rând, sentimentul că nu sunt singuri;

– PMP Mangalia a depus, cu sprijinul deputatului Robert-Nicolae Turcescu, 8 amendamente la bugetul de stat, şi anume:

1. Renovarea şi dotarea Spitalului Municipal Mangalia cu aparatura necesară;
2. Asfaltare şi canalizare Cartiere Dobrogea 1 şi Dobrogea 2;
3. Construire sală de sport;
4. Construire bloc de locuinţe pentru medici;
5. Achiziţionare autobuze transport urban;
6. Extindere Bibliotecă Municipală Mangalia;
7. Renovare Casa de Cultură;
8. Achiziţionare sistem de monitorizare spaţiu public.

De asemenea, în calitate de consilier local am participat la o serie de şedinţe, acţiuni, manifestări sociale şi culturale, desfăşurate pe raza municipiului Mangalia.
Precizez faptul că, fiind contactată telefonic, am răspuns pozitiv fiecărei invitaţii de a mă întâlni cu cetăţenii şi o voi face ori de câte ori va fi necesar.

Pentru anul 2017 am gândit o serie de proiecte pentru municipiu şi imi propun să fiu parte implicată a schimbării în bine a Mangaliei.

Am convingerea că, împreună cu celelalte formațiuni politice prezente în Consiliul Local, vom face ca bunăstarea Mangaliei să fie un numitor comun, singurele interese fiind acelea ale tuturor cetățenilor, pentru ca aceştia să fie mândri că sunt locuitorii unui oraş cu adevărat european.

Îi îndemn, pe această cale, pe toți colegii mei din Consiliul Local, să renunțe la disputa politică şi fac apel la conştiința fiecăruia, pentru a ne uni forțele şi pentru a ni le canaliza spre găsirea şi aplicarea celor mai bune soluții, pentru a administra oraşul într-o manieră decentă, civilizată şi cu adevărat performantă!

Elena-Alexandra Silistră, Consilier local PMP, 10.05.2017.


 


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply