Cum să devii poliţist de frontieră

0
2034
astratex.ro

Poliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţi ai cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii poliţişti de frontieră sunt puse la dispoziţie un număr de 180 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept, astfel:

I. ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI

Facultatea de Poliţie de Frontieră, specializarea: ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ – forma de învățământ cu frecvență – 50 locuri;

II. ACADEMIA DE POLIŢIE ,,Alexandru Ioan Cuza” BUCUREŞTI

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, specializarea: DREPT – 10 locuri;Tematica, bibliografia  și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Academia de Poliție “A.I.Cuza” nr.789/2017, se găsesc pe pagina de internet – www.academiadepoliție.ro

III. ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ „AVRAM IANCU” ORADEA – 120 locuri.

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea sunt postate pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră recrutează, de asemenea, candidaţi pentru admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pentru locurile  repartizate Ministerului Afacerilor Interne, la următoarele instituţii:

A. Învățământ superior (ofițeri) – studii universitare de licență

I. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE “CAROL I”:

Facultatea de Comandă și Stat Major, domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică – programul de studii universitare de licență/specialitatea militară – logistică – 2 locuri.

II. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCEASCU” – 22 locuri

Facultatea de Științe MilitareDomeniul de licenţă: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Managementul organizaţiei:Artilerie și rachete – 2 locuri
Auto – 1 loc
Managementul sistemelor de comunicații militare – Comunicații și informatică de gestiune – 3 locuri
Management economico – financiar – Finanțe-contabilitate – 12 locuri
Facultatea de Management Militar
Domeniul de licenţă: Științe administrative, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară: Administrație publică – Intendență – 4 locuri.

III. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, BUCUREŞTI  – 38 locuri

Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de ArmamentDomeniul de licenţă: Inginerie de armament, rachete şi muniţii, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 2 locuri
Materiale energetice și apărare CBRN – 5 locuri
Domeniul de licenţă: Ingineria genistică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 4 locuri
Domeniul de licenţă: Ingineria autovehiculelor, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Blindate, automobile şi tractoare – 4 locuri
Domeniul de licenţă: Inginerie civilă, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Construcţii şi fortificaţii – 2 locuri
Domeniul de licenţă: Inginerie geodezică, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezică – 4 locuri
Facultatea de Sisteme Electronice MilitareDomeniul de licenţă: Inginerie electronică şi telecomunicaţii, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Echipamente și sisteme electronice militare – 5 locuri
Comunicații pentru apărare și securitate – 3 locuri
Domeniul de licenţă: Ingineria sistemelor, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare – 5 locuri
Domeniul de licenţă: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 4 locuri
IV. ACADEMIA NAVALĂ ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN”, CONSTANŢA

Facultatea de Inginerie MarinăDomeniul de licenţă: Inginerie marină și navigație, programul de studii universitare de licență/specialitatea militară:Navigație, hidrografie și echipamente navale – 4 locuri

B. Învățământ postliceal (maiștri militari) – cu frecvență

I. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE ,,Basarab I”, Piteşti – 12 locuri

Specialitatea / Specializarea:Armament şi instalaţii de lansare – 2 locuri
Auto – 2 locuri
Geniu – 1 loc
Construcţii – 1 loc
Tehnică de comunicaţii – 2 locuri
Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 2 locuri
Intendenţă – 2 locuri
II. ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI A FORŢELOR NAVALE ,,AMIRAL ION MURGESCU”, Constanţa – 14 locuri

Specialitatea / Specializarea:Artilerie navală şi antiaeriană – 2 locuri
Timonier și tehnică de navigație navală – 4 locuri
Comunicații navale și observare semnalizare – 2 locuri
Motoare și instalații electrice navale – 6 locuri.
Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, respectiv la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, situat în Bucureşti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucureşti.

Recrutarea candidaţilor din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pentru ACADEMIA DE POLIŢIE ,,A. I. CUZA” data limită de înscriere este 26.05.2017;

perioada de înscriere/desfășurare a concursului este 07.2017-11.08.2017 (etapa I și II – la sediul Academiei de Poliție);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 06.2017.
Pentru ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ ,,AVRAM IANCU” – ORADEA:

data limită de înscriere este 07.2017 (la sediul structurilor Poliţiei de Frontieră, respectiv Poliţiei, în cazul în care în judeţul de domiciliu al candidatului nu există structuri ale poliţiei de frontieră);
data limită de depunere a dosarului de candidat este 08.2017 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
perioada de înscriere/ desfăşurare a concursului: 02 – 10.09.2017, (la sediul Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea).
PENTRU TOATE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE(M.A.P.N.) CARE ŞCOLARIZEAZĂ PERSONAL PENTRU POLIŢIA DE FRONTIERĂ:

data limită de înscriere este 05.2017 (la sediul instituțiilor de învățământ ale M.A.P.N. );
data limită de depunere a dosarului de candidat este 06.2017 .
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor recrutaţi pentru toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile alocate M.A.I. – Poliţia de Frontieră – se realizează în perioada 06-07.07.2017, ora 07.30, la sediul Academiei de Poliţie „A.I.Cuza”, str. Aleea Privighetorilor, nr.1A, sector 1, Bucureşti.

Candidaţii vor susţine probele eliminatorii şi cele de cunoştinţe stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a instituţiei de învăţământ.

Pentru informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, candidaţii vor consulta site-ul oficial al instituţiei de învăţământ.

Informații de background:

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile militare de învăţământ, tinerii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
Să cunoască limba română scris şi vorbit;
Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
Candidaţii pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ militare trebuie să îndeplinească și criteriul de vârstă de 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
Să aibă înălţimea de minimum 1,70m bărbaţii şi 1,65m femeile, respectiv de minim 1,60m în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină;
Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite prin lege;
Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
Pentru eventuale informaţii referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane, Bd. Geniului nr.42C, Bucureşti, sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19324, 19378, 19346 şi 19355.


 


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply