MINAC anunță lansarea volumelor „Pontica 56 (2023)”, „Monede celtice şi geto-dacice în contextul comunităţilor locale din nord-estul Traciei (secolele III-I a. Chr.)”, „Callatis, oraș grecesc în ținutul geților” și a Revistei Pontica 56 

0
497
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează vineri, 24 mai 2024, la ora 12.00, în Aula „Adrian Rădulescu”, lansarea volumelor: PONTICA 56 (2023), Editura Mega; SUPPLEMENTUM X (AUX SOURCES DES CONNAISSANCES HISTORIQUES, ÉPIGRAPHIE, TEXTES LITTÉRAIRES ET DOCUMENTS ARCHÉOLOGIQUES), Revista Pontica 56, Editura Mega (2023); Gabriel Mircea Talmațchi, MONEDE CELTICE ȘI GETO-DACICE ÎN CONTEXTUL COMUNITĂȚILOR LOCALE DIN NORD-ESTUL TRACIEI (SECOLELE III-I A.CHR.), Editura Eikon (2023); Nicolaie Alexandru, CALLATIS, ORAȘ GRECESC ÎN ȚINUTUL GEȚILOR, Editura Mega (2024).
Volumul Pontica 56 (2023) cuprinde un număr de 22 de articole valoroase grupate în mai multe categorii tematice: Historica et Archaeologica (studii referitoare la perioadele preistorică, greacă, romană și medievală), Inventaria Archaeologica (secțiune cuprinzătoare, în care sunt tratate o serie de categorii de artefacte specifice epocilor preistorică, romană și bizantină timpurie), Epigraphica (publicarea de noi inscripții), Nomismata (analiza unor aspecte legate de istorie monetară romană, bizantină și medievală) și Auxiliaria (aplicarea metodologiei pluridisciplinare în arheologie și numismatică). De asemenea, sunt de adăugat patru recenzii (ale unor volume de specialitate publicate recent), iar în final volumul se încheie cu un Index al revistei Pontica dintre anii 2008-2017 (un instrument de lucru foarte util pentru specialiști, studenți și toți cei interesați de istoria Dobrogei). Numărul 56 a fost tipărit în condiții grafice de calitate, într-un tiraj de 250 de exemplare, el urmând să fie disponibil la vânzare și online, pe site-ul revistei sau în bazele de date din care aceasta face parte. Acesta a fost publicat la editura Mega din Cluj-Napoca, una dintre cele mai importante edituri din țară pe segmentul publicării de carte științifică.
Revista Pontica 56 se bucură de un nou număr suplimentar, SUPPLEMENTUM X, un volum dedicat memoriei reputatului profesor, arheolog și epigrafist Alexandru Avram (1956-2021). Acesta a fost un neobosit cercetător al antichității grecești, puternic legat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța prin numeroase şi constante colaborări științifice, dar şi prin sentimente de prietenie şi prețuire. Volumul, editat de cercetătorii Livia Buzoianu, Vasilica Lungu și Dragoș Hălmagi, cuprinde o evocare dedicată marelui istoric și nu mai puțin de 40 de articole de foarte bună calitate științifică, semnate de 50 de specialiști de excepție din Europa, care l-au cunoscut sau cu care a colaborat de-a lungul timpului. Publicaţia cuprinde un volum imens de informaţii privind variate cercetări ştiinţifice specifice perioadelor grecești și romane, contribuțiile fiind structurate pe mai multe capitole: Historica, Archaeologica, Epigraphica, Amphorica și Nomismata. Supplementum X (revista Pontica 56) a fost tipărit în condiții grafice de excepție, într-un tiraj de 250 de exemplare, el urmând să fie disponibil la vânzare și online, pe site-ul revistei sau în bazele de date din care aceasta face parte. Și acest volum este publicat la aceeași editură prestigioasă din Cluj-Napoca.
Cel de al treilea volum este semnat de cercetătorul habil. Gabriel Mircea Talmațchi și este intitulat „Monede celtice și geto-dacice în contextul comunităților locale din nord-estul Traciei (secolele III-I a.Chr.)”. Apărut la editura Eikon din București, bucurându-se de condiții grafice deosebite, este o sinteză cuprinzătoare a tuturor descoperirilor monetare celtice și geto-dacice din teritoriul istro-pontic cunoscute din bibliografia de specialitate, la care se adaugă un bogat lot de descoperiri inedite, cu acest prilej valorificate după o muncă depusă cu migală în strângerea datelor de interes pe parcursul ultimilor 30 de ani, din surse variate (instituționale, arheologice, întâmplătoare și prin expertize). Interpretarea acestor descoperiri, corelarea celor monetare cu realitățile arheologice și istorice specifice secolelor III-I a.Chr., a condus la identificarea un tablou mai exact privind rolul monedelor celtice și geto-dacice în mediul local tracic, cu precădere a celui aflat pe malul dobrogean al fluviului Dunărea. Direcția și cauzele pătrunderi ilor, zonele cu descoperiri și consecințele impactului asupra comunităților locale reprezintă câteva din aspectele metodologice urmărite etapizat.
Un ultim volum lansat aparține arheologului Nicolaie Alexandru, intitulat „Callatis, oraș grecesc în ținutul geților”, apărut la editura Mega din Cluj-Napoca în anul 2024. Acesta este de fapt o monografie istorică și arheologică a orașului Callatis, unde este prezentat peisajul antic și evoluția geomorfologică a orașului Callatis, perioada precolonială și raportarea așezării la spațiul getic. Istoria orașului este integrată în istoria antică greacă, romană și creștină, din secolul IV a.Chr până în secolul VII p.Chr. Fiind o adevărată istorie a orașului susținută de dosarul arheologic, sunt prezentate: fortificații, elemente de urbanism, edificii publice sau private, zone sacre, necropole, inventare arheologice și descoperiri din teritoriul agricol callatian.
Toate aceste noi apariții editoriale lansate la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța sperăm foarte curând să se adauge reperelor privind cercetarea de profil a istoriei și arheologiei spațiului danubiano-pontic, atât ca reviste de specialitate cu capitole consacrate, cât și ca monografii propriu-zise, pentru variate epoci istorice și pentru diferite categorii de piese arheologice, epigrafice și monetare. Noile titluri se adresează unui public larg avizat doritor să cunoască istoria și arheologia spațiului danubiano-pontic și nu numai.


Mangalia News, 24.05.2024.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply