Direcția Asistență Socială Mangalia anunță că plafonul privind acordarea sprijinului financiar pentru încălzirea cu energie termică în sistem centralizat a fost majorat. Termenul pentru depunerea cererilor spre a beneficia de sprijin este 20 noiembrie a.c.

0
1135

ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vedere modificările și completările privind acordarea sprijinului financiar pentru încălzirea cu energie termică în sistem centralizat, vă facem cunoscut următoarele:
1. Plafonul pentru acordarea sprijinului financiar a fost majorat astfel:
– pentru familii, de la 2093, la 2500 lei /membru de familie;
– pentru persoane singure, de la 2550, la 3000 lei.
2. Pentru familiile care au în componența lor persoane încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal permanent și depășesc plafonul stabilit anterior, se va acorda o compensare procentuală de 20%.
3. Persoanele care nu realizează venituri dar sunt în evidențele medicilor specialiști cu boli cronice vor prezenta Certificat medical de constatare a capacității de muncă eliberat de Cabinetul de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă nr. 3 Constanța.
4. În lipsa unui venit permanent trebuie să dovedească veniturile realizate prin contracte individuale de muncă sau alte documente – minim 6 luni cumulate în ultimele 12 luni până la data depunerii cererii, cu excepția persoanelor care au vârsta standard de pensionare ( femei – 63 ani, bărbați – 65 ani ) și nu au calitatea de pensionar.

De asemenea a fost modificată lista criteriilor ce conduc la excluderea acordării sprijinului financiar pentru încălzirea locuinței cu agent termic, pentru următoarele categorii de persoane:
1. Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare (femei – 63 ani, bărbați – 65 ani) sau au pensie de invaliditate – se va avea în vedere familia (soț/soție) sau persoana singură care nu gospodărește/locuiește împreună cu alți membri ai familiei, care dețin în proprietate bunuri ce conduc la excluderea sprijinului financiar.
2. Familiile care au în componența lor un membru încadrat în grad de handicap grav, cu asistent personal permanent.
3. Familiile care au în componența lor cel puțin 3 copii în întreținere și ambii soți realizează venituri, prin contracte individuale de muncă sau alte documente – minim 6 luni cumulate în ultimele 12 luni până la data depunerii cererii.
Pentru cele 3 categorii menționate anterior se va lua în considerare doar punctul 1 din lista bunurilor care conduc la excluderea sprijinului, respectiv, să nu dețină “clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti, cu excepția moștenirilor care să nu depașească cota indiviză de 50% (maxim 50 m.p.) din suprafața totală a spațiului locativ”, restul criteriilor de excludere fiind eliminate.

Termenul pentru depunerea cererilor pentru a beneficia de sprijin începând cu luna NOIEMBRIE 2022 ESTE PÂNĂ LA DATA DE 20 NOIEMBRIE 2022. Pentru cererile depuse după această dată, sprijinul se va acorda începând cu luna următoare depunerii documentelor.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa asociațiilor de proprietari, Direcției Asistență Socială, sau la nr. de telefon: 0341 140 113.


Mangalia News, 15.10.2022.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply