Anunț al MEAT privind Măsura 2 – “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

0
870

ANUNȚ!

Reamintim celor care au aplicat la Măsura 2 – “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” faptul că cei acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate vor primi contractul de finanțare (respectiv Anexa nr. 2) în aplicația informatică. Simultan, aplicația va trimite un mesaj de atenționare în acest sens, pe emailul de corespondență.

Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație în maxim 20 zile de la primire, împreună cu dovada co-finanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit).

Aplicanții/solicitanții care nu semnează și nu transmit contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură vor primi decizia de respingere transmisă prin contul din aplicație.

În perioada 23-27.07.2021, agențiile au transmis astfel de mesaje și contracte până la aplicațiile care au RUE 15622.


Mangalia News, 07.07.2021.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply