Vasile Canarache – personaj de legendă. Despre moştenirea istorică lăsată la Constanța | Aurelia Lăpușan

0
432
De numele lui Vasile Canarache sunt legate mai multe domenii de activitate asupra cărora și-a exercitat din plin puternica sa personalitate – ziaristica, ciclismul, numismatica și muzeologia. Aparent fără nicio legătură între ele.
Dotat cu o inteligență nativă sclipitoare, având o mare putere de muncă, o abilitate înnăscută, capabil a face faţă meandrelor vieţii, receptiv la cerinţele şi exigenţele evenimentelor istorice cărora le-a fost, deopotrivă, martor şi participant, Vasile Canarache a fost un spirit constructiv, deopotrivă un aventurier, dar un român cu mare simțire patriotică, civică. Dobrogea îi datorează cele mai însemnate descoperiri arheologice și organizarea primelor instituții muzeale.

Vasile Canarache a traversat lejer două regimuri, lăsând fiecăruia din ele prinosul său de jertfă: filantrop, întreținând din propria avere competiții ciclistice de anvergură europeană, istoric de vocaţie, jurnalist de forță, rămânând, paradoxal, singurul moşier comunist al României, cu zeci de hectare în vatra satului Limanu. A ştiut să dea viaţă unor aşezăminte, să fondeze ziare, să vagabondeze prin lume, să lupte şi să spulbere adversităţile care-i apăreau în cale. (…)

Continuarea, în ziuaconstanta.ro. Autor: Aurelia Lăpușan.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply