Primăria Comunei Limanu modernizează mai multe străzi. Anunțul de participare la licitație publică (DOCUMENT)

0
519
Primăria Comunei Limanu, județul Constanța a lansat un anunț de participare la licitație pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Modernizare strada Militarilor, Pichetului, Văii, Liliacului, Localitatea Limanu, Județul Constanta”.
Valoarea totală este estimată la 3.580.222,92 RON.
Scopul achiziţiei este: Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Modernizare Strada Militarilor, Pichetului, Văii, Liliacului, Localitatea Limanu, Județul Constanța”, cu o lungime totală de 1.451 metri.
Durata de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție publica este de maxim 2 luni de zile.
Proiectul prevede intervenția asupra îmbrăcăminții existente astfel:
-săparea până la cota patului drumului astfel încât să se păstreze linia roșie existentă și să se corecteze doar unde este necesar;
-așternerea unui strat de 7 cm suport de nisip;
-așternerea stratului de fundație de 25 cm din piatră spartă;
-așternerea stratului de bază de 10 cm din macadam;
-6 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16rul50/70 (EB16rul50/70).
Partea carosabila este încadrată cu borduri mari tip 20×25 cm, realizate din beton de ciment C30/37, amplasate pe o fundație din beton C16/20.
După execuţia lucrărilor, locuitorii din zona vor beneficia de condiţiile necesare pentru o circulaţie normală în orice perioadă a anului, iar populaţia şi mediul înconjurător vor avea mai puţîn de suferit, fiind diminuate atât zgomotul cât şi praful, consecinţe ale desfăşurării traficului rutier.
Îmbunatăţirea situaţiei actuale a accesului vă reprezenta o îmbunătăţire a infrastructurii din cadrul spaţiului rural din zona respectivă, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi a standardelor de muncă, fapt care vă contribui, într–o masură oarecare, la menţinerea populaţiei în mediul rural.
Varianta constructivă de realizare a investiției
S-a ales următoarea soluție de realizarea a unei structuri rutiere, după cum urmează:
-6 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16rul50/70(EB16rul50/70)
-10 cm strat de baza din macadam
-25 cm strat de fundație din piatra sparta
-7 cm strat suport din nisip.
Partea carosabila va fi încadrată cu borduri mari tip 20×25 cm, denivelate cu 10 cm fata de nivelul îmbrăcăminții asfaltice, realizate din beton de ciment C30/37, amplasate pe o fundație din beton C16/20.
În dreptul acceselor la proprietăți și a locurilor de parcare propuse bordura se va amplasa culcat, la o diferență de nivel de cel mult 4 cm fata de cota îmbrăcăminții propuse, astfel încât să fie permis accesul auto.
Nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale privind rezistența mecanică și stabilitatea structurii rutiere a străzilor ce urmează a fi amenajate se vor asigura prin:
-soluțiile tehnice și măsurile stabilite prin proiect,
-punerea în operă a materialelor specificate în caietele de sarcini,
-respectarea tehnologiilor de execuție prevăzute în caietele de sarcini.
Lungimea totala a străzilor prevăzute în proiect este de 1.451 metri. La executarea lucrărilor de modernizare a străzilor se va ține seama de normele de tehnică a securității muncii cuprinse în: „Legea 319/2006 a securitățîi și sănătățîi în muncă, completată de H.G. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologiei de aplicare” a acestei legi, „Normele generale de protecția muncii (Ministerul Muncii și Ministerul Sănătățîi – 2002), precum și de orice acte normative ulterioare care înlocuiesc, modifică sau completează aceste acte normative în vigoare la data elaborării prezentului proiect.
În cazul lucrărilor de organizare și de pregătire a șantierului, se vor înlătura, de pe întregul traseu și din zonele învecinate, bolovanii, stâncile în echilibru nestabil, cioatele, arborii aninați etc., care pot provoca accidente.
Executantului îi revine în exclusivitate responsabilitatea modului cum își organizează șantierul. Contractantul este responsabil și are obligația să asigure constituirea spațiilor necesare activităților de supraveghere a execuției, a realizării lucrărilor de construcții precum și pentru depozitarea materialelor necesare realizării prezentei investiții. În perioada execuției lucrărilor se va păstra curățenia în șantier și la punctele de lucru pentru a se evita îmbolnăvirea personalului muncitor cât şi accidentele.
Limanu-anunt-de-participare-Executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie


Mangalia News, 31.03.2024. (sursa: ziuaconstanta.ro).piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply