Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia a obținut Premiul I și calificarea la etapa națională a Olimpiadei din Aria curriculară Tehnologii, domeniul Mecanică

0
417
Din categoria concursurilor şcolare fac parte şi Olimpiadele la modulele din aria curriculară „Tehnologii”; acestea sunt organizate de Ministerul Educaţiei, pe niveluri și pe domenii de pregătire, atât pentru elevii de gimnaziu, cât și pentru elevii din ciclul superior al liceului.
Și în județul Constanța, acest concurs s-a desfășurat in data de 16 martie 2024, la Liceul Economic „Virgil Madgearu” Constanța, concurs la care elevul NICOLAE E.T. RAREȘ, clasa a XI-a, de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu”, din Mangalia a obținut premiul I și calificarea la etapa naționala a Olimpiadei, Aria curriculara Tehnologii, Domeniul Mecanică. Elevul a fost atent îndrumat de prof. Barabaș Virginica, prof. Ștefan Marina și prof. Anton Daniela.
Etapa naționala va avea loc in intervalul 26-30 aprilie 2024, in județul Argeș.
Dincolo de verificarea nivelului la care au fost acumulate cunoştinţele şi au fost formate competenţele prevăzute în curriculum-ul şcolar, competiţia şcolară pe care o presupune desfăşurarea Olimpiadelor la modulele din aria curriculară „Tehnologii” constituie o oportunitate oferită elevilor de a-şi evalua nivelul unor competenţe transversale, deosebit de utile integrării ca persoane active pe piaţa muncii și în comunitate.


Mangalia News, 25.03.2024. (A transmis prof. Daniela Șemședin).piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply