Primăria Limanu a primit undă verde de la APM Constanța pentru amenajarea unei piste de biciclete (DOCUMENT)

0
1058
Autoritatea pentru Protecţia Mediului Constanța anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: Nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – pistă de biciclete în comuna Limanu”, amplasat în județul Constanța, comuna Limanu, satul Limanu. Titularul proiectului este comuna Limanu prin primar Gheorghe Daniel Georgescu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Constanta din Municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23, în zilele de luni – vineri, între orele 8.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Comentariile, observaţiile și propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.02.2024.

Date din proiectul depus la APM Constanța:

Valoarea estimativă a investiţiei este de 2.850.016,74 lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Terenul propus pentru realizarea proiectului se află în intravilanul comunei Limanu, sat Limanu și are categorie de folosință „curți-construcții“, conform Certificatului de urbanism nr. 207/ 16.08.2023 emis de Primăria comunei Limanu.
Obiectivul general îl reprezintă asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în interiorul localității, în condiții de siguranță, prin amenajarea unei pistei de biciclete pe DC8, pe ambele părţi ale drumului, astfel încât să asigure deplasarea dus-întors.
Sectorul de drum comunal în lungul căruia se vor amenaja cele două trasee pentru pista de bicicliști este DC8 de la km 1+642 – km 3+293 stânga și km 1+642 – km 3+338 dreapta, lungimea totală a traseelor fiind de 3.347 m. Suprafața terenului afectat de lucrări este de aproximativ 6.700 mp.
Drumul comunal DC8 face legătura între DJ391 și drumul național DN39, tranzitând localitatea de reședință a comunei Limanu. Acest drum are lățimea părții carosabile de 7 metri, cu 2 benzi de circulație, câte una pe sens, de câte 3,5 metri fiecare. Traseul propus este un traseu în interiorul localității Limanu, astfel încât să se încurajeze transportul verde. Pistele de biciclete propuse vor asigura deplasarea dus-întors prin amenajarea pe ambele părţi ale drumului comunal astfel: câte o pistă pentru fiecare sens de circulaţie, pe toată lungimea traseului.
Pe tronsonul de drum DC8 studiat se află 2 podețe, la km 1+878 și km 2+225. Starea acestora nu va fi afectată de lucrările de amenajare a pistei pentru biciclete. Drumul comunal DC8 are mici degradări de suprafață și nu prezintă degradări de structură. Prin urmare, starea tehnică a drumului comunal DC8 este bună, conform datelor prezentate de proiectant.
Scopul acestui proiect îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului motorizat. Pentru aceasta se propune amenajarea unei piste pentru biciclete pe zonele de acostament ale DC8, pe ambele pãrţi ale drumului, astfel încât sã asigure deplasarea dus-întors.
Se va urmări o racordare corespunzătoare la îmbrăcămintea rutieră existentă și se va realiza o semnalizare corespunzătoare a circulației prin indicatoare și marcaje rutiere. După finalizarea acestor lucrări, se vor realiza, de câte ori este necesar, lucrări de întreținere curentă a structurii rutiere.
Sectorul de drum comunal în lungul căruia se vor amenaja cele două trasee pentru pista de bicicliști este DC8 de la km 1+642 – km 3+293 stânga și km 1+642 – km 3+338 dreapta, lungimea totală a traseelor fiind de 1.651 m +1.696 m = 3.347 m. În ceea ce privește elementele geometrice în plan, se va ține cont de situația existentă și de obstacolele întâlnite pe traseu, pentru care va fi asigurată continuitatea pistelor de biciclete.
În dreptul intersecțiilor cu drumurile laterale și a accesurilor la proprietăți, se vor amplasa borduri speciale de racord, astfel încât acestea să fie racordate direct la partea carosabilă a drumurilor laterale. Prin intermediul acestei investiţii titularul propune asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în interiorul localității, în condiții de siguranță, prin amenajarea pistei de biciclete pe DC8 (de la km 1+642 – km 3+293 stânga și km 1+642 – km 3+338 dreapta) aflat în sat Limanu, comuna Limanu, județul Constanța. Scopul acestui proiect îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului motorizat.
DOCUMENTUL, aici.

Citiți și: INTERVIU cu Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu: „Vom asfalta mai multe străzi în Limanu și 2 Mai, iar prin PNRR avem mai multe proiecte aprobate” (VIDEO)piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply