DAMEN SHIPYARDS MANGALIA S.A – Probleme importante, pe ordinea de zi a adunărilor generale convocate la începutul lunii martie a.c.

0
648

farmec.ro
carturesti.ro%20
Presedintele Directoratului Damen Shipyards Mangalia – S.A., societate pe actiuni administrata in sistem dualist, organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Mangalia, Str. Portului nr. 1, judetul Constanta, Romania, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA“), pentru data de 11.03.2024, ora 10.00 EET, la sediul Societatii si prin videoconferinta, potrivit prevederilor art. 7.3 din statutul Societatii si conform dispozitiilor din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata (“Legea societatilor”), cu urmatoarea ordine de zi:
1) luarea la cunostinta de renuntarea la mandat/demisia din functia de membru si presedinte al consiliului de supraveghere, incepand cu data de 19.01.2024, a d-lui Grosu Dorin-lonut si, prin urmare, a unui post vacant in cadrul consiliului de supraveghere al Societatii;
2) aprobarea revocarii dlui Grosu Dorin-lonut, cetatean roman, nascut la data de 28.10.1977, in Reghin, judetul Mures, Romania, din functia de membru si presedinte al consiliului de supraveghere, incepand cu data de 19.01.2024;
3) aprobarea descarcarii de gestiune pentru activitatea desfasurata in calitate de membru si presedinte al consiliului de supraveghere, pentru perioada si in limita maxima permisa de legea aplicabila, respectiv 10.11,2022 – 19,01,2024;
4) luarea la cunostintă de Raportul Directoratului pentru trimestrul IV (patru), 2023;
5) aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2022, insotite de raportul auditorului financiar KPMG;
6) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si prezentarea notei de consultare cu sindicatul pentru bugetul 2024;
7) luarea la cunostintă de stadiul curent de contractare a potentialelor proiecte;
8) aprobarea hotararii sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor;
9) imputernicirea doamnei Liana-Laura Constantin sa indeplineasca formalitatile legale de mentionare in Registrul Comertului a hotararilor adunarii.
La sedinta Adunarii Generale Ordinare convocata pentru 11.03.2024 pot participa actionarii Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 26.02.2024.
În cazul in care, la data stabilita pentru tinerea primei adunari nu este intrunit cvorumul statutar, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 12.03.2024, la sediul social al Societatii si prin videoconferinta, cu mentinerea ordinii de zi si a orei de desfasurare.

Presedintele Directoratului DAMEN SHIPYARDS MANGALIA – S.A. convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA“), pentru data de 11.03.2024, ora 11.00 EET, la sediul societatii si prin videoconferinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1) luarea la cunostinta a tranzactiilor cu partile afiliate pentru anul 2024;
2) aprobarea numirii unui evaluator independent, international, reputat, in vederea reevaluarii sumelor care trebuie platite de catre societate catre 2MMS in legatura cu dreptul de utilizare a terenului care face obiectul contractului de inchiriere din data de 30.01.1997 (“Contractul de inchiriere”), in conformitate cu prevederile art. 2.1. pct. (ii) din Contractul de inchiriere, astfel cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 6 din data de 18.12.2018.
3) aprobarea hotararii sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor;
4) imputernicirea doamnei Liana-Laura Constantin sa indeplineasca formalitatile legale de mentionare in Registrul Comertului a hotararilor adunarii.
La sedinta Adunarii Generale Extraordinare convocata pentru 11.03.2024 pot participa actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 26.02.2024.
În cazul in care, la data stabilita pentru tinerea primei adunari nu este intrunit cvorumul statutar, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la data de 12.03.2024, la sediul social al sodetatii si prin videoconferinta, cu mentinerea ordinii de zi si a orei de desfasurare. (Extrase din Monitorul Oficial 632, din 07-02-2024).

Mangalia News, 09.02.2024.



piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply