UAT Mangalia anunță implementarea proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Mangalia, Județul Constanța“

0
392

farmec.ro
carturesti.ro%20
Unitarea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Mangalia, Județul Constanța“, cod Proiect F-PNRR-Dotari-2023-6834, finanțat prin Planul National de Redresare și Reziliență, Pilonul VI – Politici pentru noua generatie, Componenta C15-Educatie.
Contactul de Finantare nr. 1875DOT/2023 a fost semnat în data de 25.09.2023, cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, în calitate de Coordonator de investiții, în cadrul Planului National de Redresare și  Reziliență, și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, in calitate de Beneficiar.
Obiectivul proiectului îl reprezintă asigurarea echipamentelor și resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, creșterea calității și atractivității educației, dotarea infrastructurii de educație specifică învățămantului preșcolar, primar, gimnazial și liceal, cu echipamente TIC, mobilier, materiale didactice și alte materiale specifice. Prezentul proiect vizează 7 unități de învățământ cu personalitate juridică existente pe raza UAT Municipiul Mangalia, inclusiv cele 7 structuri de învățământ arondate acestora.
Perioada de implementare a proiectului: 27.09.2023 – 31.12.2024.
Valoarea totală a proiectului este de 11.389.119,89 lei, TVA  inclusă, din care valoarea eligibilă din PNRR (fara TVA) este în cuamtum de 9.570.688,97 lei, valoare TVA 1.818.430,92 lei.
Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-6834.
Persoana de contact: Anghel Venera.


Mangalia News, 29.11.2023.piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply