Comasarea CERONAV ar pune în pericol certificarea marinarilor, susține Sindicatul Liber CERONAV

0
649
Ca urmare a intențiilor de comasare a Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului  din  Transporturi  Navale – CERONAV cu orice altă structură bugetară, Sindicatul Liber CERONAV face următoarele precizări:
Salariații instituției cu autofinanțare CERONAV se opun radical comasării cu oricare altă structură organizatorică bugetară, întrucât acest lucru poate genera degradarea imaginii CERONAV, obținută prin multă muncă asiduă, de-a lungul existenței sale. Timp de 47 de ani, CERONAV a evoluat constant, în conformitate cu legislatia națională în domeniu, reglementările internaționale și standardele de instruire stabilite de diversele organisme de acreditare / recunoaștere, furnizând servicii de instruire de cea mai înaltă calitate și devenind un adevărat centru de excelență în Uniunea Europeană.
Pregătirea personalului navigant se realizeză în baza convenției și codului STCW, a Directivei Europene 2017/2397 privind recunoașterea calificărilor profesionale în sectorul navigației pe ape interioare, precum și a cursurilor model agreate la nivelul Organizației Maritime Internaționale (IMO) de către întreaga comunitate maritimă. De altfel, CERONAV este singurul centru din Europa care furnizează cursuri sub toate cele cinci standarde – STCW, OPITO, NAUTICAL INSTITUTE, GWO și Directiva Europeană 2017/2397. Prin urmare, trecerea la o altă formă de organizare, ar duce la un nou proces de acreditare, lung și anevoios, timp în care cursurile ar fi suspendate. Acest lucru ar duce la scoaterea din piața de pregătire, pe de o parte, a personalului român maritim și fluvial, a lucrătorilor români de pe diferite platforme maritime din industria oil și gaz, sau din domeniul eolian, iar pe de altă parte și la scoaterea României de pe lista țărilor acreditate să desfășoare astfel de cursuri.
CERONAV are o activitate națională unică și specifică, care nu are legătură cu activitatea altor structuri organizatorice bugetare, iar fuziunea cu alte structuri poate provoca dezechilibre economice financiare, care pun în pericol patrimoniul CERONAV, prin pierderea investițiilor în curs și cele viitoare, precum și finanțările programelor cu proiectele europene.
Asocierea cu alte entități bugetare, care nu sunt din sfera de activitate a CERONAV, va crea probleme serioase economice, deficiența economico-financiară a acestora limitând, sau chiar blocând complet și iremediabil activitatea instituției, precum și activitatea de pregătire a navigatorilor români și străini.
În prezent CERONAV nu primește bani de la bugetul de stat, fiind, așa cum am mai menționat, o instituție finanțată integral din fonduri proprii.
Riscul pierderii locurilor de muncă pentru cei 163 de angajați ai CERONAV și libera practică în flota maritimă, în urma procesului de comasare, reprezintă un experiment riscant pentru o instituție care este într-o continuă dezvoltare de aproape 50 de ani.
Prin urmare, în cazul în care intențiile procesului de comasare se vor concretiza, salariații sunt hotărâți să demareze acțiuni specifice de protest, inclusiv declanșarea grevei generale!
Conducerea Sindicatului Liber CERONAV.


Mangalia News, 16.11.2023.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply