Comunicat de presă – Implementarea proiectului: ”Îmbunătățirea managementului în cadrul administrației locale a UAT Municipiul Mangalia”

0
531

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Implementarea proiectului: ”Îmbunătățirea managementului în cadrul administrației locale a UAT Municipiul Mangalia”.

August 2023.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectulÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE A UAT MUNICIPIUL MANGALIA, JUD. CONSTANŢA“, finanţat în cadrul  Planului Naţional de Redresare şi  Rezilienţă, Componenţa C 10 – Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda, proiect nr. C10-I1.2-503.

Contractul de Finanțare Nr. 145840 a fost semnat, în data de 22.12.2022, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de beneficiar.

Valoarea totală a proiectului este 2.929.006,50 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este de 2.461.350,00 lei, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 467.656,50 lei.

Proiectul propus asigură operaționalizarea la nivel teritorial a măsurilor de simplificare prevăzute în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor. Măsurile de tip front-office vizate au în vedere facilitarea interacțiunii cetățeanului cu municipalitatea, în vederea obținerii de servicii publice cu consum minim de resurse (timp, informaționale, financiare, materiale) din partea cetățeanului, iar măsurile de tip back – office au în vedere dezvoltarea facilitaților suport ale municipalității din cadrul diferitelor compartimente ale instituției, ce contribuie indirect la simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni prin optimizarea proceselor interne și crearea unor instrumente / mecanisme de natură să contribuie la reducerea timpilor interni.

Data începerii și finalizării proiectului: 22.12.2022- 22.12.2025.
Cod proiect: C10-I1.2-503.
Persoana de contact: Popa Dan Ciprian.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Comunicat TIC lansare proiect Mangalia.


Mangalia News, 03.08.2023.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply