ANPC – Se impune emiterea unor noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare, în raport cu dobânda aferentă creditului

0
773
BRILLIANCE POISON
„Operatorii economici financiar-bancari au dreptul prevăzut de către art. 31 din O.G. nr. 2/2001 de a contesta procesele-verbale de constatare a contravenției într-un termen de 15 zile de la comunicare, drept de care aceștia au înțeles să uzeze.
De asemenea, față de actele administrative emise, aceștia au formulat cerere de suspendare a executării măsurilor prevăzute în Ordinele Președintelui ANPC Horia Constantinescu (ori până la judecarea pe fond a cererii de anulare, ori până la soluționarea definitivă a acestora), iar instanțele de judecată au admis aceste cererii și au mai formulat cerere de anulare a Ordinelor, cauze ce nu s-au soluționat până în acest moment.
Este de menționat și faptul că dosarele unde s-au soluționat cererile de suspendare prin admiterea acestora au avut în vederea doar faza procesuală a fondului, ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor având un termen de recurs de 5 zile de comunicare de care se va prevala.
În această etapă procesuală de soluționare a cererilor de suspendare, instanțele NU JUDECĂ situația de fapt a cauzelor, chiar Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat în acest sens, ci doar verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Din practica judiciară de la nivel instituțional a reieșit un procent foarte mare de acte administrative suspendate până la soluționarea cererilor de anulare, acestea nefiind primele cauze prin care s-a dispus suspendarea, inclusiv Ordinul Președintelui ANPC Bogdan Pandelica, aferent Raiffeisen Leaks a fost suspendat, însă ca urmare a soluționării cererii de anulare, instanțele de judecată au dispus menținerea actului administrativ, iar operatorul financiar-bancar a restituit aproximativ 25.000.000 de euro către consumatori.
Prin actele administrative emise trebuie să se înțeleagă faptul că operatorii economici trebuie să aibă în vedere o mai bună informare a consumatorilor, încă din faza precontractuală, chiar dacă utilizează FEIS (Fișa Europeană de Informații Standardizate), să expună transparent riscurile consumatorilor la semnarea unui contract, dar și informații cu privire la rambursarea unui credit, neexcluzând riscurile la care se supun contractând un credit cu o rată variabilă în detrimentul unuia cu o rată fixă.
Este de precizat și faptul că indicele de referință reprezintă media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice atribuite tranzacțiilor interbancare din trimestrul anterior, astfel că operatorii financiari-bancari au atât cunoștință despre valorile acestuia, cât și putere de predictibilitate asupra acestuia.
În momentul semnării contractelor, consumatorii nu aveau cunoștință de fluctuațiile ce vor urma, aceștia încadrându-se în gradul de îndatorare de 40% doar în momentul semnării contractului, în prezent nici un consumator ce a contractat un credit pe termen lung nu se mai încadreaz, însă la data și ora semnării documentelor operatorii financiar bancari aveau cunoștință de fluctuațiile ce vor urma.
De asemenea, operatorii financiari nu au prezentat consumatorilor mai multe variante (la data și ora controlului neputând face dovada in acest sens), aceștia au specificat o singură variantă eligibilă pentru încadrare, de altfel cea profitabilă pentru bănci, însă deși consumatorii se încadrau în momentul contractării pentru această variantă, după nici măcar un an aceștia depășeau gradul de îndatorare.
De exemplu: Consumatorii primesc o oferta unde graficul de rambursare este cu o rată de maxim 2.000 de lei/ lunar (aceștia fiind în cadrul gradului de îndatorare de 40%, după modificarea indicelui IRCC aceștia ajung la o rata de 2800 lei/lunar.)
A mai fost, oare, CREDITARE RESPONSABILĂ?
Astfel, se impune ca operatorii economici să aibă în vedere gradul de inferioritate al consumatorilor, atât din punct de vedere al cunoștințelor în domeniu, cât și din punct de vedere financiar, creditarea să fie una responsabilă, iar informarea să fie completă și corectă.

 

S-a reținut prin documentele de control faptul că este ”echitabil pentru consumator și în acord cu buna credință în semnarea contractelor este ca anuitatea constantă să fie formată din rata creditului descrescătoare și dobânda crescătoare.
Teoretic, prin practica aceasta, operatorul economic și-a asigurat încasarea întregului capital în prima parte de executare a contractului de credit, lăsând de fapt TOT riscul contractului în seama debitorului.
Din constatărilor agenților se poate observa faptul că împrumutații se află în mod vădit într-o situație profund defavorabilă față de bănci, atât timp cât, deși de la data contractării au trecut ani de zile, până în prezent, aceștia nici măcar nu au început să achite creditul, rambursând exclusiv dobânzi. De aceea, operatorul financiar-bancar trebuie să se conformeze în scopul refacerii echilibrului contractual între profesioniști și consumatori, urmând a opera o reașezare a prestațiilor contractuale, prin restructurarea ratei lunare într-o formulă echitabilă”.
Măsurile dispuse prin actul administrativ sunt pentru practicile comerciale înșelătoare identificate și vin în sprijinul consumatorilor:
– Se impune emiterea unor noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare, în raport cu dobânda aferentă creditului, astfel încât consumatorii medii să poate beneficia de egalitatea dintre părţile contractului, dar şi pentru existenţa echilibrului contractual, astfel încât consumatorii să ia o decizie de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi de a anticipa orice cost sau metoda de calcul înşelător.
– Se impune ca operatorul-financiar bancar să dispună refacerea echilibrului contractual în contractele sale în curs de desfășurare, urmând a opera o reașezare a prestațiilor contractuale, prin restructurarea ratei lunare într-o formulă echitabilă, astfel încât să se respecte prevederile de mai sus cu privire la stabilirea unor rate egale ale principalului datorat, oferindu-se consumatorilor posibilitatea de a opta, făcând dovada în acest sens;
– În vederea încheierii de noi contracte, …… va prezenta în mod obligatoriu varianta de calcul cu rate egale de principal, pe lângă celelalte tipuri de produse prezentate, astfel încât consumatoriu mediu să fie informat în mod complet, corect și precis asupra deciziilor de tranzaționare pe care urmează să le adopte în cunoștință de cauză, asigurând dovada în acest sens pentru toate variantele prezentate;
– Operatorul financiar-bancar se va asigura de faptul că nu se va depăși gradul de îndatorare inițial al consumatorilor, atât pentru contractele în curs de desfășurare, cât și pentru contractele viitoare, iar în situație contrară, se vor dispune de urgență luarea de măsuri pentru a veni în sprijinul acestora cu soluții optime, întrucât consumatorul se află încă de la începutul contractului în poziție de inferioritate atât financiară, cât și din punct de vedere al cunoștințelor în domeniu;
-……… va comunica în scris consumatorilor și riscurile la care se supun pe întreaga durată a contractului și motivele legate de calificarea acestora la oricare dintre variante produselor financiare”.
Vom râmăne întotdeauna partenerii cu dialog constructiv și suntem 100% transparenți cu reprezentanții mass-media în legătura cu toată activitatea desfășurată de ANPC.
NU ESTE O PROBLEMĂ DOAR DE ARITMETICĂ, CUM FALS S-A LĂSAT SĂ SE ÎNȚELEAGĂ, CI ESTE O PROBLEMĂ DE DEZECHILIBRU CONTRACTUAL, DE MANIPULARE IN INTERESUL UNEI PĂRȚI!
Nu cred faptul că ajutăm consumatorii prin aceste discuții, mai degrabă să fim oamenii soluțiilor și să găsim un numitor comun”, scrie Paul Anghel, director general ANPC, pe pagina sa de socializare.
Paul-Anghel-ANPC-foto-Mitrea Mihai.

Mangalia News, 10.07.2023. (sublinierile nu aparțin autorului).piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply