„Etică, transparență și integritate în Primăria Municipiului Mangalia”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2

0
857
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectului „Etică, transparență și integritate în Primăria Municipiului Mangalia Cod MySMIS2014+ 152212, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 CP15/2021, pentru regiunile mai puţin dezvoltate – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale, Operaţiunea: Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 414.834,00 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 352.608,90 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 53.928,42 lei și co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 8.296,68 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv decembrie 2021 – decembrie 2022. Perioada totală de implementare a proiectului cuprinde perioada prevăzută la prezentul alineat la care se va adăuga perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2014 și data semnării contractului de finanțare.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Primăriei Mangalia. Acesta va fi atins prin dezvoltarea și implementarea de măsuri și instrumente care să reducă riscul de corupție, să crească transparența și etica profesională în rândul angajaților. Toate acestea vor susține un management performant la nivelul autorității publice locale și vor conduce la creșterea calității serviciilor furnizate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

Publicitate https://www.mangalianews.ro/
  1. Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare prin implementarea de măsuri referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în cadrul instituției. Va fi elaborată o Strategie anticorupție la nivelul instituției și un plan de măsuri care va cuprinde și instrumente de evaluare și va fi implementat standardul ISO 37001 – sistem anti-mită.
  1. Creșterea gradului de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor, cât și al personalului din cadrul Primăriei Muncipiului Mangalia, precum și a altor entități din subordine. În cadrul acestui obiectiv, va fi efectuat un sondaj cu privire la percepția cu privire la corupție în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice locale în raport cu serviciile publice oferite de municipaitate și va fi implementată o campanie de conștientizare a publicului cu privire la corupție.
  1. Îmbunatățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din cadrul Primariei Municipiului Mangalia și a entităților subordonate în ceea ce privește prevenirea corupției. Vor fi derulate două cursuri: un curs de etică și integritate în administrația publică și un curs de prevenire și combatere a corupției.

Rezultatele proiectului vor fi valorificate la nivel instituțional, cu impact atât la nivelul Aparatului de specialitate, cât și al Consiliului Local, precum și a entităților din subordinea municipalității, întrucât analiza de risc la corupție va releva acele puncte vulnerabile organizațional și relațional, iar măsurile de prevenire și combatere vor fi detaliate în Strategia anticorupție la nivelul municipalității, cât și a Planului de măsuri.

Beneficiarul proiectului este Municipiul Mangalia, iar Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, denumită în continuare AM POCA, este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.


 Mangalia News, 18.04.2022.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply