IMPORTANT! Începând de astăzi, IMM-urile trebuie să depună cererea pentru compensarea consumurilor de energie electrică și/sau gaze naturale!

0
708

farmec.ro
carturesti.ro%20

Virgil Popescu: ”IMPORTANT! Începând de astăzi, 27 noiembrie 2021, IMM-urile trebuie să depună cererea pentru compensarea consumurilor de energie electrică și/sau gaze naturale! Dacă cererea nu va fi transmisă, furnizorii nu vor aplica măsura de compensare!”

Cererea poate fi descărcată de aici: http://energie.gov.ro/ordin-decontare/

Ordinul pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” a fost publicat în Monitorul Oficial!

Începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare!

• PLAFONAREA PREȚURILOR se va aplica la toți consumatorii casnici, spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006, unităţi de învăţământ publice și private definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, creșe, organizaţii neguvernamentale, unitățile de cult astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 și furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale.

• Pe lângă prețul plafonat, aproximativ 70% dintre consumatorii casnici vor beneficia și de schema de compensare, pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, cu luarea în considerare a unui preţ de referinţă de 0,68 lei/kwh la energie electrică, respectiv cu luarea în considerare a unui preţ de referinţă al gazului natural de 125 lei/Mwh.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Cantitățile de energie pentru care se acordă compensație:

– 300 kwh/lună – 1500 kWh energie electrică pentru întreaga perioadă (noiembrie 2021 – martie 2022);
– echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale pentru întreaga perioadă (noiembrie 2021 – martie 2022).

IMPORTANT: Se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensaţiei de maximum 10%.


Mangalia News, 27.11.2021. (sursa: Virgil Popescu, ministrul Energiei).piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply