Finalizarea proiectului „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA SATURN” – Anunț de presă

0
1857

Anunț de presă. Data: 20 octombrie 2021.
Finalizarea proiectului „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA SATURN”.
Primăria Municipiului Mangalia organizează, joi 21 octombrie 2021, ora 13:00 la sediul Clubului Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de finalizarea proiectului „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA SATURN”, cod SMIS 115374.
Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1: ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen, ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism)”.
Contractul de finanțare nr. 3088/30.08.2018 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunea turistică de interes naţional Saturn, în termen de 5 ani de la finalizarea implementării.
Proiectul a avut ca obiectiv specific realizarea de infrastructuri publice la scară mică în stațiunea Saturn:
– modernizarea străzilor Greenport, Henny Ignatie, Corneliu Coposu și Lavrion (parte carosabilă, parcări, trotuare, piste de biciclete);
– realizarea sistemului de iluminat public aferent celor 4 străzi;
– amenajarea spațiului verde din intersecții;
– montarea de diverse dotări de elemente de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, panouri de informare, stații de autobuz, totemuri, stații de biciclete);
Investiţia propusă prin proiect are ca efect creșterea circulației turistice în stațiune și se adresează grupului țintă format din turiști români și străini care vizitează Stațiunea Saturn.
Valoarea totală a proiectului a fost de 19.112.081,65 lei din care:
– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%): 16.245.269,40 lei;
– valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 2.484.570,62 lei;
– valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%): 382.241,63 lei;
Perioada de implementare a proiectului a fost de 64 de luni, respectiv între data de 01.07.2016 și data de 30.10.2021.
Prin acest proiect s-a modernizat infrastructura la scara mică din cadrul staţiunii turistice de interes naţional Saturn, ceea ce va genera o creştere a atractivităţii acesteia pentru turişti români şi străini. Acest efect se va traduce în creştere economică locală, cu consecinţe directe asupra creşterii numărului de angajaţi.
Prezentarea va fi susținută de către managerul de proiect, dl. Dan Ciprian Popa, alături de primarul Municipiului Mangalia, dl. Cristian Radu.
Informații suplimentare se pot obține de la:
Dan Ciprian Popa – Manager de proiect,
Tel: 0241 75 10 60/ Fax: 0241 75 56 06
E-mail: [email protected]


Mangalia News, 19.10.2021.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply