DAMEN Galați lansează la apă NUYINA,
cel mai mare spărgător de gheaţă al Australiei [FOTO/VIDEO]

0
3411

farmec.ro
carturesti.ro%20

La Șantierul Naval DAMEN Galați se construiește NUYINA, cel mai mare spărgător de gheaţă al Australiei.

Damen lansează spărgătorul de gheaţă australian.

Damen a realizat cu succes procedura de aducere în stare de plutire a Navei de Aprovizionare și Cercetare pentru Antarctica (ASRV), purtând numele “Nuyina” și aflată în prezent în construcție la Șantierul Naval Damen Galați. Procedura executată cu mare atenție a presupus ridicarea cu șase metri a nivelului apei în camera uscată a docului, proces ce a fost finalizat după două zile.

Odată adusă în stare de plutire, nava fost manevrată pe o distanță de 250 de metri până la una din danele de la cheul șantierului, unde procesul de construcție și armare va continua.

Nava de Aprovizionare și Cercetare pentru Antarctica având o lungime de 160 de metri este construită pentru filiala Serco DMS Maritime în numele Departamentului Australian pentru Mediu și Energie. Nava a fost proiectată cu scopul de a îndeplini roluri multiple. Ea urmează să furnizeze celor trei stații permanente de cercetare ale Australiei de pe continentul Antarctica precum și stației de cercetare de pe insula Macquarie, provizii, echipamente și personal. În plus, nava va servi ca laborator de cercetare complet echipat pentru o echipă formată din 116 cercetători.

Procesul de colaborare

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Construcția navei a început în august 2017, odată cu ceremonia de punere a chilei. De la chilă, procesul de construcție a continuat, ajungând acum la nivelul celei de-a patra punți. În prezent, nava este în stare de plutire, construcția acesteia urmând să continue cu poziționarea blocurilor prefabricate de suprastructură, astfel încât la final nava va atinge o înălțime de peste 50 de metri cuprinzând 10 punți.

Procesul de construcție implică eforturile a două șantiere Damen diferite: Damen Schelde Naval Shipbuilding din Olanda, care a asigurat partea de proiectare și serviciile de management de proiect și Șantierul Naval Damen Galati, care a realizat construcția și armarea navei. Vorbind despre colaborarea dintre cele două șantiere, Directorul de Proiect Damen, Joop Noordijk a precizat: “Acest proiect beneficiază de excelenta colaborare dintre cele două companii surori – relații care s-au construit pe parcursul execuției anterioare a celor șapte nave pentru Marina Militara olandeza.”

Contracte complexe

“Este o realizare extraordinară pentru toți cei implicați,” a adăugat Rino Brugge, Directorul General al Șantierului Naval Damen Galați. “Încă mai este un drum lung pană la livrarea finală, dar succesul îndeplinirii procedurii de aducere în stare de plutire nu face decât să sublinieze capacitățile deosebite de care dispunem pentru a construi nave extrem de avansate și sofisticate, pentru o paletă variată de clienți din domeniul naval – inclusiv operatori comerciali, dar și contracte militare și guvernamentale.”


Damen Shipyards Group

Damen Shipyards Group operează 35 de şantiere de construcţii şi reparaţii nave, şi are în jur de 12,000 de angajaţi în întreaga lume. Damen a livrat mai mult de 6,000 de nave în peste 100 de ţări şi livrează anual aproximativ 160 de nave către clienţi de pe întreg mapamondul. Conceptul Damen unic de proiectare standardizată a navelor garantează un nivel ridicat de calitate.

Accentul pe care Damen îl pune pe standardizare, construcţie modulară şi disponibilitate a navelor în stoc asigură termene scurte de livrare, “costuri totale de proprietate” scăzute, valori de revȃnzare ridicate şi performanţe solide. Mai mult, navele Damen se bazează pe tehnologii dovedite şi cercetare şi dezvoltare aprofundată.

Damen oferă o gamă largă de produse, incluzȃnd remorchere, ambarcaţiuni, nave militare şi de patrulare, ambarcaţiuni de viteză, nave de mărfuri, drage, nave pentru industria offshore, feriboturi, pontoane şi superiahturi.

Pentru aproape toate tipurile de nave, Damen oferă o gamă largă de servicii, inclusiv întreţinere, piese de rezervă, instruire şi transfer de know-how (construcţii navale). Damen mai asigură o mare varietate de componente marine precum duze, cȃrme, vinciuri, ancore, lanţuri de ancoră şi construcţii metalice.

Damen Shiprepair & Conversion (DSC) cuprinde o reţea globală de 18 şantiere de reparaţie şi conversie din care 12 se afla in nord vestul Europei. Facilitatile acestor santiere includ peste 50 de docuri (acoperite) si plutitoare, cel mai mare dintre acestea avand 420 x 80 metri, precum si cale de lansare, sincrolifturi si hale. Proiectele variază de la reparatii simple de mica anvergura pana la modernizari complexe si conversii complete de structuri offshore de mari dimensiuni. DSC realizează în jur de 1,300 lucrări de reparaţii şi întreţinere anual, atat in cadrul santierelor cat si in porturi si in timpul voiajelor.

Şantierul Naval Damen Galaţi

Şantierul Naval Damen Galaţi (SNDG) se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 55 de hectare și aniversează anul acesta 125 de ani de la înfiinţare. De la preluarea de către Grupul de Şantiere Damen, șantierul a livrat 29 de nave militare către treisprezece ţări diferite, inclusiv ţări membre ale NATO și UE. La Galaţi s-au construit nave de manevră ancoră, nave pentru paza de coastă, nave de patrulare/militare, nave tip portcontainer, tip RoRo, feriboturi, drage și barje. Remorcherele tip ASD 3212 purtând semnătura Damen sunt o prezenţă obișnuită pe calele de lansare ale șantierului din Galaţi, în scurtul lor drum către Dunăre.

Pe lângă ambarcaţiuni, nave de deservire a echipajelor și nave de mărfuri, Damen Galaţi și-a clădit rapid o bogată listă de referinţă a navelor construite în care se regăsesc produse de top din portofoliul Damen. Printre proiectele cele mai notabile menţionăm Nava de Suport Logistic de 205 m ‘Karel Doorman’ construită pentru Marina Militara olandeză, primul Remorcher complet Hibrid de 28 m construit pentru compania olandeză de remorcaj Iskes, Nava de Cercetare ‘Simon Stevin’ construită pentru guvernul flamand dar și Nava tip Heavy Lift pentru compania Jumbo, ‘Fairplayer’.

Dintre proiectele recente demne de adăugat amintim: Damen Offshore Carrier 8500 Maersk Connector, o nouă generație de nave pentru instalarea cablurilor submarine, Nava de Suport Logistic Bibby WaveMaster 1, cu funcționalitate ‘walk-to-work’ și design nou personalizat pentru operațiuni în zonele cu platforme eoliene, Nava de Aprovizionare și Cercetare a Antarcticii pentru Divizia Australiei pentru Antarctica, navă care va facilita Australiei explorarea mai largă a Oceanului de Sud și a Continentului Antarctica.

Pe lângă standardele de calitate Damen, Șantierul Naval Damen Galați integrează un Sistem de Politică a Calității în procesul său de management. Sistemul îndeplinește următoarele standarde: ISO 9001:2008 pentru Sistemul de Management a Calității, OHSAS 18001:2008 pentru Sistemul de Management Ocupațional de Sănătate & Securitate,

ISO 14001:2005 pentru Sistemul de Managementul Mediului, Lloyd’s Register JH 143 privind Evaluarea de Risc și Certificatul AQAP 2120 (Publicații Allied Quality Assurance / Standardizare NATO).

Spărgătorul de gheaţă australian Nuyina, construit la Galaţi, face primul pas, trecând testul critic de plutire. 


DAMEN PERFORMS FLOAT-OUT OF AUSTRALIAN ICEBREAKER.

Damen has carried out the successful floating of the Antarctic Supply Research Vessel (ASRV) RSV Nuyina currently under construction at Damen Shipyards Galati. The carefully executed procedure was achieved by raising the water level in the yard’s dry dock by six metres; a process taking two days to complete.

Once afloat, the vessel was manoeuvred 250 metres to a quayside berth where the ongoing construction and outfitting process will take place.

Damen is building the 160-metre long ASRV for Serco subsidiary DMS Maritime on behalf of the Australian Department of the Environment and Energy. The vessel has been designed with a multi-mission role in mind. It will keep Australia’s three permanent research stations on the Antarctic continent and its research station on Macquarie Island supplied with cargo, equipment and personnel. Additionally, it will serve as a fully equipped research laboratory facility for up to 116 scientific staff.

Collaborative process

Construction of the vessel began in August 2017 with a ceremonial keel-laying ceremony. Building from the keel up, the build process has reached the fourth deck level in that time. Now that the vessel is afloat, construction will continue with the positioning of pre-fabricated superstructure blocks, bringing the finished vessel to its full 10-deck height of just over 50 metres.

The construction process is calling on input from two different Damen yards: Damen Schelde Naval Shipbuilding in the Netherlands is providing engineering and project management services, and Damen Shipyards Galati is carrying out vessel construction and outfitting tasks. Talking about the cooperation between the two yards, Damen Project Director Joop Noordijk says: “This project is benefiting from the great collaborative relationship between these two sister companies – one that has been built up during the building of seven previous vessels for the Royal Netherlands Navy.”

Complex contracts

“This is a great achievement for all involved,” concurs Rino Brugge, Managing Director Damen Shipyards Galati. “We still have a long way to go until final delivery, but this float-out once again highlights the extraordinary capability we have for building extremely complex high-end vessels for the broadest range of maritime clients – including commercial operators as well as government and naval contracts.”


Damen Shipyards Group

Damen Shipyards Group operates 35 shipbuilding and repair yards, employing 12,000 people worldwide. Damen has delivered more than 6,000 vessels in more than 100 countries and delivers some 160 vessels annually to customers worldwide. Based on its unique, standardised ship-design concept Damen is able to guarantee consistent quality.

Damen’s focus on standardisation, modular construction and keeping vessels in stock leads to short delivery times, low ‘total cost of ownership’, high resale values and reliable performance. Furthermore, Damen vessels are based on thorough R&D and proven technology.

Damen offers a wide range of products, including tugs, workboats, naval and patrol vessels, high speed craft, cargo vessels, dredgers, vessels for the offshore industry, ferries, pontoons and superyachts.

For nearly all vessel types Damen offers a broad range of services, including maintenance, spare parts delivery, training and the transfer of (shipbuilding) know-how. Damen also offers a variety of marine components, such as nozzles, rudders, winches, anchors, anchor chains and steel works.

Damen Shiprepair & Conversion (DSC) has a worldwide network of eighteen repair and conversion yards of which twelve are located in North West Europe. Facilities at the yards include more than 50 floating and (covered) drydocks, the largest of which is 420 x 90 metres, as well as slopes, ship lifts and indoor halls. Projects range from the smallest simple repairs through Class’ maintenance to complex refits and the complete conversion of large offshore structures. DSC completes around 1,300 repair and maintenance jobs annually, both at yards as well as in ports and during voyage.


Mangalia News, 24.09.2018.piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply