Trecutul Dobrogei are nevoie de prezenţa tinerilor. Se caută voluntari!

0
832

fundatia-pontul-euxin

Fundaţia Pontul Euxin anunţă că doreşte să atragă voluntari, care să sprijine eforturile de salvare şi conservare a patrimoniului cultural al vechii cetăţi a Tomisului, dar şi al întreg spaţiului dobrogean.

Tinerii, copiii sau adolescenţii care doresc să îşi petreacă o parte a timpului liber învăţând să iubească şi să apere istoria acestor meleaguri şi vestigiile civilizaţiilor din vechime, pot trimite CV-uri şi scrisori de intenţie la adresa [email protected], pentru participarea la activităţile Fundaţiei „Pontul Euxin”.

Fundaţia Pontul Euxin este o organizaţie non-guvernamentală apărută ca o convergenţă de idei şi acţiuni a unui grup de oameni (28 de membri fondatori), ce activează în diferite domenii (cultură, administraţie, justiţie, sanatate, mediu privat de afaceri). Punctul comun al membrilor fondatori îl reprezintă dorinţa de a acţiona în sensul limitării şi stopării distrugerilor de bunuri şi monumente culturale atat de pe teritoriul vechiului Tomis (Constanţa de astăzi) , dar şi din întreg spaţiul dobrogean.

Organele de conducere, administrare şi control ale Fundaţiei sunt Consiliul director (format din 3 membri) şi Cenzorul. În prezent preşedintele Consiliul director, ales prin vot pe o perioadă de doi ani, este doamna dr. Delia Roxana Cornea.

Fundaţia îşi propune realizarea scopului prin următoarele obiective specifice:

 • promovarea acţiunilor de protejare, conservare şi restaurare a moştenirii culturale;
 • promovarea manifestării culturale ca sursă de învăţare şi inspiraţie la nivel socio-educaţional şi economic;
 • promovarea diversităţii culturale;
 • evidenţierea diversităţii culturale şi dezvoltarea unor noi forme de exprimare culturală;
 • cultivarea dialogului intercultural şi a experienţei comune între culturi;
 • promovarea dialogului cultural şi a cunoştinţelor comune privind cultura şi istoria între comunităţi şi regiuni.
 • recunoaşterea explicită a culturii ca vector al integrării sociale şi al dezvoltării socio-economice;
 • diseminarea expertizei şi promovarea bunelor practici privind conservarea şi prezervarea patrimoniului cultural-istoric;
 • sprijin pentru acces la cultura pentru cât mai mulţi cetăţeni;
 • promovarea turismului cultural şi în special arheologic;
 • educarea publicului în spiritul respectului faţă de patrimoniul cultural naţional şi universal prin mijloace specifice.

Pentru a atinge aceste deziderate, Fundaţia Pontul Euxin îşi propune să realizeze campanii de conştientizare a importanţei patrimoniului cultural la nivel local, dar şi naţional; campanii publice sau private de strângere de fonduri pentru a se susţine financiar activităţile de restaurare, consolidare şi promovare a diferitelor obiective istorice şi culturale din Dobrogea; organizarea şi desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, educative, publicitare şi editoriale şi organizarea şi/sau sprijinirea simpozioanelor, a conferinţelor naţionale şi internaţionale, în vederea elaborării de tematici de studiu cu aplicabilitate intelectuală;

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Unul din punctele esenţiale ale programului cultural pe care Fundaţia Pontul Euxin şi l-a propus vizează elaborarea, susţinerea şi implementarea de proiecte de interes local, naţional sau internaţional (în mod individual sau în parteneriat cu instituţii publice sau private), proiecte prin care să se realizeze reabilitarea monumentelor istorice şi arheologice din spaţiul dobrogean şi, în mod deosebit, din Constanţa – anticul Tomis.

Pentru realizarea activităţilor amintite, Fundaţia va încerca să atragă finanţări din mediul public şi privat, precum şi fonduri europene pentru derularea de activităţi specifice de restaurare-conservare şi promovare a patrimoniului cultural local.

Nu în ultimul rând, Fundaţia Pontul Euxin va edita şi difuza broşuri, cărţi, reviste, pliante şi orice alt tip de material publicitar pe suport clasic sau digital, pentru mediatizarea şi promovarea scopului şi activităţilor mai sus amintite.

Pornind sub deviza „Facta non Verba” („Fapte şi nu vorbe!”), Fundaţia Pontul Euxin lansează un apel tuturor persoanelor interesate să se alăture eforturilor iniţiate sub această deviză.

Amânarea măsurilor de protecţie pentru viitor, când vom avea „mai mulţi bani” şi vom putea restaura ce se distruge astăzi, nu este decât o iluzie! Ceea ce nu păstrăm astăzi, ACUM, se poate pierde mâine pentru TOTDEAUNA.

sursa: radioconstanta.ro, 03.02.2016.
piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply