VOLKSBANK Mangalia obligată de instanță să returneze comisionul de risc din convențiile de credit încheiate în franci elveţieni (INTERVIU cu avocatul Florin Răican)

1
1327

libris.ro%20
AMAZON! Acum puteți comanda și AICI orice produse din oferta AMAZON! Livrare promptă în România, direct din Germania!
carturesti.ro%20

La sfârșitul lunii februarie, avocatul Florin Răican din Mangalia a obținut o hotărâre judecătorească pentru unul dintre clienții săi, prin care VOLKSBANK a fost obligată să returneze suma de 13.655 CHF, reprezentând comision de risc încasat ilegal în perioada 2007– 2013,  sumă la care se adaugă dobânda legală aferentă.

Deoarece hotărârea pronunțată de Judecătoria Sector 2 București prezintă interes pentru toți clienții VOLKSBANK care s-au împrumutat în franci elvețieni, am solicitat câteva informații pe această temă avocatului Florin Răican.

– Domnule avocat Florin Răican, pentru ce tip de contract a dispus instanța restituirea comisionului de risc ?

– Contractul analizat de instanță a fost o Convenție de credit încheiată în anul 2007 pentru suma de 190.000 CHF, garantată cu o garanție reală, respectiv o ipotecă de rang I asupra unui imobil. Cele mai multe dintre contractele încheiate în perioada 2007 – 2010 în franci elvețieni au același tip de clauze.

– Care a fost temeiul legal în baza căruia instanța a obligat Volksbank la restituirea comisionului de risc ?

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

– Constatarea caracterului abuziv și anularea clauzelor contractuale privitoare la comisionul de risc (redenumit ulterior comision de administrare credit) a reprezentat doar unul dintre capetele de cerere adresate instanței de judecată.

Instanța a apreciat că riscul în legătură cu care s-a perceput comisionul de risc nu a fost determinat la încheierea convenției și nu este nici măcar determinabil. Condițiile perceperii comisionului de risc nu sunt descrise în convenție și nu există elemente care să facă posibilă înțelegerea mecanismul perceperii acestui comision.

În plus, pentru ipoteza neîndeplinirii obligațiilor contractuale, Volksbank avea și are posibilitatea de a executa silit imobilul ipotecat.

– Ce alte cereri ați mai adresat instanței în cadrul acestui proces ?

– Am solicitat înstanței să constate caracterul abuziv și nulitatea absolută a clauzelor privitoare la modificarea unilaterală a ratei dobânzii.

Modul de revizuire structurală a ratei dobânzii funcție de apariția unor schimbări semnificative pe piața monetară, fără a prezenta minime elemente de identificare a acestor schimbări, a fost apreciat ca nefiind redactat în termeni clari și neechivoci astfel încât instanța  a apreciat că nu există un motiv în înțelesul legii, deoarece împrumutații nu au avut posibilitatea cunoașterii la momentul încheierii convenției de credit a factorilor ce ar putea conduce la majorarea ratei dobânzii pentru ipoteza producerii situației vizate.

De asemenea, am solicitat instanței să oblige Volksbank să perceapă o dobândă fixă pe toată durata convenției de credit. Toate aceste capete de cerere au fost admise de instanță.

– Cum veți recupera efectiv suma de 13.655 CHF, reprezentând comisionul de risc ? Veți executa silit Volksbank ?

– Volksbank a notificat deja persoanele împrumutate și le-a restituit integral suma de bani, îndeplinindu-și astfel obligațiile stabilite de instanța de judecată.

De altfel, pe parcursul întregului proces, atitudinea Volksbank a fost una corectă, iar eu apreciez faptul că banca a răspuns favorabil tuturor solicitărilor noastre.

– Totuși, dacă Volksbank are sediul în Mangalia iar persoanele împrumutate sunt tot din Mangalia, de ce ați ales să vă judecați la București ?

– Nu a fost vorba despre alegerea noastră. Cererea a fost introdusă la începutul anului 2013 înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, iar competența teritorială la acea data era exclusivă, în sensul că putea soluționa cererea noastră doar instanța de la sediul pârâtului, adică de la sediul Volksbank Romania S.A., respectiv Sectorul 2 București.

În prezent, datorită faptului că în astfel de cereri sunt incidente normele juridice privitoare la protecția consumatorilor și la clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, competența este alternativă, cererile putând fi soluționate de instanțele de la domiciliile reclamanților.

– O ultimă întrebare: Care este nivelul taxelor judiciare de timbru care trebuie achitate pentru astfel de situaţii, astfel de cereri ?

– Potrivit legii, acțiunile și cererile privitoare la protecția drepturilor consumatorilor, sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

– Stimate domnule avocat Florin Răican, vă mulţumim pentru acest prim interviu foarte interesant şi vă invităm cu acest prilej să susţineţi o pagină juridică pe site-ul MangaliaNews.ro, pentru a răspunde la întrebările cititorilor noştri.


Mangalia News, Luni, 03 martie 2014.piese-auto-mangalia.ro

carturesti.ro%20


Leave a Reply