Primăria Mangalia ia la verificat locuitorii din blocurile ANL şi locuinţele sociale

0
747

farmec.ro
carturesti.ro%20

 

Consiliul Local Mangalia a votat în cadrul ultimei şedinţe două proiecte menite să uşureze situaţia persoanele fără casă, fie că este vorba despre tinerii locuitori ai Mangaliei, aflaţi la început de drum, sau despre persoanele cu o situaţie materială proastă.

De fapt, scopul primarului Mangaliei este acela de a-i identifica pe cei care au o stare materială foarte bună şi trăiesc în locuinţe sociale, pentru a-i putea înlocui cu beneficiarii reali ai acestui program. Mai mult de atât, Cristian Radu face demersuri la Bucureşti pentru obţinerea unei finanţări în vederea construirii altor blocuri de tip ANL şi de locuinţe sociale la nivelul municipiului. Potrivit reprezentanţilor administraţiei locale, la momentul actual există persoane care, deşi pretind că nu îşi pot achiziţiona o locuinţă, deţin bolizi de lux sau au apartamente de tip ANL în contracte de subînchiriere pe sume exorbitante.

Aceştia au precizat că au primit foarte multe reclamaţii pe adresa administraţiei locale în care se preci-zează că anumiţi beneficiari ai programului de locuinţe pentru tineri în regim ANL şi ai celui de locuinţe sociale nu au dreptul la un astfel de ajutor.

Planul liderului administraţiei locale Cristian Radu este acela de a verifica toate contractele de închiriere încheiate între municipalitate şi locuitorii Mangaliei din blocurile sociale şi ANL. În cazul în care vor fi sesizate nereguli, persoanele în cauză vor fi obligate să părăsească locuinţele. 

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Astfel, după terminarea verificărilor şi anchetelor sociale, Primăria Manga-lia va face o nouă serie de repartizări.

Reamintim că la iniţiativa primarului Radu Cristian, membrii Consiliului local au votat în cadrul ultimei şedinţe aprobarea modificării HCL nr. 178/23.12.2010 prin care s-a însuşit şi s-a aprobat documentaţia „Actualizare Plan Urbanistic Zonal Dobrogea II – Amenajare lucrări edilitare şi sistematizare pe verticală în vederea construirii de locuinţe ieftine pentru tineri”. Potrivit acestuia, în locul funcţiunii „locuinţe ieftine pentru tineri” se introduc următoarele funcţiuni: locuinţe pentru tineri destinate închirierii derulate prin ANL şi locuinţe sociale destinate închirierii conform dispoziţiilor Legii nr. 114/1996.  

A fost scoasă limita maximă de vârstă la locuinţele pentru tineri

În ceea ce priveşte regulamentul de acordare a locuinţelor în regim de închiriere ANL şi a locuinţelor sociale şi criteriile de repartizare pentru acestea, membrii Consiliului Local Mangalia au adus o serie de modificări şi completări la HCL nr.86/24.07.2011. Una dintre cele mai importante schimbări este aceea că titularul cererii de locuinţă pentru închiriere trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani la data depunerii cererii, fără a mai exista o limită maximă de vârstă.

Potrivit reprezentanţilor primăriei, această decizie a fost luată pentru că multe dintre persoane care au aplicat pentru acest program sunt în aşteptare de mai bine de doi ani de zile, timp în care au depăşit limita maximă de vârstă precizată iniţial în proiectul de hotărâre, respectiv cea de 36 de ani. 

Mai mult de atât, capitolul privind criteriile de repartizare a locuinţelor în regim de închiriere a fost completat cu litera „e”. La acest punct se precizează că familiile pentru care în urma anchetei sociale se dovedeşte urgenţa atribuirii unei locuinţe vor primi 60 de puncte. Acelaşi punctaj se acordă şi pentru familiile care locuiesc în condiţii precare.  

Potrivit hotărârii adoptate în 2011, acest program se adresează persoanelor cu domiciliul sau locul de muncă în Municipiul Mangalia. Titularul trebuie să nu deţină proprietăţi sau terenuri intravilane pe întreg teritoriul ţării, excepţie făcând doar solicitanţii sau membrii familiei acestora care au o cotă parte de până la 1/4 dintr-o locuinţă. O familie poate depune o singură cerere, în timp ce copiii majori ai familiei pot depune cereri individuale. 

Dosarele beneficiarilor trebuie să conţină o copie simplă a actului de identitate pentru titular, o cerere completată şi o declaraţie pe propria răspundere a tuturor membrilor majori ai familiei privind deţinerea în proprietate a celor menţionate anterior. Beneficiarii locuinţelor în regim de închiriere vor putea încheia un contract pe durată de maxim doi ani, după expirarea acestei perioade fiind obligaţi să cumpere locuinţa. În caz contrar, aceşti vor trebui să părăsească apartamentul. Dacă nu vor plăti chiria timp de două luni consecutiv, contractul devine nul, iar persoanele în cauză vor fi evacuate. 

Un nou cartier de locuinţe sociale şi ANL ar putea fi construit în 2013

Reprezentanţii primăriei Mangalia, în frunte cu primarul, sunt implicaţi în această perioadă în realizarea studiului de fezabilitate pentru construirea unui nou cartier de locuinţe sociale şi de tip ANL. Astfel, edilul Mangaliei a purtat mai multe discuţii la ANL Bucureşti pentru ca acest proiect să devină o realizare concretă undeva la nivelul anului 2013. Semnalele sunt pozitive, iar dacă demersul lui Cristian Radu va primi undă verde, la nivelul municipiului Mangalia s-ar putea construi aproximativ 200 de locuinţe noi până în 2015. Preţul de închiriere şi eventualul preţ de achiziţie vor fi stabilite de Guvern. Conducerea administraţiei locale consideră această investiţie una foarte oportună în condiţiile în care, la momentul actual există peste 700 de cereri de locuinţe depuse la primărie, cele mai multe dintre ele fiind nesoluţionate. 

Alexandra BĂLAN, Cuget Liber, Joi, 27 Septembrie 2012.

 


piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply