Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia anunță CONCURS pentru mobilitate elevi în Spania, în perioada mai – iunie 2024

0
598

ANUNȚ

privind selecția elevilor participanți în cadrul proiectului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Formare Profesională (VET), 2023-1-RO01-KA121-VET-000114155, Flux II.
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BĂNESCU” MANGALIA, organizează CONCURS pentru SELECȚIA participanților (elevi) din grupul țintă al proiectului cu nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000114155, care va fi alcătuit din 12 elevi, profil tehnic, nivel 4/3, domeniul de pregătire de bază mecanică, calificarea Tehnician mecatronist – clasa a XI-a și calificarea Mecanic auto – clasa a X-a.

Elevii selectați vor desfășura activități de mobilitate, stagii de pregătire practică în cu o durată de 12 zile (10 zile de stagiu + 2 zile de călătorie) în perioada mai – iunie 2024.

Selecția participanților va avea loc în urma unui concurs desfășurat după principiile transparenței, egalității de șanse și evitării oricărui conflict de interese și va urmări cunoștințele de limba engleză (nivelul admis minim A1), cunoștințe teoretice și practice de specialitate, cunoștințe despre Spania, capacitate de a lucra în echipă, toleranță, capacitate de adaptare la situații noi, punctualitate, manifestarea dorinței de a participa la atingerea obiectivelor proiectului.

Concursul va fi organizat în școală de către o comisie de selecție și va consta în:

 1. verificarea cunoștințelor de limba engleză – probă orală și scrisă = 25%;
 2. verificarea cunoștințelor de specialitate – probă scrisă și practică specifică calificării = 25%;
 3. interviu – motivarea dorinței de participare, relaționare, cunoștințe despre Spania = 25%;
 4. evaluarea dosarelor conform unei grile de evaluare = 25%.

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAȚILOR:

 1. să fie elev la Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”, an școlar 2023-2024, profil tehnic, domeniul de pregătire de bază mecanică, calificarea tehnician mecatronist, în clasa a XI-a și calificarea mecanic auto, în clasa a X-a, învățământ profesional;
 2. abilități de comunicare în limba engleză – probă orală și scrisă;
 3. abilități practice de specialitate – probă scrisă și practică specifică calificării;
 4. rezultate școlare foarte bune obținute în anul școlar 2022-2023, să nu aibă absențe nemotivate și / sau sancțiuni disciplinare – evaluare dosar;
 5. atitudine și motivație pentru dezvoltarea competențelor profesionale și interesul pentru formare profesională – interviu;
 6. calități morale și de comportament – prin recomandarea eliberată de profesorul diriginte;
 7. stare de sănătate – adeverință medicală eliberată de medicul de familie.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ – DOCUMENTE OBLIGATORII:

 • cerere de înscriere;
 • copie xerox certificat de naștere și carte de identitate;
 • scrisoare de motivație/intenție;
 • CV format Europass; diplome, premii, certificate obținute;
 • acord părinți/tutori legali pentru participare (termen limită: 5 aprilie 2024);
 • declarație de disponibilitate la activitățile proiectului;
 • adeverință medicală – apt medical pentru astfel de deplasare;
 • declarație de consimțământ;
 • recomandare diriginte.

ETAPE DE SELECȚIE:     

Publicitate https://www.mangalianews.ro/
 • Informarea elevilor: 18 – 22.12.2023;
 • Depunerea dosarelor candidaților la secretariatul unității școlare: 08 – 18.01.2024
 • Verificarea dosarelor de candidatură, stabilirea candidaților eligibili. Afișarea listei candidaților eligibili: 19.01.2024;
 • Organizarea concursului: 22 – 29.01.2024;
 • verificarea cunoștințelor de limba engleză – probă orală și scrisă: 22.01.2024;
 • verificarea cunoștințelor de specialitate – probă scrisă și practică: 23.01.2024;
 • interviul – 26.01.2024;
 • evaluarea dosarelor – 29.01.2024.
 • Centralizarea datelor, calcularea punctajului, ierarhizarea candidaților: 30 – 31.01.2024;
 • Afișarea candidaților admiși în urma procesului de selecție, care dobândesc statutul de participant la proiectul de mobilitate ERASMUS+: 31.01.2024;
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor: 01.02.2024;
 • Afișarea rezultatelor finale: 02.02.2024.

Informații la Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, tel. 0241753205.

Coordonator proiect,
Prof. Virginica BARABAȘ.


Mangalia News, 26.12.2023.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply