„Anul Aniversar Onisifor Ghibu” (2023) prilejuiește a XX-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice, la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe

0
246

farmec.ro
carturesti.ro%20
A XX-A SESIUNE ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE – SECȚIUNEA ISTORIE, MUZEUL NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, SFÂNTU GHEORGHE, 6-8 DECEMBRIE 2023.
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna organizează, în perioada 6-8 decembrie 2023, cu sprijinul Instituției Prefectului Jud. Covasna și al Centrului European de Studii Covasna-Harghita / Academia Română, A XX-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice.
Lucrările vor prilejui prezentarea unui număr de 45 de comunicări diverse, abordând subiecte de actualitate, fiind programate a avea loc în plen (6 comunicări) și într-un număr de patru secțiuni (Arheologie – 11 comunicări; Istorie – 14 comunicări; Muzeologie – 7 comunicări; Etnografie – 7 comunicări), reunind un număr de 46 participanți reprezentând instituții prestigioase centrale și județene din domeniile cultură, educație, cercetare, arhive etc.
Tema Secțiunii de Istorie: „Aniversare 140. Onisifor Ghibu și epoca sa. Aspecte socio-politice, științifice și culturale în spațiul românesc (sfârșitul sec. al XIX-lea și primele șapte decenii ale sec. al XX-lea)” a fost aleasă în contextul „Anului Aniversar Onisifor Ghibu” (2023), care a prilejuit la Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe derularea a două proiecte de anvergură națională (inițiator și responsabil muzeograf Corneliu Beldiman), cu numeroase manifestări și câteva produse editoriale: I. „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Omul, activitatea, opera, moștenirea, memoria”; proiectul și-a propus, prin manifestări publice diverse (conferințe; organizarea secțiunilor dedicate în cadrul unor conferințe; comunicări, expoziții de carte etc.) facilitarea cunoașterii detaliate și readucerea în actualitate a aspectelor vieții și operei marelui savant, dar și a valențelor moștenirii sale științifice și culturale, ca și potențarea memoriei multiplelor sale realizări; II. „Personalități ale științei și culturii românești: Onisifor Ghibu – Aniversare 140 (1883 – 2023): Digitizarea operei edite – Ghibu_Digital” (proiect multianual, care se va finaliza cu digitizarea online a 130 de volume și 1500 de articole).
Prezentarea-bilanț a proiectelor din secțiunea de plen și lansarea produselor editoriale realizate în cadrul lor (Acad. IOAN AUREL POP, Președintele Academiei Române, Onisifor Ghibu la 140 de ani – înregistrare video; dr. CORNELIU BELDIMAN, Anul aniversar 140 Onisifor Ghibu (2023). Proiecte și realizări ale Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe; prezentarea catalogului în format digital: Corneliu Beldiman (editor), GL 200 / 140 OG. Cărțile lui Gheorghe Lazăr și ale lui Onisifor Ghibu în Colecția Muzeului Orășenesc Avrig, Editura Techno Media, Sibiu, 2023; prezentare paginii web a proiectelor: https://onisiforghibu140.ro/), sunt urmate în Secțiune de prezentarea comunicărilor: Preot Prof. Univ. Dr. Hab. CONSTANTIN VALER NECULA (Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Teologie „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna”, Sibiu), Eternul Onisifor Ghibu • Prof. Univ. Dr. IOAN VLAD (Academia Oamenilor de Știință din România, București), Prietenia și colaborarea pentru cauza națională dintre Onisifor Ghibu și Pompiliu Nistor, născut la Araci • Dr. IOAN LĂCĂTUȘU (Director Onorific, Centrul European de Studii Covasna-Harghita/Academia Română, Sfântu Gheorghe), Pentru cinstirea memoriei lui Onisifor Ghibu. Relațiile românilor din Arcul Intracarpatic cu românii basarabeni, o prioritate a societății civile românești • Dr. IOAN LĂCĂTUȘU, Drd. TATIANA SCURTU (Director Onorific/Cercetător, Centrul European de Studii Covasna-Harghita/Academia Română, Sfântu Gheorghe), Activitatea lui Onisifor Ghibu în preocupările de cercetare ale Centrului European de Studii Covasna-Harghita al Academiei Române, Sfântu Gheorghe • Ing. CIPRIAN HUGIANU, Dr. ERICH MIHAIL BROANĂR (Director/Cercetător, Centrul European de Studii Covasna-Harghita/Academia Română, Sfântu Gheorghe), Onisifor Ghibu și Ghiță Popp, două personalități ale vieții publice românești interbelice • Prof. Inspector VICTOR SIBIANU (Inspector de Specialitate – Istorie, Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Sfântu Gheorghe), Românii din Jud. Trei Scaune în „Rapoartele ASTREI” • Dr. ANA DOBREANU (Miercurea-Ciuc), Testamente din Scaunele Secuiești Ciuc și Odorhei (sec. al XVII-lea – prima jumătate a sec. al XIX-lea). Motivație și semnificație socială • Muzeograf FLORIN HERȚEG (Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe), Personalități din Sud-Estul Transilvaniei în sec. al XIX-lea – al XX-lea • Prof. Drd. ROXANA MOTOAȘCĂ (Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov), Onisifor Ghibu – Elev la Gimnaziul „Andrei Șaguna” din Brașov • Consilier Superior Dr. SILVIU B. MOLDOVAN (CNSAS, Director DCEP, București), Cazul Onisifor Ghibu: anihilare şi recuperare istorică • Consilier Superior Dr. ELIS PLEȘA, Consilier Superior THEODOR BĂRBULESCU (CNSAS, București), Onisifor Ghibu – Percepții asupra instaurării comunismului în România • Consilier Superior Dr. LIVIU PLEȘA (CNSAS, București), Ioan I. Rusu sub supravegherea Securității • Prof. MARIA GRANCEA (Director, Biblioteca Orășenească Avrig; Custode al Muzeului Orășenesc Avrig, jud. Sibiu), Un muzeu pentru Gheorghe Lazăr • Dr. LUMINIȚA DUMĂNESCU (Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Studiere a Populației, Cluj-Napoca), Dezvoltarea învățământului medical în Transilvania în sec. al XIX-lea – Studiu de caz: Școlile de moașe.
Muzeograf Corneliu Beldiman.

Mangalia News, 07.12.2023.piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply