U.A.T. Comuna 23 August anunță demararea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale „George Coșbuc” 23 August”

0
1081
U.A.T. Comuna 23 August anunță demararea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale „George Coșbuc” 23 August”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6468.
Nume beneficiar: COMUNA 23 AUGUST.
COMUNA  23 AUGUST, în calitate de beneficiar, cu sediul în 23 AUGUST, Județul CONSTANTA, derulează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale „George Coșbuc” 23 August”, în baza contractului de finanțare nr. 1382DOT/2023, încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației.
Programul de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență\ Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Obiectiv general urmărit:
Obiectivul general urmărit este dotarea sălilor de clasa, a laboratoarelor si a cabinetelor din cadrul Scolii Gimnaziale „George Coșbuc” 23 August cu mobilier si cu echipamente digitale cu ajutorul cărora se va pune bazele unui sistem educațional de calitate .
Obiectivul general al proiectului este  de a creste performantele școlare ale elevilor de pe raza UAT 23 August si de a oferi tuturor elevilor șanse egale la o educație de calitate indiferent de zona geografica si de mediul in care se afla, precum si eficientizarea orelor școlare, facilitarea accesului la date si informații.
Obiective specifice
OS1– asigurarea infrastructurii si resurselor tehnologice necesare Scolii Gimnaziale „George Coșbuc” 23 August, aflata in Comuna 23 August, ale cărei structuri din componenta școlară sunt distribuite in 3 localități: 23 August, Dulcești si Moșneni, prin dotarea unui laborator de informatica (Scoală 23 August) si a 28 săli de clasa (Școlile 23 August, Dulcești si Moșneni) cu echipamente digitale necesare accesului elevilor la tehnologie. Acest obiectiv se corelează cu obiectivul Investiției 9 care vizează asigurarea infrastructurii si resurselor tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (in special zonele rurale) permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice si echipamente dedicate.
OS2– dotarea cu mobilier si cu echipamente digitale a 28 de Sali de clasa (Școlile 23 August, Dulcești si Moșneni)  si a unui laborator de științe din cadrul Scolii Gimnaziale „George Coșbuc” 23 August asigurând accesul a 521 de elevi la sisteme tehnologice si condiții de învățare in conformitate cu standardele de calitate. Acest obiectiv se corelează cu obiectivul Investiției 11 care dorește punerea la dispoziție a dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate in sălile de clasa si in laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările si echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați si elevii cu cerințe educaționale speciale.
OS3– dotarea unui cabinet de consiliere si asistenta psihopedagogică (Școala Moșneni) cu echipamente specifice si mobilier astfel încât elevii cu cerințe educaționale speciale ai  Scolii Gimnaziale „George Coșbuc” 23 August sa  beneficieze de un mediu propice dezvoltării lor.  De asemenea, se dorește dotarea salii de sport a Scolii 23 August cu mobilier si cu materiale didactice astfel încât elevii sa poată desfășura ore de educație fizica intr-un mediu adecvat. Acest obiectiv este corelat cu obiectivul Investiției 11 care dorește punerea la dispoziție a dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate in sălile de clasa si in laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările si echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați si elevii cu cerințe educaționale speciale.
Locul de implementare: România, Județul Constanta, localitatea 23 August, localitatea Dulcești si localitatea Moșneni.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.816.923,61 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 1.526.826,56 lei, iar valoarea TVA eligibil aferentă este de 290.097,05 lei.
Data începere proiect: 25.08.2023.
Data finalizare proiect: max.31.12.2024.
Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-6468.
Date de contact:
U.A.T. COMUNA 23 AUGUST,
STR. GEORGE CĂLINESCU, Nr. 50, județ CONSTANTA,
Telefon: 0241-733 018.
E-mail: [email protected]


Mangalia News, 01.11.2023.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply