Șantierul Naval Mangalia S.A. angajează personal calificat. 12 POSTURI LIBERE!

0
1332

Șantierul Naval Mangalia S.A.
Anunt angajare personal,
în perioada: 08.05.2023 – 26.05.2023.

Societatea Şantierul Naval Mangalia SA angajează:
 1. Macaragiu – autorizat ISCIR pentru macara portic maxim 50TF – 1 post
 2. Sudor – certificat de calificare – 1 post
 3. Electrician nave – 1 post
 4. Lăcătuş construcţii metalice şi navale – 1 post
 5. Lăcătuş mecanic – 1 post
 6. Tubulator naval – 1 post
 7. Lăcătuş mecanic de ȋntreţinere şi reparaţii – 1 post
 8. Strungar universal – 1 post
 9. Tâmplar universal – 1 post
 10. Sofer automacaragiu – 1 post
 11. Îngrijitor spaţii verzi – 1 post
 12. Dispecer navă – 1 post.
Persoanele care doresc să participe la interviu, trebuie să depună la sediul societăţii sau pe adresa de e-mail – [email protected], în termenul precizat în anunțul de recrutare, următoarele documente:
 • Cerere de angajare (Model cerere angajare se poate descărca de aici: Download);
 • CV (care să cuprindă următoarele informații: date personale, date de contact, date referitoare la experiența in câmpul muncii, date referitoare la studii si/sau pregătire profesionala, aptitudini/abilitați);
 • copie de pe buletin/cartea de identitate/pașaport sau dovada de rezidență;
 • copie de pe livretul militar, daca este cazul;
 • adeverința medicală eliberată de către medicul de familie al angajatului, care să ateste că este apt de muncă, iar ulterior acceptării ofertei de angajare, dar înainte de începerea efectivă a activității, avizul medicului de medicina muncii;
 • copii de pe actele de studii, începând cu prima forma de învățământ absolvita pana la ultimul act aferent ultimei forme de învățământ absolvita.
 • copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecționare;
 • copie de pe carnetul de muncă/copii ale adeverințelor de la locurile de muncă anterioare;
 • cazierul judiciar, în original.
Pentru posturile de la pct. 1 – 11, candidaţii vor susţine o probă practică.
Interviurile vor avea loc pe data de 29.05.2023 şi 30.05.2023 ȋn intervalul orar  09:00 – 15:00, candidaţii fiind programaţi individual  ȋn intervalul menţionat anterior, iar rezultatele finale vor fi afişate ȋn data 06.06.2023 la sediul şi pe site-ul societăţii.
Contestaţiile privind rezultatele inerviului se vor face ȋn termen de 3 zile de la data anunţării rezultatelor finale.
Responsabilitati posturi: Download.


Mangalia News, 08.05.2023.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply