Reabilitarea termică a blocurilor se va face cu mai puțini bani de la autorităţile locale şi asociaţiile de proprietari, conform Ordonanţei de urgenţă aprobată luni de Guvernul României 

0
697
Guvernul a aprobat, luni, 19 decembrie a.c, Ordonanţa de urgenţă care vizează diminuarea contribuţiei financiare de la bugetele locale şi asociaţiile de proprietari pentru lucrările de reabilitare energetică a blocurilor de locuinţe. Iată textul integral al Ordonanței:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Potrivit actului normativ aprobat, reabilitarea termică a blocurilor de locuit se va putea face cu mai puțini bani de la autoritățile locale și de la asociațiile de proprietari. Guvernul a redus procentul contribuției financiare la proiect a autorităților locale și asociațiilor de locatari pentru a crește numărul clădirilor reabilitate termic și a optimiza utilizarea fondurilor europene.

Astfel, pentru finanțarea reabilitării termice a blocurilor se vor putea folosi mai mulți bani din fondurile europene nerambursabile, respectiv 90% și mai puțini din bugetele locale sau cele ale asociațiilor de proprietari.

Mai exact, doar 5% din banii necesari reabilitării vor putea proveni din banii autorităților locale sau ai asociațiilor de locatari, comparativ cu 40% cât este în prezent.

Bugetul UE destinat priorităților de investiții pentru eficiența energetică a clădirilor în cadrul perioadei de programare 2021-2027 pentru politica de coeziune este de aproape 1,25 miliarde euro, iar intervențiile ce vizează creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe beneficiază de alocare financiară totală în cadrul programelor regionale 2021-2027 de aproximativ 618 milioane euro.

Astfel, potrivit Ordonanței de Urgență adoptate, finanțarea reabilitării termice a blocurilor se va face astfel:

I: În cazul regiunilor mai puțin dezvoltate:
–    90% din fondurile europene nerambursabile și din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul programelor, conform ratei de cofinanțare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;
–  5% din alocații de la bugetul de stat în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul de stat față de contribuția prevăzută la punctul anterior;
–    5% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/ sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/ sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale se stabilește pe baza documentelor procedural specific implementării programelor și nu poate depăși 3%.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

II. În cazul regiunilor mai dezvoltate:
–   90% din fondurile europene nerambursabile și din alocații de la bugetul de stat și din bugetele locale, în cazul regiunilor mai dezvoltate, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul programelor, conform ratei de cofinanțare stabilite prin deciziile Comisiei Europene de aprobare a programelor;
–    5% din alocații de la bugetul de stat în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul de stat față de contribuția prevăzută la punctul anterior;
–    5% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/ sau din alte surse legal constituite, reprezentând contribuție suplimentară de la bugetul local față de contribuția de la primul punct (cea de 90%), precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/ sau din alte surse legal constituite. Cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale, reprezentând contribuția suplimentară de la bugetul local, se stabilește pe baza documentelor procedural specific implementării programelor și nu poate depăși 3%.

Pentru a echilibra contribuția asociațiilor de proprietari și a stimula astfel promovarea de proiecte pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, ordonanța stabilește cota de contribuție proprie a autorităților administrației publice locale de maximum 3% din valoarea proiectului.


Mangalia News, 20.12.2022.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply