Șantierul Naval Mangalia SA angajează macaragiu, sudor certificat și electrician de întreținere și reparații

0
873

Societatea Șantierul Naval Mangalia SA angajează:

Macaragiu, sudor certificat si electrician de intretinere si reparatii,
Macaragiu – autorizat ISCIR pentru macara portic maxim 50TF.
Responsabilitățile principale sunt următoarele:
– verifică zilnic starea tehnică a macaralei pc care lucrează;
– execută manevre cu macaraua la indicațiile primite de la șeful de formație, directorul tehnic, dar numai sub directa îndrumare a legătorului de sarcină;
– asigură exploatarea în condiții tehnice bune și dc maximă siguranță a macaralei pe care lucrează.
Probă practică, executarea unei manevre cu macaraua.

Sudor – certificat de calificare
Responsabilitățile principale sunt următoarele:
– studiază documentația tehnică şi identifică caracteristicile constructive şi funcționale ale construcției sudate, ordinea de execuție a îmbinărilor, condițiile tehnice de execuție și de control a sudurilor respective;
– execută operația dc sudare conform tehnologiei de sudare;
– răspunde de calitatea lucrărilor executate, în conformitate cu documentația primită de la șeful direct.
Probă practică: executarea unei suduri.

Electrician de întreținere şi reparații
Responsabilitățile principale sunt următoarele:
– execută întreținerea, revizia tehnică şi reparația instalațiilor electrice dc comandă, forța și iluminat;
– verifică integritatea și funcționalitatea echipamentelor necesare desfășurării activității, eventualele deficiențe constatate sunt raportate şi soluționate operativ;
– execută lucrări de montare piese și subansambluri (aparate de măsură, relee, contactoare, siguranțe. întrerupătoare, lămpi de semnalizare, butoane de comandă, conectori etc), înșurubări, lipituri, diferite măsurători, verificări, reglaje mecanice sau electrice;
– răspunde de calitatea lucrărilor executate.
Probă practică: manevre cu tensiune joasă și medie în stația de conexiuni SCI, conectat -deconectat TRS-URI în halele de producție și pe cheuri, conectat – deconectat agregate electrice.

CV-urile se pot depune la următoarea adresă de e-mail: [email protected], până la data de 15.01.2023.


Mangalia News, 17.12.2022.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply