S-a finalizat proiectul european de modernizare a falezei Mangalia-Saturn

0
1208

Finalizarea proiectului „LUCRĂRI DE AMENAJARE ȘI MODERNIZARE ZONE DE INTERES TURISTIC – SUDUL LITORALULUI (MANGALIA-SATURN)”.

Primăria Municipiului Mangalia organizează, joi, 15 septembrie, ora 13:00, la sediul Clubului Nautic Callatis, evenimentul prilejuit de finalizarea proiectului Lucrări de amenajare și modernizare zone de interes turistic – Sudul litoralului (Mangalia – Saturn)” cod SMIS 120244.

Proiectul a fost realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism)”.

Contractul de Finanțare Nr. 3980/06.03.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar 1, precum și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar 2.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice balneoclimatice și de interes național Mangalia și Saturn, în termen de 5 ani de la finalizarea implementării. Totodată, proiectul asigură condițiile pentru creșterea calității serviciilor turistice oferite în zona Mangalia-Saturn și creează premisele pentru ca turiștii participanți la aceste programe să revină în zonă ca beneficiari ai unor alte servicii turistice din oferta variată pusă la dispoziție de către agenții economici.

Obiectivul specific principal a vizat dezvoltarea infrastructurii publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice, în cadrul proiectului fiind realizate lucrări care au avut drept rezultate:
– reabilitarea și revitalizarea aleilor pietonale adiacente plajei din stațiunile Mangalia și Saturn;
– realizarea unui foișor de observare (punct de belvedere);
– modernizarea sistemului de iluminat public în zona modernizată, contribuind, astfel, în egală măsură, la valorificarea atracției turistice principale – Marea Neagră și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor celor două stațiuni, oferind sprijin mediului de afaceri local în dezvoltarea afacerilor existente și inițierea unora noi.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Valoarea totală a proiectului a fost de 24.783.917,88 lei, din care:
– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%): 19.368.470,06 lei;
– valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%): 2.962.236,59 lei;
– valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%):  455.728,71 lei;
– valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 1.997.482,52 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 60 de luni, respectiv între 01.10.2017 – 30.09.2022, aceasta cuprinzând și perioada activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prezentarea va fi susținută de către managerul de proiect, d-na Matei Maria Laura, alături de primarul Municipiului Mangalia, dl. Radu Cristian și șeful Serviciului Management Proiecte, dl. Popa Dan Ciprian.

Informații suplimentare se pot obține de la:
Matei Maria Laura – Manager de proiect,
Tel: 0241 75 10 60/ Fax: 0241 75 56 06.
E-mail: [email protected]


Mangalia News, 14.09.2022.piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply