RENOFIX, un medicament natural născut din căutările Prof. Dr. Col. (r) Constantin Stan, cercetător științific, expert în radio-biochimie me­dicală și farmaceutică, locuitor al Mangaliei

0
918

farmec.ro
carturesti.ro%20

Un medicament natural, care salvează rinichii – RENOFIX.

Vorbim azi despre un preparat natural născut din căutările unui mare savant: Prof. Dr. Col. (r) Constantin Stan, cercetător științific, expert în radio-biochimie me­dicală și farmaceutică. Numele lui este RENOFIX și promite rezultate de excepție, după doar 12 zile de administrare! Detalii despre be­neficiile medica­mentului pentru bolnavii care se confruntă cu probleme ale tractului urinar am aflat chiar de la creatorul său.

– D-le profesor, ați activat o viață întreagă în Ministerul Apărării Naționale. Cum s-a născut preocuparea dvs. pentru plantele medicinale?

– Interesul meu pentru plante a apărut la o vâr­stă fra­gedă, pe când trăiam ală­turi de bunica mea, care su­fe­rea de afecțiuni reumato­logice la brațe și genunchi. Cum mergeam deseori îm­preună la cules de urzici, primăvara, am observat că mobilitatea pi­cioarelor și fle­­xibilitatea mâinilor i se normalizau după interac­țiu­nea cu urzicile, căpătând cu­lori nor­male, fapt ce m-a determinat să studiez acest feno­men mai târziu.

Eu am activat într-un domeniu important din ca­drul Ministerului Apărării – în serviciul de Apă­rare Chimică, Biologică, Radiologică și Nu­cleară, iar activitatea mea profesională s-a împle­tit într-un mod armonios cu preocuparea pentru plan­tele medicinale, pentru că amândouă au o bază comu­nă: biochimia. Am avut posibilitatea să stu­diez în particular puterile curative ale urzi­cii, iar conclu­ziile la care am ajuns m-au deter­minat să pornesc pe drumul cercetării experi­mentale, pe care nu l-am mai părăsit niciodată. Fascinat de efectele curative ale urzicii, despre care nu se știa mare lucru în acea perioadă, am fost convins că în flora țării noastre există multe alte plante care conțin elemente benefice sănă­tății, așa că mi-am conti­nuat cercetările până în prezent. După 1990, am studiat multe tratate de medicină naturopată, care descriau nu doar me­todele de culegere, uscare, păstrare și utilizare a plantelor medicinale în di­verse rețete pentru sănă­tate, ci și proprietățile cura­tive ale plantelor românești, cunoscute de sute de ani de strămoșii noștri și folosite în mod empiric pentru tratarea bolilor – ceea ce mie mi s-a părut o fascinantă pagină de istorie a medicinei populare!

– Când v-ați convertit interesul în medica­mente?

– Odată, la un curs de Protecție Radiologică din Academia Militară, țin minte că profesorul meu de specialitate și-a exprimat regretul că încă nu s-a inventat un medicament eficient pentru deconta­minarea internă a organismului conta­minat cu uraniu, cu metale grele radio-toxice și cu alte noxe chimice sau substanțe de hazard. Acest fapt mi-a dat imboldul să încep un studiu serios, dorind să descopăr o metodă terapeutică pentru eliminarea din organism a toxinelor și a metalelor grele, ex­trem de nocive pentru sănă­tate! Studiul a început cu observarea reacțiilor dintre precipitații unor com­puși chimici anorga­nici și un catalizator. La final, am realizat că efec­tul clarificator „in vitro” (în eprubetă) era extraor­dinar! Ulterior, am studiat posibilitatea reprodu­ce­rii acestui efect „in vivo”, în capilarele organis­melor vii, și am făcut cercetări preclinice pe ani­male de laborator – și acestea în­cununate de suc­ces. Experimentul a avut loc la „Institutul de Fi­zică și Inginerie Nucleară” din Măgurele. Con­clu­zia: efectul clarificator „in vivo” asupra pre­cipitaților de metale grele din sânge se poate face în condiții de siguranță deplină, prin intermediul a doi compuși cu principii biologic active: Siliciul coloidal organic și Magneziul co­loi­dal organic. Mai târziu, am câștigat un concurs de idei, or­ga­nizat de „Agenția Națională de Știință și Inovare” București, iar ca unic autor și director de pro­gram, am condus cercetarea științifică pen­tru un nou produs fitofarmaceutic: STANCOSIMAGNE FF 6.006, la Universitatea de Medicină și Far­macie „Carol Davila”, în cooperare cu „Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară și Institutul de Bio­chimie al Academiei Române”. Am realizat formula unui produs 100% natural, eficient în de­contaminarea organismului de metale grele și de alți compuși toxici, rezultatele obținute fiind transferate în deplină siguranță în studii clinice pilot pe cazuri umane.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Ulterior, căutând un remediu și pentru infec­țiile urinare și calculii renali, am inventat o for­mu­lă pe bază de pulberi din plante medicinale și alte princi­pii ac­tive, care acționează țintit și asu­pra calculilor renali. Astfel s-a născut RenoFix – un pro­dus natural destinat sănătății întregului tract urinar! […]

Vă invităm să citiți articolul integral în formula-as.ro

MN: Produsul RENOFIX – STANCOSIMAGNE poate fi găsit și la magazinul naturist BUCURIA NATURII din Mangalia, str. Vasile Pârvan, nr.12, tel: 0755.766.153, sau 0751.355.122.piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply