ANUNȚ IMPORTANT! Se caută INFIRMIERĂ pentru CĂMINUL DE BĂTRÂNI, plus alți muncitori pentru zeci de locuri de muncă, în cadrul Primăriei Municipiului Mangalia!

0
1492

Direcția Asistență Socială Mangalia: ANUNȚ IMPORTANT!
Se caută INFIRMIERĂ pentru CĂMINUL DE BĂTRÂNI, plus alți muncitori pentru zeci de locuri de muncă în cadrul Primăriei Municipiului Mangalia!

Concursul de recrutare va avea loc în data de Luni, 13.12.2021, ora 10:00 – proba practică şi în data de Miercuri, 15.12.2021, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din str. Delfinului nr.1, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:
– 1 post de bucătar – Căminul de Bătrâni,
– 1 post de infirmier – Căminul de Bătrâni,
– 1 post de muncitor necalificat, treapta profesională II – Compartimentul Cimitire,
– 1 post de muncitor necalificat, treapta profesională II – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi,
– 8 posturi de muncitor necalificat tr. profesională II – Biroul Beneficii Asistenţă Socială,
-27 posturi de muncitor necalificat, treapta profesională II – Serviciul Fond Locativ,
– 2 posturi de muncitor necalificat, treapta profesională II – Biroul Tehnic, Administrativ, Club Pensionari.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de bucătar:
– studii medii sau generale,
– curs calificare profesională,
– vechime în muncă – minimum 3 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de infirmier:
– studii medii sau generale
– vechime în muncă – minimum 3 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 15.11.2021 – 26.11.2021, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13.

Date de contact:
0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: [email protected] persoană de contact: Olăneanu Gabriela Corina, consilier – Serviciul Resurse Umane

Dosarele vor conţine, în mod obligatoriu:

Publicitate https://www.mangalianews.ro/
  • cerere de înscriere la concurs,
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz,
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz,
  • cazierul judiciar,
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate,
  • curriculum vitae,
  • dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituției şi la telefon 0241/751060.

Vă așteptăm! Vă rugăm să distribuiți această postare.
Vă mulțumim!


Mangalia News, 25.11.2021.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply