Comisia Europeană a decis prelungirea cadrului temporar privind ajutoarele de stat până la 30 iunie 2022!

0
916

Joi, 18 noiembrie 2021, Comisia Europeană a decis să prelungească până la 30 iunie 2022 Cadrul temporar privind ajutoarele de stat (care ar fi urmat să expire la 31 decembrie 2021). Acest lucru va permite statelor membre ca, acolo unde este necesar, să își prelungească schemele de sprijin și să se asigure că întreprinderile încă afectate de criză nu vor fi private brusc de sprijinul de care au nevoie. În paralel, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape evoluțiile pandemiei de COVID-19 și incidența altor riscuri pentru redresarea economică.

Comisia a introdus, de asemenea, pentru o nouă perioadă, limitată, două noi instrumente menite să creeze stimulente directe pentru investiții private și măsuri de sprijinire a solvabilității orientate spre viitor, respectiv:

  • Măsuri de sprijin pentru investiții, care să ajute statele membre să remedieze problema deficitului de investiții cauzat de criză. Statele membre pot crea stimulente pentru ca întreprinderile să realizeze investiții și pot utiliza acest instrument pentru a accelera tranziția verde și cea digitală. Măsura include garanții pentru evitarea denaturărilor nejustificate ale concurenței. De exemplu, stimulentele ar trebui să vizeze un grup larg de beneficiari și ajutoarele să fie într­un cuantum limitat. Statele membre pot folosi acest instrument până la 31 decembrie 2022.
  • Măsuri de sprijin pentru solvabilitate, pentru a mobiliza fonduri private care să fie puse la dispoziție pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), inclusiv în întreprinderile nou-înființate și în întreprinderile mici cu capitalizare medie. Statele membre pot acorda garanții intermediarilor privați, creându-le stimulente pentru a investi în aceste tipuri de întreprinderi și a le oferi acestora din urmă un acces mai ușor la finanțare prin capitaluri proprii, ceea ce pentru întreprinderi este adesea dificil de realizat în mod individual. Acest instrument este deosebit de relevant, având în vedere creșterea nivelului de îndatorare a întreprinderilor în timpul crizei. Statele membre pot folosi acest instrument până la 31 decembrie 2023.

Pe lângă alte măsuri adoptate, Comisia:

  • a prelungit de la 30 iunie 2022 la 30 iunie 2023 posibilitatea, acordată în temeiul cadrului temporar, ca statele membre să convertească instrumente rambursabile (de exemplu, garanții, împrumuturi, avansuri rambursabile) în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe;
  • a adaptat valorile maxime ale anumitor tipuri de ajutoare proporțional cu durata prelungită;
  • a oferit clarificări cu privire la utilizarea dispozițiilor excepționale privind flexibilitatea din Orientările Comisiei privind salvarea și restructurarea;
  • a prelungit cu încă 3 luni lista ajustată a țărilor cu riscuri neasigurabile pe piața privată, în contextul asigurării creditelor la export pe termen scurt (STEC) (de la 31 decembrie 2021 până la 31 martie 2022).

Mai mult, pe portalul oficial, aici: https://romania.representation.ec.europa.eu/news/ajutoare-de-stat-comisia-extinde-durata-si-sfera-cadrului-temporar-pentru-sprijini-economia_ro

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Surse: Comisia Europeană și fonduri-structurale.ro.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply