Şi tu poţi deveni jandarm! Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa selecţionează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2021 în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

0
649
dav

farmec.ro
carturesti.ro%20

Şi tu poţi deveni jandarm!

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa selecţionează candidaţi pentru sesiunea de admitere 2021 în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:
Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureşti:
Facultatea de Poliție – domeniul de licență “Științe militare, informații și ordine publică” – programul de studii universitare de licență / specializarea „Ordine şi siguranţă publică”- specialitatea „Jandarmi”, învăţământ cu frecvenţă, 60 locuri;
Facultatea de Poliție – domeniul de licență “Drept” – programul de studii universitare de licență / specializarea „Drept”- specialitatea „Poliție / poliție de frontieră / jandarmi”, învăţământ cu frecvenţă, învăţământ de zi, 125 locuri;

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)să cunoască limba română scris şi vorbit;
c)să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d)să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e)să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f)să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g)să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să aibă vârsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
l)să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
m)să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de minimum 09.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;
n)să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Cererea tip de înscriere se completează de către candidat în mod lizibil, cu pix/stilou de culoare albastră, se semnează si se transmite la adresa de e-mail a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa [email protected] în perioada 28 iunie – 11 iulie 2021 (inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică);
Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare se realizează până la data de 23 iulie 2021;
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 21 iulie 2021, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare;

Susţinerea probelor de admitere:

  • proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice, în perioada 16 – 22 august 2021;
  • proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în perioada 25 – 26 august 2021.

Informaţii suplimentare despre înscriere se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969, int. 24537/24539 sau prin consultarea anunțului publicat pe site-ul instituției, la adresa www.jandarmeriaconstanta.ro.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Mangalia News, 02.07.2021.piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply