Marin Florian: INITIATIVA NAVALISTILOR – Recuperarea unui drept pierdut | Modificarea legii pensiilor

0
2906

INITIATIVA NAVALIȘTILOR PENTRU MODIFICAREA LEGII PENSIILOR.

Inițiativa navaliștilor – recuperarea unui drept pierdut.

Semnalul de alarmă despre condițiile de muncă din șantierele navale a luat naștere acum 4 ani, când am realizat o cercetare care a vizat impactul orelor suplimentare asupra sănătății salariaților, inclusiv din perspectivă socială. Cercetarea a vizat în principal șantierul și comunitatea din Mangalia. Am ales Mangalia, deoarece numărul orelor suplimentare realizate de către salariații șantierului naval din Mangalia, la acea vreme, era unul impresionant, însă la fel de impresionantă era și creșterea numărului divorțurilor sau a numărului de îmbolnăviri.

Am transmis atunci rezultatele cercetării la Parlament, care, la inițiativa unor deputați, a modificat legislația cu privire la majorarea sancțiunilor aplicate angajatorilor care depășeau numărul maxim de ore suplimentare prevăzut în legislație. Acest demers a evidențiat faptul că, pe lângă orele suplimentare realizate de salariați, un alt factor contributor la erodarea sănătății și capacității de muncă erau condițiile de muncă. Inițiativa navaliștilor a luat ființă pentru a rezolva problema pierderii parțiale sau totale a capacității de muncă a lucrătorilor aflați la finalul vieții active, chestiune abordată la nivelul sistemului de pensii.

Munca în șantierele navale este o muncă preponderent fizică, astfel că o persoană cu o vârstă de peste 50 de ani are dificultăți în a livra nivelul de productivitate solicitat de companie, la aceasta adăugându-se inclusiv riscul mai mare de accidente sau de îmbolnăviri. O cercetare simplă asupra stării de sănătății a salariaților scoate în evidență faptul că forța de muncă din România este din ce în ce mai bolnavă, situație care produce efecte imediate inclusiv la locul de muncă, iar șantierele navale nu constituie o excepție.

Pot fi regăsite un număr relativ mare de persoane care sunt declarate apte condiționat, cu recomandări și restricții medicale în urma controlului efectuat de către medicii de medicina muncii în șantierele navale din România.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Recunoașterea condițiilor grele de muncă, periculoase și nocive din sectorul construcții nave s-a regăsit în legislație înainte de 2001, însă una dintre condițiile de preaderare a României la Uniunea Europeană a fost normalizarea condițiilor de muncă, astfel că în sectorul construcții nave condițiile de muncă au fost considerate normale, iar salariații din acest sector nu mai beneficiau de reducerea vârstei de pensionare.

Inițiativa navaliștilor a venit tocmai să rezolve această chestiune și anume recunoașterea condițiilor speciale de muncă întâlnite în anumite faze ale producției de nave. În acest sens, au fost realizate mai multe întâlniri cu reprezentanți sindicali din majoritatea șantierelor navale din România în urma cărora a fost realizat un proiect de act normativ.

Unul dintre cele mai dificile elemente a fost stabilirea activităților care presupun condiții de muncă speciale, demers dificil, deoarece proiectul de act normativ trebuia să fie unul corect, echilibrat, conform realităților procesului de producție din industria navală. Acesta a fost dezbătut cu reprezentanți ai patronatelor din industrie, ai mediului politic (deputați) dar și cu reprezentanți ai Ministerului Economiei.

Toată lumea a susținut Inițiativa navaliștilor considerând că aceasta este una corectă și oportună. Ulterior, am identificat că pe baza rezultatelor cercetării realizate de Federația Sindicatelor Libere din România, fusese realizat un proiect de act normativ inițiat de deputați din Brăila, Tulcea și Galați, proiect care viza același lucru.

Pentru a economisi timp, s-a procedat la susținerea respectivului proiect, procedând la amendarea acestuia în conformitate cu cele identificate de Federația Sindicatelor Libere din România în cercetările realizate. Pentru susținerea proiectului de act normativ au fost realizate mai multe întâlniri cu deputați și senatori, întâlniri care au avut un caracter explicativ în sensul în care au fost promovate condițiile reale de muncă din șantierele navale. Întâlnirile și lobby-ul realizat de către liderii de sindicat a fost unul oportun, demersul fiind clar înțeles de decidenții din Parlament.

Proiectul de act normativ a fost votat aproape în unanimitate de deputați, fiind un singur vot împotrivă și o abținere, acesta fiind promulgat de către Președintele României, în data de 21.08.2020. Trebuie menționat că la nivelul Camerei Deputaților, proiectul de act normativ a suferit modificări în urma amendamentelor propuse de deputați, proiectul beneficiind de o largă susținere.

Legea promulgată recent prevede recunoașterea condițiilor speciale pentru următoarele activități din sectorul construcții nave: control nedistructiv cu radiaţii ionizante, izolare cu vată minerală, galvanizare/zincare, sablare, vopsitorie, sudură, montare/demontare schele, lăcătuşerie montaj, tubulatură montaj, polizare montaj, mecanică montaj, electrică montaj.

Activitățile anterior menționate, conform noii modificări a legii pensiilor, vor fi considerate locuri de muncă care beneficiază de condiții speciale. 

Persoanele care vor avea un stagiu complet de cotizare de 25 de ani în activitățile de mai sus vor beneficia de o reducere a vârstei de pensionare de 13 ani, astfel că bărbații vor putea ieși la pensie la vârsta de 52 ani, iar femeile la 50 ani.

Este important să se înțeleagă că Inițiativa navaliștilor nu a vizat acordarea unei pensii speciale sau a unor drepturi bănești suplimentare celor obținute în baza principiului contributivității. Inițiativa navaliștilor a vizat recunoașterea de către legiuitor a condițiilor speciale de muncă de pe șantierele navale, acesta fiind un drept pierdut de lucrătorii de pe șantierele navale, respectiv o corelare a riscurilor asumate la locul de muncă cu capacitatea de muncă.

Pentru a asigura o informare corectă sunt necesare 3 precizări importante:

  1. Actul normativ recent promulgat nu se aplică retroactiv, acesta produce efecte de la data publicării în Monitorul Oficial. Mai exact, dacă o persoană are vechime după anul 2001 într-una din activitățile mai sus menționate, aceasta nu este asimilată ca fiind activitate în condiții speciale, deoarece în perioada 01.2001 până în prezent activitatea din cadrul șantierelor navale a fost încadrată în condiții normale și astfel nu au fost datorate cotele de contribuții de asigurări sociale de 8% conform prevederilor Codului Fiscal. Se cumulează astfel perioada de dinainte de 2001 și cea de după aprobarea actului normativ vizat de Inițiativa navaliștilor.
  1. Vârsta standard de pensionare redusă, potrivit prevederilor legii, nu poate fi mai mică de 52 de ani, în cazul bărbaților și de 50 de ani, în cazul femeilor, se aplică pentru un stagiu de cotizare de 25 de ani într-una din activitățile menționate mai sus. Mai exact, în situația în care un salariat a lucrat o perioadă într-una din activitățile respective, reducerea vârstei de pensionare se calculează conform tabelului nr. 2 din Legea 263/2010, reducându-se câte 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiții speciale. Se obține o vârstă de pensionare de peste 52 ani, în cazul bărbaților și peste 50 de ani în cazul femeilor, însă mai mică de 65 ani respectiv 63 de ani, în funcție de perioada lucrată. Este important de menționat că stagiul complet de cotizare se raportează la o perioada zilnică de 8 ore de muncă, numai aceasta fiind luată în calcul de Casa de Pensii.
  1. Pentru a beneficia de prevederile actului normativ recent aprobat, trebuie să fiți încadrat la nivelul contractului colectiv de muncă într-una din activitățile menționate mai sus. Nu se va putea obține reducerea vârstei de pensionare, în situația în care un lucrător este încadrat în alte activități decât cele de mai sus, dar în realitate desfășoară activități care pot fi încadrate în sfera condițiilor speciale.
  1. Actului normativ produce efecte numai pentru sectorul construcții nave. Dacă o persoană a lucrat în mai multe sectoare, formula de calcul vizează exclusiv timpul lucrat în sectorul construcții nave.

Așadar, aplicarea actului normativ trebuie interpretată în funcție de perioada efectiv desfășurată în activitățile care implică condiții speciale, cât și includerea pe lista nominală a salariaților care desfășoară  activitățile respective.

Inițiativa navaliștilor este cea mai importantă reușită sindicală din industria navală din ultimii 10 ani, demers susținut de majoritatea șantierelor navale. Federația Sindicatelor Libere din România este preocupată și va lucra în acest sens la realizarea unor demersuri viitoare care vizează alte aspecte specifice sistemului de relații industriale din sectorul construcțiilor de nave.

Suntem alături de navaliști!

Marin Florian, președintele Federației Sindicatelor Libere din România (FSLR).

Document: L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – pr260_20


Mangalia News, 24.08.2020.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply